VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Ukončená výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 2. 11. 2023 – Ústav pro dějiny umění / Job offer from 2 November 2023 – Department of Art History

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav pro dějiny umění. Obor a zaměření: dějiny umění – české a světové umění 20. století. Přihlášky je nutno podat do 3. 12. 2023. / Field and specialization: art history – Czech and world art of the 20th century. Applications by 3. 12. 2023.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Katedry pedagogiky

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 26. října 2023 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ho Katedry pedagogiky. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 28. listopadu 2023.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení vědy

Kdo jsme? Do gesce Oddělení vědy spadá agenda habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, čestných vědeckých hodností, agenda hodnocení akademických a vědeckých pracovníků, oborových rad a administrativní agenda činnosti Vědecké rady fakulty. Prostřednictvím Referátu akreditací dále zajišťujeme agendu garantů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a administrativu v rámci přípravy materiálů pro institucionální akreditace. Co bude Vaším úkolem? Spolupráce na […]

Výběrové řízení na pozici Právník/Právnička

Filozofická fakulta UK hledá právníka/-ičku. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) je se svými téměř 8 000 studenty a 1 000 zaměstnanci největší fakultou zaměřenou na studium humanitních věd v ČR. Co bude vaším úkolem? řešení právních záležitostí zaměstnavatele, zejména v oblasti obchodních, občanskoprávních a pracovněprávních vztahů a správního řízení příprava a kontrola smluv uzavíraných zaměstnavatelem metodická podpora základních součástí fakulty a pracovišť děkanátu, poradenská činnost v oblasti […]

Výběrové řízení ze dne 3. 10. 2023 – Ústav východoevropských studií / Job offer from 3 October 2023 – Department of East European Studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav východoevropských studií. Obor a zaměření: ruská společnost a politika po roce 1991, ruský politický a vědecký diskurz. Přihlášky je nutno podat do 5. 11. 2023. / Field and specialization: Russian society and politics after 1991, Russian political and scientific discourse. Applications by 5. 11. 2023.

Výběrové řízení ze dne 3. 10. 2023 – Ústav východoevropských studií / Job offer from 3 October 2023 – Department of East European Studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav východoevropských studií. Obor a zaměření: ruská společnost a politika po roce 1991. Přihlášky je nutno podat do 5. 11. 2023. / Field and specialization: Russian society and politics after 1991. Applications by 5. 11. 2023.

Výběrové řízení ze dne 3. 10. 2023 – Katedra filmových studií / Job offer from 3 October 2023 – Film Studies Department

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru filmových studií. Obor a zaměření: Filmová studia – historie a teorie filmu. Přihlášky je nutno podat do 3. 11. 2023. / Field and specialization: film studies, history or theory of film and related mediae. Applications by 3. 11. 2023.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry sinologie

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 2. října 2023 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry sinologie. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 3. listopadu 2023.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu východoevropských studií

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 2. října 2023 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu východoevropských studií. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 3. listopadu 2023.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Jazykového centra

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 2. října 2023 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Jazykového centra.
Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 3. listopadu 2023.