Fondy EHP a Norska

Kontakt na GO:

Mgr. Kornélia Smiešková
kornelia.smieskova@ff.cuni.cz

tel. 221 619 398

č. m. 424

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se tyto fondy liší od fondů EU.

Více podrobností zde.

Aktuálně vyhlášené výzvy naleznete zde. V případě zájmu o podání projektové žádosti prosím neprodleně kontaktujte GO (kornelia.smieskova@ff.cuni.cz).

Aktuálně řešené projekty na FF UK 

Program Vzdělávání:

Česko-severská memorabilia II (EHP-CZ-ICP-4-009)

Program Lidská práva:

Projekt OLIPOL (LP-HRMGSA-026)

Bilaterální spolupráce: