Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

KONTAKT

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

Michal Otáhal

michal.otahal@ff.cuni.cz


Adresa:

Na Příkopě 29, Praha 1

5. patro

Nadace „Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových“ vyhlašuje každoročně výzvu pro podávání nominací na Cenu Josefa Hlávky pro talentované studenty/-ky v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu do 33 let jejich věku, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru.

Fakulta může nominovat jednoho kandidáta, zdůvodněnou nominaci pak zasílá rektorátu Univerzity Karlovy na konci května. Rektoři vysokých škol zasílají nominace do konce července správní radě Hlávkovy nadace, která rozhoduje o udělení ceny.

Zdůvodněné návrhy na nominace se vyplňují prostřednictvím elektronického formuláře. Uzávěrka pro odevzdání nominací je 13. května.

S cenou je spojena finanční odměna ve výši 25 000 Kč.

Statut ceny je zveřejněný na webu nadace.

PŘEHLED DRŽITELŮ CENY JOSEFA HLÁVKY