Mezinárodní (bilaterální) smlouvy, AKTION, CEEPUS, International Visegrad Fund

MEZINÁRODNÍ (BILATERÁLNÍ) SMLOUVY, AKTION, CEEPUS, INTERNATIUONAL VISEGRAD FUND

  • Mezinárodní (bilaterální) smlouvy obvykle stanoví, že přijíždějící akademický pracovník obdrží od FF UK stipendium a vysílající strana mu uhradí cestovné. Zahraniční akademičtí pracovníci si svůj výjezd primárně řeší přes MŠMT, respektive přes odpovídající ministerstvo své domovské země.
  • U ostatních programů je stipendium poskytováno příslušnou institucí, přijíždějící akademičtí pracovníci tedy vše vyřizují přímo s ní.