Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Původní Cena rektora za tvůrčí počin byla od 1. ledna 2013 v plném rozsahu nahrazena Cenou Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin, která je udělována Univerzitou Karlovou za významný a originální tvůrčí počin, například odbornou časopiseckou nebo knižní publikaci, umělecké dílo, pořádání výstavy, realizovaný patent apod. Oceněným může být pracovník nebo pracovní tým působící na univerzitě. Hlavním kritériem pro udělení ceny je původnost, kvalita a závažnost tvůrčího počinu. S udělením ceny je spojena peněžitá odměna ve výši minimálně 100 000 Kč. (převzato z webových stránek RUK)

O nominacích za FF UK rozhoduje vedení fakulty po projednání Kolegiem děkana. Nominace se za fakultu na RUK podávají zpravidla ke konci února.

Více informací naleznete na webu RUK: Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin.

Administrativu spojenou s Cenou Bedřicha Hrozného na FF UK zajišťuje Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací, na rektorátu UK pak Odbor pro vědu a výzkum.

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Tereza Sluková