Cena Jaroslava Jirsy

Cena Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku je pojmenována po dlouholetém řediteli Nakladatelství Karolinum. Prostřednictvím této ceny Univerzita Karlova podporuje autory a autorské týmy svých základních součástí. Cena se každoročně uděluje ve třech oborech:

  • společenskovědních a humanitních
  • lékařsko-farmaceutických a přírodovědných
  • matematicko-fyzikálních

Cenu lze udělit pouze za první vydání publikace a u vícedílných titulů je možné cenu udělit až po vydání posledního dílu.  Za učebnici, kterou lze nominovat do soutěže, se považují tištěné učební texty a skripta vydaná v Nakladatelství Karolinum.

Více informací o ceně naleznete na stránkách RUK v Opatření rektora č. 19/2012.

Administrativu spojenou s cenou zajišťuje za FF UK Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací a za univerzitu Odbor pro vědu a výzkum.

Kontakt

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

Za agendu zodpovídá
Mgr. Tereza Sluková