Fondy EHP a Norska

Kontakt na GO:

Mgr. Kornélia Smiešková
kornelia.smieskova@ff.cuni.cz

tel. 221 619 398

č. m. 424

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Více podrobností zde.

Aktuálně vyhlášené výzvy k podávání projektových žádostí

 

Program Vzdělávání

Projekty Mobility

 • bude koordinováno vedením fakulty, více informací poskytne Zahraniční oddělení děkanátu

Projekty Institucionální spolupráce

 • je možné podat pouze 1 žádost za fakultu
 • cílem je posílení internacionalizace a spolupráce mezi českými institucemi a institucemi z donorských zemí (Island, Lichtenštejnsko, Norsko) s dopadem na výuku, aplikace nových výukových metod a postupů, které budou lépe reagovat na potřeby žáků a studentů
 • zvláštní důraz je přitom kladen na témata demokracie, aktivního občanství a inkluzivního vzdělávání
 • úplné znění výzvy včetně dalších podrobností naleznete zde
 • v případě zájmu doporučujeme účastnit se informačního webináře pro žadatele, který pořádá DZS ve čtvrtek 26. 11. 2020 od 14:00 do 16:00; pro registraci pokračujte zde
 • v případě zájmu o podání projektové žádosti je nutné do 4. ledna 2021 zaslat projektový záměr na GO (kornelia.smieskova@ff.cuni.cz)
 • pro další instrukce ohledně zaslání projektové záměru kontaktujte Grantové oddělení

Projekty Inkluzivní vzdělávání

 • je možné podat pouze 1 žádost za fakultu
 • projekty se mají zaměřovat na inkluzi znevýhodněných skupin včetně romských žáků a studentů prostřednictvím rozvíjení kompetencí a dovedností učitelů mateřských, základních a středních škol a školitelů
 • projektové aktivity se zaměřují na školení učitelů a školitelů, mentorování, dlouhodobý monitoring, hodnocení a aktualizaci vzdělávacích materiálů pro učitele
 • úplné znění výzvy včetně dalších podrobností naleznete zde
 • v případě zájmu doporučujeme účastnit se informačního webináře pro žadatele, který pořádá DZS ve středu 2. 12. 2020 od 14:00 do 16:00; pro registraci pokračujte zde
 • v případě zájmu o podání projektové žádosti je nutné do 18. ledna 2021 zaslat projektový záměr na GO (kornelia.smieskova@ff.cuni.cz)
 • pro další instrukce ohledně zaslání projektové záměru kontaktujte Grantové oddělení

Aktuálně řešené projekty na FF UK: 

Česko-norská memorabilia (EHP-CZ-ICP-1-001)

EHP Granty mobilit (EHP-CZ-ICP-1-006)