VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Studium

Rigorózní zkoušky v listopadu 2019 – seznam uchazečů

Rigorózní zkoušky v listopadu 2019 – seznam uchazečů

Informace o výši poplatků za studium v akademickém roce 2019/2020

Informace o výši poplatků za studium v akademickém roce 2019/2020

Státní rigorózní zkoušky v listopadu 2018

Státní rigorózní zkoušky v listopadu 2018

Státní rigorózní zkoušky v dubnu 2018

Státní rigorózní zkoušky v dubnu 2018

Výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2018/2019

Výše poplatků spojených se studiem v akademickém roce 2018/2019

Státní rigorózní zkoušky v listopadu 2017

Státní rigorózní zkoušky v listopadu 2017

Výzva k zápisu po přerušení – náhradní termín 13. června 2017

Vyzýváme k zápisu do studia studenty, kterým 22. května 2017 uplynula doba povoleného přerušení studia a kteří se včas do studia nezapsali. Náhradní termín zápisu byl stanoven na úterý 13. června 2017 v úředních hodinách studijního oddělení. Jde o studenty z uvedeného seznamu.

Zápis po přerušení – květen 2017

Studenti bakalářských, navazujících magisterských a magisterských studijních programů, kteří mají studium přerušeno do 22. 5. 2017, se dostaví k  opětovnému zápisu do studia  dne 17. 5. 2017 nebo 19. 5. 2017 v úředních hodinách studijního oddělení,  ke své studijní referentce.

Státní rigorózní zkoušky v dubnu 2017

Státní rigorózní zkoušky v dubnu 2017

Výzva k zápisu po uplynutí povoleného přerušení studia

Vyzýváme k zápisu do studia ty studenty, kterým 28. února 2017 uplynula doba povoleného přerušení studia a kteří se nezapsali. Jde o studenty z uvedeného seznamu.