Příspěvek na konferenční příjezdy zahraničních hostů z fondu ZO

Příspěvek je pozastaven.

Princip Příspěvku na konferenční příjezdy zahraničních hostů z fondu ZO spočívá v tom, že finanční přebytky komerčních programů spravovaných Zahraničním oddělením jsou poskytovány ústavům a katedrám primárně na konferenční výjezdy zaměstnanců do zahraničí, lze je však také použít na podporu pobytu zahraničního hosta, který přijíždí za účelem přednesení příspěvku na konferenci, kolokviu či workshopu, které pořádá FF UK v roli pořadatele či spolupořadatele.

Postup a pravidla jsou k dispozici na intranetu ZO.