Věda a výzkum

Fond mobility

Jedním z cílů Fondu mobility je finančně podporovat krátkodobé působení zahraničních akademických pracovníků na FF UK. Z jeho zdrojů lze poskytnout finanční podporu úhrady nákladů na cestu, ubytování a stravování a dalších výdajů, a to ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů. O finanční příspěvek nutno zažádat před příjezdem zahraničního akademika, nelze žádat zpětně.

DOKUMENTY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

1.) Žádost – na této stránce naleznete přístup do elektronické aplikace, jejímž prostřednictvím o příspěvek zažádáte. Přihlásíte se pomocí svého CASového účtu (osobní číslo a heslo) a založíte si Žádost. Formulář žádosti poté vytisknete a spolu s doporučujícím dopisem odevzdáte na Zahraničním oddělení FF UK, místnost 103.

 • Žadatel nezajišťuje individuálně podpis děkana. Ten zajistí Zahraniční oddělení hromadně.
 • V tabulce, která se k žádosti vyplňuje, se vyčíslují celkové mzdové a pobytové náklady, přičemž se žádá jen o polovinu (více nelze dostat), zbytek tedy musí ústav/katedra či host uhradit z jiných zdrojů.
 • Pokud je příspěvek získán, ubytování či jízdenku/letenku je třeba zařídit skrze objednávkovou aplikaci Zahraničního oddělení.

2.) Doporučující dopis vedoucího příslušné katedry/ústavu.

 

FAKULTNÍ TERMÍN ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 • pro ZS 2019/2020 –  8. 3. 2019 (do 12:00 hod.)
 • žádosti se odevzdávají na Zahraničním oddělení, místnost 103

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 • fakultní kolo–žádosti projednává Zahraniční komise FF UK
  o výsledcích výběrového řízení jsou žadatelé informováni e-mailem
 • univerzitní kolo

  – vybrané žádosti jsou postoupeny Rektorátu UK k celouniverzitnímu kolu výběrového řízení
  – o výsledcích výběrového řízení jsou žadatelé informováni e-mailem

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hanková