Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY

Mgr. Tereza Sluková

+ 420 221 619 305


Adresa:
nám. Jana Palacha 2
11638 Praha 1
přízemí, místnost č. 3

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

Cena je spojena s předáním nadačního příspěvku ve výši 20.000,- Kč pro každého nositele.

Návrh na udělení ceny zasílají správní radě rektoři českých vysokých škol pražských, a to z každé fakulty podle schválených pravidel ne více než jednoho kandidáta. Termín zaslání návrhů správní radě je do 31. července.

Zdůvodněné návrhy zasílá fakulta nejpozději do 30.5. rektorátu Univerzity Karlovy.

Statut ceny je zveřejněn na adrese: www.hlavkovanadace.cz.

PŘEHLED DRŽITELŮ CENY JOSEFA HLÁVKY