Věda a výzkum

Příspěvek na mobilitu z fondu ZO (přijezd zahraničního hosta)

Počínaje rokem 2016 mohou základní součásti využít finanční přebytky komerčních programů spravovaných Zahraničním oddělením primárně na konferenční výjezdy do zahraničí. Pokud ZS nenalezne využití finančních prostředků na výjezd svého zaměstnance, od roku 2017 lze nově také tyto prostředky použít na nákup jízdních dokladů a ubytování pro zahraniční hosty, jejichž pobyt nelze pokrýt jinými dostupnými prostředky (v rámci meziuniverzitní či mezifakultních dohod, Fondu mobility apod.). Pro rok 2017 může každá ZS na tyto účely využít až částku 80 000 Kč.

POSTUP A PRAVIDLA ČERPÁNÍ

  • Žadatelem je v tomto případě vždy vedoucí příslušné základní součásti. Žádost („Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pozvání zahraničního hosta“) podepsaná vedoucím ZS musí být předána Mgr. Marii Hankové.
  • Nákup jízdních dokladů a ubytování provede příslušný referent Zahraničního oddělení – objednávka služeb bude přijímána pouze prostřednictvím objednávkové aplikace, a to až po schválení a podepsání Žádosti proděkankou pro zahraničí.
  • Na nákup jízdních dokladů se vztahují limity cestovních nákladů.
  • Ubytování si lze vybírat z této nabídky – na základě dostupnosti rezervujeme a proplatíme zvolené ubytování či jiné v odpovídající cenové hladině.
  • Povinností vedoucího ZS je odevzdat “Final Report on a stay at the Faculty of Arts” vyplněnou a podepsanou zahraničním hostem i vedoucím příslušné ZS, který pozvání schválil. Zprávu je třeba předložit či naskenovanou zaslat na Zahraniční oddělení nejpozději dva týdny po odjezdu zahraničního hosta.