Přijíždějící zahraniční vědecko-pedagogičtí pracovníci

Na FF UK jsou přijímáni zahraniční hosté jak k dlouhodobým pobytům (většinou lektoři cizích jazyků), tak ke krátkodobým studijním či přednáškovým pobytům. Tyto krátkodobé pobyty se uskutečňují v rámci mezinárodních (bilaterálních) smluv, programů AKTION, CEEPUS, International Visegrad Fund, meziuniverzitních a mezifakultních smluv a programu Erasmus+. Dále je možné zvát zahraniční odborníky k přednáškovým a vědeckým pobytům v rámci různých grantů. Finanční podmínky přijetí zahraničních hostů určují příslušné dohody a typy pobytů.

Pro informace o postupu zaměstnávání cizinců na FF UK kontaktujte Osobní oddělení.