Mezinárodní spolupráce

Mezinárodní spolupráce patří na Filozofické fakultě k hlavním pilířům její činnosti. Je nezbytnou součástí vědeckého rozvoje akademických pracovníků a aktivně se do ní zapojují i studenti všech typů a forem studia na fakultě.

Filozofická fakulta v rámci mezinárodní spolupráce realizuje studijní a vědecké pobyty, spolupracuje na projektech, společných studijních programech, pořádá konference apod.

Podrobnější informace najdete níže: