VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

Č. j.: UKFF/431323/2022-1 V Praze dne 11. 08. 2022 OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST Filozofická fakulta Univerzity Karlovy oznamuje, že se níže uvedeným účastníkům přijímacího řízení na jimi nahlášenou adresu pro doručování nepodařilo doručit níže uvedené písemnosti. V souladu s ustanovením § 69a odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů […]

Výběrové řízení na pozici IT/AV specialisty

Naše pracoviště nyní hledá posilu pro práci s audio-vizuální technikou na plný úvazek. Vaše úkoly Práce s AV technikou (dataprojektory, audio-systémy, interaktivní tabule, fotoaparáty, videokamery apod.) – instalace, zaškolování, obsluha, údržba. Uživatelská podpora, pomoc při zprovozňování výše uvedeného AV vybavení učeben. Pořizovaní fotografií, videozáznamů a následné zpracovaní audia i videa. Spolupráce s vybranými pracovišti na tvorbě AV programů a prezentací. Příprava jednoduchých […]

Výběrové řízení ze dne 29. 7. 2022 – Katedra sociologie / Job offer from 29 July 2022 – Department of Sociology

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociologie. Obor a zaměření: sociologický výzkum a metodologie. Přihlášky je nutno podat do 29. 8. 2022. / Field and specialization: sociological methodology and research. Applications by 29. 8. 2022.

Výběrové řízení ze dne 29. 7. 2022 – Katedra filmových studií / Job offer from 29 July 2022 – Film Studies Department

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru filmových studií. Obor a zaměření: filmová věda, historie a teorie filmu a jiných médií. Přihlášky je nutno podat do 31. 8. 2022. / Field and specialization: film studies, history and theory of film and related media. Applications by 31. 8. 2022.

Výběrové řízení ze dne 26. 7. 2022 – Katedra pedagogiky / Job offer from 26 July 2022 – Department of Education

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru pedagogiky. Obor a zaměření: učitelské vzdělávání, metodologie výzkumu v pedagogických vědách. Přihlášky je nutno podat do 28. 8. 2022. / Field and specialization: Methodology of Educational Sciences, Teacher Training. Applications by 28. 8. 2022.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry pomocných věd historických a archivního studia

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 25. července 2022 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry pomocných věd historických a archivního studia. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 25. srpna 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu bohemistických studií

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 25. července 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu bohemistických studií. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 25. srpna 2022.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Českého egyptologického ústavu

Děkanka FF UK vypisuje ke dni 25. července 2022 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Českého egyptologického ústavu. Podávání přihlášek děkance FF UK je možné do 25. srpna 2022.

Výběrové řízení na pozici Referent/ka Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací

Kdo jsme? Oddělení doktorského studia a akademických kvalifikací (ODSAK) zajišťuje zejména agendu studia v doktorských studijních programech, včetně studia akreditovaného v cizích jazycích. Do gesce ODSAK dále spadá organizace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, agenda čestných hodností a administrativní agenda činnosti Vědecké rady fakulty. Co bude Vaším úkolem? Ekonomická agenda: Administrace ekonomické agendy oddělení spojené s mobilitami akademiků (příprava […]

Výběrové řízení na pozici Vedoucí/ho Ekonomického oddělení

Ekonomické oddělení zajišťuje tvorbu a kontrolu plnění rozpočtu, bankovní styk a pokladní službu, vedení účetnictví, výkaznictví a vedení agendy majetku. Popis pozice Obecné úkoly vedoucího pracovníka jsou stanoveny Organizačním řádem děkanátu FF UK, čl. 9. Vedení týmu 17 zaměstnanců. Popis pozice a její pracovní náplň řízení a kontrola rutinních agend Ekonomického oddělení nastavování pracovních postupů v rámci zefektivnění práce nebo v návaznosti […]