Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy

KONTAKT

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

Tereza Šindelářová

tereza.sindelarova@ff.cuni.cz


Adresa:

Na Příkopě 29, Praha 1

5. patro

Cena je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, do 33 let jejich věku.

Cena je spojena s předáním nadačního příspěvku ve výši 20 000 Kč pro každého nositele.

Návrh na udělení ceny zasílají správní radě rektoři pražských vysokých škol, a to z každé fakulty podle schválených pravidel ne více než jednoho kandidáta. Termín zaslání návrhů správní radě je do 31. července.

Zdůvodněné návrhy zasílá fakulta nejpozději do 30. května rektorátu Univerzity Karlovy.

Statut ceny je zveřejněn na webu nadace.

PŘEHLED DRŽITELŮ CENY JOSEFA HLÁVKY