Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Cena je udělována Univerzitou Karlovou za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent apod. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu. S udělením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši minimálně 100 000 Kč.

Ocenění může získat pracovník/pracovnice nebo pracovní tým působící na univerzitě. Návrhy na udělení podávají děkani/-ky fakult, ředitelé/-ky vysokoškolských ústavů nebo členové/členky vědecké rady univerzity (zároveň se tito mohou navrhnout sami).

O nominacích za FF UK rozhoduje vedení fakulty po projednání kolegiem děkana/-ky. Nominace se za fakultu na RUK podávají zpravidla ke konci února.

Více informací naleznete na webu rektorátu UK.

Administrativu spojenou s Cenou Bedřicha Hrozného na FF UK zajišťuje Oddělení vnějších vztahů, na rektorátu UK pak Odbor pro vědu a výzkum.

Kontakty

Oddělení vnějších vztahů

Štěpánka Zelenková Semecká

Stepanka.ZelenkovaSemecka@ff.cuni.cz