Věda a výzkum

Fond mobility

Jedním z cílů Fondu mobility je finančně podporovat krátkodobé působení zahraničních akademických pracovníků na FF UK. Z jeho zdrojů lze poskytnout finanční podporu úhrady nákladů na cestu, ubytování a stravování a dalších výdajů, a to ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů. O finanční příspěvek nutno zažádat před příjezdem zahraničního akademika, nelze žádat zpětně.

POZOR: Letos není třeba dokumenty odevzdávat fyzicky, ale stačí je nahrát do aplikace.

DOKUMENTY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

 1. Žádost – natéto stránce naleznete přístup do elektronické aplikace (pro jarní kolo 2021 bude otevřena od 1. 2. 2021), jejímž prostřednictvím o příspěvek zažádáte. Přihlásíte se pomocí svého CAS účtu (osobní číslo a heslo) a založíte si Žádost. Formulář žádosti poté vytisknete a spolu s doporučujícím dopisem odevzdáte na Zahraničním oddělení FF UK, místnost 103. Formulář žádosti poté vytisknete a odevzdáte spolu s ostatními požadovanými dokumenty (body 2 – 3).
  .
  návod na založení nové žádosti.
  .
 2. V aplikaci je seznam dalších potřebných dokumentů, které je třeba nahrát.
 3. Žadatel nezajišťuje individuálně podpis děkana. Ten zajistí Zahraniční oddělení hromadně na společné nominaci FF UK.
 4. V tabulce, která se k žádosti vyplňuje, se vyčíslují celkové náklady, přičemž se žádá jen o polovinu (více nelze dostat), zbytek tedy musí ústav/katedra či host uhradit z jiných zdrojů.
 5. Pokud je příspěvek získán, ubytování či jízdenku/letenku je třeba zařídit skrze objednávkovou aplikaci Zahraničního oddělení.

 

FAKULTNÍ TERMÍN ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

 • jarní kolo 2021 – středa 17. 3. 2021 (12:00)
 • žádosti se odevzdávají prostřednictvím online aplikace

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

 • fakultní kolo
  – žádosti projednává Zahraniční komise FF UK
  o výsledcích výběrového řízení jsou žadatelé informováni e-mailem

 

 • univerzitní kolo
  – vybrané žádosti jsou postoupeny Rektorátu UK k celouniverzitnímu kolu výběrového řízení
  – o výsledcích výběrového řízení jsou žadatelé informováni e-mailem

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hanková