VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Ukončená výběrová řízení

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Katedry divadelní vědy

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 8. listopadu 2022 interní výběrové řízení na pozicivedoucí/ho Katedry divadelní vědy. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 8. prosince 2022.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry psychologie

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 7. listopadu 2022 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry psychologie. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 8. prosince 2022.

Výběrové řízení ze dne 27. 10. 2022 – Ústav politologie / Job offer from 27 October 2022 – Department of Political Science

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav politologie. Obor a zaměření: dějiny politické filozofie; současná politická teorie. Přihlášky je nutno podat do 27. 11. 2022. / Field and specialization: history of political philosophy; contemporary political theory. Applications by 27. 11. 2022.

Výběrové řízení ze dne 25. 10. 2022 – Katedra sociální práce / Job offer from 25 October 2022 – Department of social work

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociální práce. Obor a zaměření: teorie a metody sociální práce a sociální politiky, výzkum v sociální práci. Přihlášky je nutno podat do 27. 11. 2022. / Field and specialization: methods and theories of social work, social policy, research in social work. Applications by 27. 11. 2022.

Výběrové řízení ze dne 14. 10. 2022 – Ústav informačních studií a knihovnictví / Job offer from 14 October 2022 – Institute of Information studies and librarianship

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav informačních studií a knihovnictví. Obor a zaměření: teorie knihovnictví, organizace knihovních procesů a služeb. Přihlášky je nutno podat do 18. 11. 2022. / Field and specialization: librarianship. Applications by 18. 11. 2022.

Výběrové řízení ze dne 11. 10. 2022 – Ústav srovnávací jazykovědy / Job offer from 11 October 2022 – Institute of Comparative Linguistics

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav srovnávací jazykovědy. Obor a zaměření: chetitolog se zaměřením na chetitskou a indoevropskou (srovnávací) jazykovědu. Přihlášky je nutno podat do 15. 11. 2022. / Field and specialization: Hittitologist with a focus on Hittite and Indo-European (comparative) linguistics. Applications by 15. 11. 2022.

Výběrové řízení ze dne 4. 10. 2022 – Katedra sociologie / Job offer from 4 October 2022 – Department of Sociology

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociologie. Obor a zaměření: empirický sociologický výzkum současných společností. Přihlášky je nutno podat do 16. 11. 2022. / Field and specialization: empirical sociological research of contemporary societies. Applications by 16. 11. 2022.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení informačních systémů

Kdo jsme? Oddělení informačních systémů (OIS) zajišťuje agendu digitalizace, podporu strategických informačních systémů (studentský software SIS, personální systémy WHOIs, Verso, ekonomický systém IFIS a další) a podílí se na podpoře a zajištění elektronizace pracovních procesů pro ostatní oddělení. Co bude Vašim úkolem? Komplexní zajištění administrativní agendy v programu SIS (zápisy předmětů, rozvrhování učeben, administrace studijních plánů a mnoho dalšího) Komunikace […]

Výběrové řízení na pozici IT/AV specialisty

Naše pracoviště nyní hledá posilu pro práci s audio-vizuální technikou na plný úvazek. Vaše úkoly Práce s AV technikou (dataprojektory, audio-systémy, interaktivní tabule, fotoaparáty, videokamery apod.) – instalace, zaškolování, obsluha, údržba. Uživatelská podpora, pomoc při zprovozňování výše uvedeného AV vybavení učeben. Pořizovaní fotografií, videozáznamů a následné zpracovaní audia i videa. Spolupráce s vybranými pracovišti na tvorbě AV programů a prezentací. Příprava jednoduchých […]

Výběrové řízení ze dne 29. 7. 2022 – Katedra sociologie / Job offer from 29 July 2022 – Department of Sociology

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociologie. Obor a zaměření: sociologický výzkum a metodologie. Přihlášky je nutno podat do 29. 8. 2022. / Field and specialization: sociological methodology and research. Applications by 29. 8. 2022.