VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Rozhodnutí a sdělení děkana

Sdělení děkana č. 1/2021 Pravidla pro rozdělení institucionální podpory přidělené Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na jednotlivé PROGRESy, resp. části PROGRESů, uskutečňované v roce 2021

Sdělení děkana č. 1/2021 Pravidla pro rozdělení institucionální podpory přidělené Filozofické fakultě Univerzity Karlovy na jednotlivé PROGRESy, resp. části PROGRESů, uskutečňované v roce 2021

Jmenování ředitelem Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice ředitele Českého egyptologického ústavu FF UK byl doc. Jiří Janák, Th.D.  jmenován ředitelem České egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 15. listopadu 2019 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje ústavu naleznete pod tímto odkazem. Koncepce rozvoje – doc. […]

Rozhodnutí děkana o zrušení tzv. příručních knihoven FF UK

Rozhodnutí děkana o zrušení tzv. příručních knihoven FF UK

Jmenování ředitelem Ústavu srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice ředitele Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK byl doc. PhDr. Petr Zemánek, CSc.  jmenován ředitelem Ústavu srovnávací jazykovědy Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. ledna 2019 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje ústavu naleznete pod tímto odkazem. Koncepce rozvoje – doc. PhDr. Petr […]

Jmenování ředitelem Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice ředitele Ústavu translatologie FF UK byl PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.  jmenován ředitelem Ústavu translatologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. ledna 2019 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje ústavu naleznete pod tímto odkazem.Koncepce rozvoje – PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D.

Jmenování ředitelem Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice ředitele Českého egyptologického ústavu FF UK byl prof. Miroslav Bárta, Dr.  jmenován ředitelem Českého egyptologického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. ledna 2019 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje ústavu naleznete pod tímto odkazem. Koncepce rozvoje – prof. Miroslav Bárta, Dr.

Jmenování vedoucím Katedry středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího Katedry středoevropských studií FF UK byl Mgr. Jiří Januška, Ph.D.  jmenován vedoucím Katedry středoevropských studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. ledna 2019 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje katedry naleznete pod tímto odkazem. Koncepce rozvoje – Mgr. Jiří Januška, Ph.D.

Jmenování vedoucím Katedry estetiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice vedoucího Katedry estetiky FF UK byl PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.  jmenován vedoucím Katedry estitiky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. prosince 2018 na dobu tří let. Jeho koncepci rozvoje katedry naleznete pod tímto odkazem. Koncepce rozvoje – PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Jmenování vedoucí Katedry filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí Katedry filmových studií FF UK byla doc. PhDr. Kateřina Svatoňová, Ph.D.  jmenována vedoucí Katedry filmových studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. prosince 2018 na dobu tří let. Její koncepci rozvoje katedry naleznete pod tímto odkazem. Koncepce rozvoje – doc. PhDr. […]

Jmenování vedoucí Střediska ibero – amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Na základě výsledku interního výběrového řízení, v souladu s doporučením komise pro výběrové řízení na obsazení pozice vedoucí Střediska ibero – amerických studií FF UK byla PhDr. Simona Binková, CSc.  jmenována vedoucí Střediska ibero – amerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, s účinností od 1. prosince 2018 na dobu tří let. Její koncepci rozvoje střediska naleznete pod tímto odkazem. Koncepce rozvoje […]