Věda a výzkum

Fond mobility

Jedním z cílů Fondu mobility je finančně podporovat krátkodobé působení zahraničních akademických pracovníků na FF UK. Z jeho zdrojů lze poskytnout finanční podporu úhrady nákladů na cestu, ubytování a stravování a dalších výdajů, a to ve výši maximálně jedné poloviny celkových nákladů. O finanční příspěvek nutno zažádat před příjezdem zahraničního akademika, nelze žádat zpětně.

DOKUMENTY K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ

1.) Žádost – na této stránce naleznete přístup do elektronické aplikace (aplikace se otevírá 1. 2. 2018), jejímž prostřednictvím budete moci o příspěvek zažádat. Přihlásíte se pomocí svého CASového účtu (osobní číslo a heslo) a založíte si Žádost. Formulář žádosti poté vytisknete, necháte podepsat vedoucím ústavu/katedry a spolu s doporučujícím dopisem odevzdáte na Zahraničním oddělení FF UK, místnost 103.

  • Žadatel nezajišťuje individuálně podpis děkana. Ten zajistí Zahraniční oddělení hromadně.
  • V tabulce, která se k žádosti vyplňuje, se vyčíslují celkové mzdové a pobytové náklady, přičemž se žádá jen o polovinu (více nelze dostat), zbytek tedy musí ústav/katedra či host uhradit z jiných zdrojů.
  • Pokud je příspěvek získán, ubytování či jízdenku/letenku je třeba zařídit skrze objednávkovou aplikaci Zahraničního oddělení.

2.) Doporučující dopis vedoucího příslušné katedry/ústavu.

 

FAKULTNÍ TERMÍN ODEVZDÁNÍ ŽÁDOSTÍ

  • pro ZS 2018/2019, popřípadě jaro 2019 –  7. 3. 2018 (do 17:30 hod.)
  • žádosti se odevzdávají na Zahraničním oddělení, místnost 103

AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY PRVNÍHO FAKULTNÍHO KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

AKTUÁLNÍ VÝSLEDKY DRUHÉHO (CELOUNIVERZITNÍHO) KOLA VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Hanková