Věda a výzkum

Příspěvek na mobilitu zahraničních hostů z fondu ZO

Pokud katedra/ústav nenalezne využití finančních prostředků na konferenční výjezdy svých zaměstnanců, lze tyto prostředky použít na nákup jízdních dokladů a ubytování pro zahraniční hosty, jejichž pobyt nelze pokrýt jinými dostupnými prostředky (v rámci meziuniverzitních či mezifakultních dohod, Fondu mobility apod.).

Postup a pravidla jsou k dispozici na intranetu ZO.