Věda a výzkum

Fond mobility

Jedním z cílů Fondu mobility je finančně podporovat krátkodobé působení zahraničních akademických pracovníků na FF UK. Z jeho zdrojů lze poskytnout finanční podporu úhrady nákladů na cestu, ubytování a stravování a dalších výdajů, a to ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů. O finanční příspěvek nutno zažádat před příjezdem zahraničního akademika, nelze žádat zpětně.

POZOR: Aplikace bude vzhledem k probíhajícím úpravám přístupná až v průběhu září 2017. FF UK vyhlašuje výběrové řízení většinou ještě před spuštěním elektronické aplikace, aby měli studenti více času na přípravu ostatních dokumentů, v případě žádostí na podporu zahraničních akademiků je tedy třeba vyčkat na otevření této aplikace.

DOKUMENTY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

1.) Žádost – na této stránce naleznete přístup do elektronické aplikace, jejímž prostřednictvím budete moci o příspěvek zažádat. Přihlásíte se pomocí svého CASového účtu (osobní číslo a heslo) a založíte si Žádost. Formulář žádosti poté vytisknete, necháte podepsat vedoucím ústavu/katedry a spolu s doporučujícím dopisem odevzdáte na Zahraničním oddělení FF UK, místnost 103.

  • Žadatel nezajišťuje individuálně podpis děkana. Ten zajistí Zahraniční oddělení hromadně.
  • V tabulce, která se k žádosti vyplňuje, se vyčíslují celkové mzdové a pobytové náklady, přičemž se žádá jen o polovinu (více nelze dostat), zbytek tedy musí ústav/katedra či host uhradit z jiných zdrojů.
  • Pokud je příspěvek získán, pak je třeba kvůli mzdovým nákladům s hostem uzavřít smlouvu, kterou bude podepisovat jak vedoucí katedry/ústavu, tak vedoucí ZO
  • ubytování je třeba zařídit skrze objednávkovou aplikaci Zahraničního oddělení

2.) Doporučující dopis vedoucího příslušné katedry/ústavu.

 

FAKULTNÍ TERMÍN ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

  • pro ZS 2017/2018, popřípadě jaro 2018 –  3. 10. 2017 (do 12:00 hod.)
  • žádosti se odevzdávají na Zahraničním oddělení, místnost 103

AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY PRVNÍHO FAKULTNÍHO KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY DRUHÉHO (CELOUNIVERZITNÍHO) KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hanková