VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Ukončená výběrová řízení

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK

Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (ODSAK) vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací FF UK. Termín pro podaní přihlášky je do 17.10.2021.

Výběrové řízení na pozici knihovníka/knihovnice v Knihovně Šporkova paláce

Knihovna FF UK hledá kolegyni či kolegu na pozici knihovníka/knihovnice v Knihovně Šporkova paláce. Nástup 18. října 2021 nebo dle dohody. Úvazek 1,0.

Výběrové řízení na pozici asistent/asistentka ředitelky – Knihovna FF UK

Knihovna FF UK hledá kolegyni či kolegu na pozici asistent/asistentka ředitelky. Nástup 18. října 2021 nebo dle dohody.

Výběrové řízení ze dne 1. 9. 2021 – Ústav světových dějin / Job offer from 1 Septamber 2021 – Department of general history

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústavsvětových dějin. Obor a zaměření: Obecné a komparativní dějiny se zaměřením na sociální/kulturní dějiny novověku v evropském a globálním kontextu (16. – 19. století), s důrazem na frankofonní oblasti a dějiny náboženství. Přihlášky je nutno podat do 1. 10. 2021. / Field and specialization: : General and comparative history with a focus on the Eraly Modern and Modern social/cultural history in a European and global context (16th-19th centuries), with an emphasis on Francophone areas and the history of religion. Applications by 1. 10. 2021.

Výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Studijního oddělení

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Studijního oddělení. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 10. září 2021.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu hudební vědy

Děkan FF UK vypisuje ke dni 17. srpna 2021 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu hudební vědy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 16. září 2021.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu hospodářských a sociálních dějin

Děkan FF UK vypisuje ke dni 17. srpna 2021 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu hospodářských a sociálních dějin. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 16. září 2021.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry filmových studií

Děkan FF UK vypisuje ke dni 17. srpna 2021 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry filmových studií. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 16. září 2021.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry estetiky

Děkan FF UK vypisuje ke dni 17. srpna 2021 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry estetiky. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 16. září 2021.

Výběrové řízení ze dne 3. 8. 2021 – Katedra pomocných věd historických a archivního studia / Job offer from 3 August 2021 – Department of Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru pomocných věd historických a archivního studia . Obor a zaměření: pomocné vědy historické a archivnictví. Přihlášky je nutno podat do 6. 9. 2021. / Field and specialization: : Auxiliary Historical Sciences and Archive Studies. Applications by 6. 9. 2021.