Ceny mimo UK

Kontakty na odpovědná oddělení naleznete v jednotlivých sekcích.

Vnější instituce (nadace, fondy, spolky aj.) poskytují pro studenty i pracovníky FF UK řadu dalších možností, jak získat ocenění za své úspěchy. Vyhledávání externích cen je velmi individuální záležitostí (zejména v návaznosti na obor či typ výstupu), proto není možné sestavit úplný seznam externích cen. Do velké míry je pak vyhledávání nových možností (jakých cen se zúčastnit) na samotných studentech či katedrách a ústavech. Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK sestavilo tabulku externích cen (viz níže), které jsou rozděleny podle jednotlivých kateder a ústavů FF UK. Tato tabulka bude průběžně doplňována. Kromě českých externích cen existuje i řada mezinárodních ocenění, vzhledem k velkému počtu vyhlášených mezinárodních soutěží však FF UK není schopna zajistit jejich přehled či administraci.

CENA MŠMT (studenti)

CENA MŠMT (za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací)

CENA JOSEFA HLÁVKY (pro nejlepší studenty a absolventy)

LITERÁRNÍ CENA JOSEFA HLÁVKY (za vědeckou literaturu)

CENA FRANTIŠKA BĚHOUNKA

NÁRODNÍ CENA VLÁDY ČESKÁ HLAVA

 

TABULKA CEN DLE OBOROVÉ ORIENTACE