Fond mobility

Jedním z cílů Fondu mobility je finančně podporovat krátkodobé působení zahraničních akademických pracovníků na FF UK. Z jeho zdrojů lze poskytnout finanční podporu úhrady nákladů na cestu, ubytování a stravování a dalších výdajů, a to ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů. O finanční příspěvek nutno zažádat před příjezdem zahraničního akademika, nelze žádat zpětně.

DOKUMENTY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

 1. Na této stránce naleznete přístup do elektronické aplikace a další informace k FM. Přihlásíte se pomocí svého CAS účtu (osobní číslo a heslo) a založíte Žádost.
  .
  manuál pro žadatele
  .
 2. Odsouhlasení žádosti garantem – v souladu s GDPR je při ukládání záložky Údaje žadatele ukládající osoba dotázána, zda si přeje uložit a zaslat žádost o souhlas garantovi (osoba, která píše doporučující dopis). Standardní postup je potvrzení tohoto dotazu a vyčkání, až garantovi e-mailem dorazí výzva a následně tento souhlas v žádosti provede. Garanta dopředu upozorněte, že mu přijde žádost o souhlas (může se stát, že spadne do spamů). U Externího garanta není tento souhlas prozatím vyžadován.– manuál pro garanty
 3. V aplikaci je seznam dalších potřebných dokumentů, které je třeba nahrát.
 4. V tabulce, která se k žádosti vyplňuje, se vyčíslují celkové náklady, přičemž se žádá jen o polovinu (více nelze dostat), zbytek tedy musí ústav/katedra či host uhradit z jiných zdrojů.
 5. Pokud je příspěvek získán, ubytování či jízdenku/letenku je třeba zařídit skrze objednávkovou aplikaci Zahraničního oddělení.

 

FAKULTNÍ TERMÍN ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 • jarní kolo 2023 – pátek 10. 3. 2023 (12:00)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 • fakultní kolo
  – žádosti projednává Zahraniční komise FF UK
  o výsledcích výběrového řízení jsou žadatelé informováni e-mailem

 

 • univerzitní kolo
  vybrané žádosti jsou postoupeny Rektorátu UK k celouniverzitnímu kolu výběrového řízení
  – o výsledcích výběrového řízení jsou žadatelé informováni e-mailem a výsledky se také objeví v přihlašovací aplikaci

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hanková