VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Výběrové řízení ze dne 8. 7. 2021 – Katedra tělesné výchovy / Job offer from 8 July 2021 – Department of Physical Education

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru tělesné výchovy. Obor a zaměření: tělesná výchova a sport. Přihlášky je nutno podat do 13. 8. 2021. / Field and specialization: physical education and sport. Applications by 13. 8. 2021.

Výběrové řízení ze dne 8. 7. 2021 – Katedra sociální práce / Job offer from 8 July 2021 – Department of social work

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociální práce. Obor a zaměření: právo v sociální práci. Přihlášky je nutno podat do 13. 8. 2021. / Field and specialization: law in social work. Applications by 13. 8. 2021.

Výběrové řízení ze dne 8. 7. 2021 – Katedra sociální práce / Job offer from 8 July 2021 – Department of social work

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociální práce. Obor a zaměření: výzkum v sociálních vědách. Přihlášky je nutno podat do 13. 8. 2021. / Field and specialization: research in social sciences. Applications by 13. 8. 2021.

Výběrové řízení ze dne 8. 7. 2021 – Katedra psychologie / Job offer from 8 July 2021 – Department od psychology

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření: klinická psychologie a psychodiagnostika. Přihlášky je nutno podat do 13. 8. 2021. / Field and specialization: Clinical psychology and Psychodiagnostics. Applications by 13. 8. 2021.

Výběrové řízení ze dne 8. 7. 2021 – Katedra psychologie / Job offer from 8 July 2021 – Department od psychology

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření: biologická psychologie a příbuzné obory. Přihlášky je nutno podat do 13. 8. 2021. / Field and specialization: Biological psychology and allied disciplines. Applications by 13. 8. 2021.

Opatření děkana č. 11/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 11/2021 Harmonogram akademického roku 2021/2022 Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Výběrové řízení na pozici vedoucí recepce Knihovny Jana Palacha FF UK

Knihovna FF UK hledá do Knihovny Jana Palacha kolegyni či kolegu na pozici vedoucí recepce – koordinátor/ka technické a PC podpory. Nástup 1. září 2021 nebo dříve dle dohody. Úvazek 1,0. Zástup za mateřskou dovolenou.  

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Fonetického ústavu

Děkan FF UK vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Fonetického ústavu. Podávání přihlášek děkanovi je možné do 23. července 2021.

Výběrové řízení ze dne 16. 6. 2021 – Ústav translatologie / Job offer from 16 June 2021 – Department of Translation Studies

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav translatologie. Obor a zaměření: studijní program překladatelství a tlumočnictví se zaměřením na ruský jazyk. Přihlášky je nutno podat do 30. 7. 2021. / Field and specialization: Interpreting Czech – Russian – Czech. Applications by 30. 7. 2021.

Výběrové řízení ze dne 16. 6. 2021 – Ústav translatologie / Job offer from 16 June 2021 – Department of Translation Studies

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav translatologie. Obor a zaměření: studijní program překladatelství a tlumočnictví se zaměřením na německý jazyk. Přihlášky je nutno podat do 30. 7. 2021. / Field and specialization: Translation Czech – German. Applications by 30. 7. 2021.