VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Rozhodnutí a sdělení děkana

Sdělení děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy číslo 3/2016 – Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na jednotlivé PROGRESY, resp. části PROGRESŮ uskutečňované na fakultě pro období 2017 – 2021

Sdělení děkana č. 3/2016 – Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na jednotlivé PROGRESY, resp. části PROGRESŮ uskutečňované na fakultě pro období 2017 – 2021

Sdělení děkana č. 02/2016 – Rigorózní řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze

Obsah S ohledem na skutečnost, že v letech 2000 až 2005 počet absolventů rigorózního řízení na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“) narůstal, kdežto od roku 2005 mnohem rychlejším tempem klesá až k současnému stavu pouhých 37 absolventů v roce 2015 (oproti 193 absolventům v roce 2005), lze usuzovat, že zaměstnavatelé přestávají […]

Sdělení děkana č. 01/2016 – Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na fakultě pro rok 2016

Obsah Tato obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory (dále jen „Podpora“) přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „fakulta“) na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na FF UK (dále jen „Pravidla“) jsou vydávána v souladu s ustanovením čl. 5 odst. 4 opatření rektora Univerzity Karlovy v Praze č. 20/2011, Zásady […]

Sdělení děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze číslo 2015UKFF00993

Sdělení děkana – Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na fakultě pro rok 2015 Tato obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory (dále jen „Podpora“) přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „FF UK“) na jednotlivé […]

Sdělení děkana Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze číslo 2013FF008994

Obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na jednotlivé PRVOUK, resp. části PRVOUK uskutečňované na fakultě pro rok 2014 Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato obecná pravidla pro vytváření návrhu rozdělení institucionální podpory (dále jen „Podpora“) přidělované Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „FF UK“) na […]

Sdělení děkana – Zásady financování exkurzí, pedagogických praxí a studentských pomocných sil

Paha 13. září 2013 Sdělení děkana č. 2013FF5841 Část I. EXKURZE Čl. 1 Výše a forma finančního příspěvku Příspěvek na exkurze se přiděluje na žádost vedoucího exkurze, který stanoví počet osob, dobu a místo trvání exkurze v návaznosti na studijní plán. Příspěvek na náklady studentů je poskytován zpravidla formou účelového stipendia. Výjimky povoluje v odůvodněných […]

Sdělení děkana – Zásady financování exkurzí a pedagogických praxí

Paha 9. ledna 2013 Č.j.: 2013FF000204   Část I. EXKURZE Čl. 1 Výše a forma finančního příspěvku Příspěvek na exkurze se přiděluje na žádost vedoucího exkurze, který stanoví počet osob, dobu a místo trvání exkurze v návaznosti na studijní plán. Příspěvek na náklady studentů je poskytován zpravidla formou účelového stipendia. Výjimky povoluje v odůvodněných případech […]

Sdělení děkana k ukládání a uznávání rigorózních prací

Praha 14. ledna 2011 Č.j.: 19/SD/2011 Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi několik důležitých informací k provedení čl. 7, odst. 1 Rigorózního řádu UK v Praze a čl. 4, odst. 13 Rigorózního řádu FF UK v Praze, a to i v souvislosti s Opatřením děkana č. 21/2010: Je-li diplomová práce uznána jako práce rigorózní, je […]

Sdělení děkana k čerpání finančních prostředků

V Praze dne 24. 1. 2008 Č.j.: 1/36/SD/2008 Z důvodu zajištění plynulosti financování řešených projektů v roce 2008 budou příslušné výdaje zálohovány po předložení potvrzení o jejich přidělení. Provozní prostředky pracovišť na první čtvrtletí 2008 lze čerpat do výše 25ti % rozpočtu roku 2007. Čerpání provozních výdajů knihoven vč. nákupu knih je možné po předchozí […]

Postup pro rezervaci/objednávání služeb a dalších plnění od jiných součástí UK

V Praze dne 26. 10. 2007 Č.j.: 11/50/SD/2007 Vzhledem k četným problém při vypořádání závazků, vznikajících ze spolupráce s ostatními součástmi UK, se stanovuje závazný postup pro objednávání služeb od jiných součástí UK. Veškerá peněžitá plnění, která mají pro potřeby grantů, kurzů a dalších aktivit dodat jiné univerzitní součásti (např. Koleje a menzy, jiné fakulty, […]