Ceny mimo Univerzitu Karlovu

Vnější instituce (nadace, fondy, spolky aj.) poskytují pro studenty i pracovníky FF UK řadu dalších možností, jak získat ocenění za své úspěchy.

Vyhledávání externích cen je velmi individuální záležitostí (zejména v návaznosti na obor či typ výstupu), proto není možné sestavit úplný seznam externích cen. Do velké míry je pak vyhledávání nových možností (jakých cen se zúčastnit) na samotných studentech či katedrách a ústavech.

Kromě českých externích cen existuje i řada mezinárodních ocenění, vzhledem k velkému počtu vyhlášených mezinárodních soutěží však FF UK není schopna zajistit jejich přehled či administraci.

Cena MŠMT pro vynikající studenty a absolventy
Cena MŠMT za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací
Cena Josefa Hlávky pro nejlepší studenty a absolventy
Cena Josefa Hlávky za vědeckou literaturu
Cena vlády pro nadané studenty
Národní cena vlády Česká hlava
Cena Františka Běhounka