VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Opatření děkana č. 14/2019 Změna opatření děkana č. 19/2017, Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 14/2019 Změna opatření děkana č. 19/2017, Statut Akademického centra Borise Němcova pro výzkum Ruska Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Rigorózní zkoušky v listopadu 2019 – seznam uchazečů

Rigorózní zkoušky v listopadu 2019 – seznam uchazečů

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu bohemistických studií

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu bohemistických studií. Podávání přihlášek je možné do 4. 11. 2019.

Výsledky dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

Výsledky dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 jsou zveřejněny zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/prubeh-prijimaciho-rizeni/archiv-prijimaciho-rizeni/.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ vedoucího Katedry sinologie

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici vedoucí/ vedoucího Katedry sinologie. Podávání přihlášek je možné do 4. 11. 2019.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu asijských studií

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu asijských studií. Podávání přihlášek je možné do 4. 11. 2019.

Rozhodnutí děkana o zrušení tzv. příručních knihoven FF UK

Rozhodnutí děkana o zrušení tzv. příručních knihoven FF UK

Opatření děkana č. 13/2019 Změna opatření děkana č. 11/2019, Harmonogram akademického roku 2019/2020

Opatření děkana č. 13/2019 Změna opatření děkana č. 11/2019, Harmonogram akademického roku 2019/2020

Výběrové řízení ze dne 13. 9. 2019 – Ústav východoevropských studií / Job offer from 13 September 2019 – Department of East European Studies

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Východní Evropa. Přihlášky je nutno podat do 13. 10. 2019. / Field and specialization: Eastern Europe. Applications by 13. 10. 2019.

Filozofická fakulta UK vypisuje výběrové řízení na pozici Pokladní

Volná pracovní pozice Pokladní.