CENA MŠMT

Cena ministryně školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje vědcům za mimořádné výsledky ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích.

Cenu je možné udělit za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací dosažené na základě podpory poskytnuté z účelových nebo institucionálních výdajů na výzkum, experimentální vývoj a inovace z rozpočtové kapitoly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, od jejichž uplatnění neuplynulo do data předložení návrhu na udělení Ceny více než pět let.

V jednom kalendářním roce lze udělit jednu nebo více Cen v souhrnné výši až 500 000 Kč.

Nominace podává fakulta univerzitě formou kompletně vyplněného formuláře ve dvou exemplářích.

Termín odevzdání návrhů na RUK bývá klasicky zpočátku září každého roku.

Více informací též na webu MŠMT zde.

PŘEHLED DRŽITELŮ CENY MINISTRYNĚ ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Cenu administrativně zajišťuje Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací.

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Tereza Sluková