Mezinárodní (bilaterální) smlouvy

Stipendijní pobyty a stáže v zahraničí pro akademické pracovníky na základě konkurzu MŠMT ČR jsou nabízeny v rámci uzavřených mezinárodních (bilaterálních) smluv. Dům zahraniční spolupráce MŠMT každoročně zvěřejňuje na svých webových stránkách seznam, jenž obsahuje přehled všech možností výjezdu.