Věda a výzkum

Meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy

MEZIUNIVERZITNÍ A MEZIFAKULTNÍ SMLOUVY

 • Tyto smlouvy obvykle stanoví, že Zahraniční oddělení FF UK hradí ubytování a diety, vysílající strana pak cestovné. Podrobnosti lze zjistit na Zahraničním oddělení, kde je většina dohod uložena.
 • Seznamy smluv.

Přijetí zahraničního akademického pracovníka

 • U meziuniverzitních smluv musí být přijíždějící akdemický pracovník včas nominován svou domovskou univerzitou, součástí této nominace je vyplnění Pracovního programu, který je spolu s nominací zaslán na Odbor zahraničních vztahů RUK.
 • RUK informuje zahraniční oddělení příslušné fakulty, které požadá o souhlas s přijetím kontaktní ososbu/pracoviště.
 • Potvrzení přijetí je zasláno zpět na RUK.
 • U mezifakultních smluv je postup stejný s jediným rozdílem, kdy partnerská univerzita kontaktuje přímo Zahraniční oddělení FF UK, kterému zašle Pracovní program nominovaného akademického pracovníka.
 • Jedná se o krátkodobé pobyty, tedy max. 3 týdny.

Finanční podmínky

 • Zahraniční oddělení ubytovává všechny hosty meziuniverzitních a mezifakultních smluv v ubytovacím zařízení UK v Jinonicích. Děje se tak automaticky po obdržení souhlasu s přijetím hosta z katedry/ústavu v nahlášeném termínu.
 • V případě, že chce být host ubytován jinde, je třeba o této skutečnosti informovat Zahraniční oddělení – ubytování zajišťuje Mgr. Roman Zaťko, Ph.D.

  POZOR: Vzhledem k rozpočtu hradí Zahraniční oddělení ubytování do výše max. 700 Kč/noc (což odpovídá ceně ubytování v Jinonicích), pokud si host přeje dražší ubytování, pak si musí cokoli nad 700 Kč uhradit z jiných zdrojů. Vzhledem k omezené ubytovací kapacitě doporučujeme zajišťovat ubytování pro zahraniční hosty s co největším možným předstihem.

 • Zahraniční oddělení také automaticky po obdržení souhlasu s přijetím hosta z katedry/ústavu v nahlášeném termínu zařídí vyplacení diet 200 Kč/den.
 • Diety si host vyzvedne v Pokladně FF UK po svém příjezdu.