VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Opatření děkana č. 12/2023 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2023/2024

Opatření děkana č. 12/2023 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2023/2024

Opatření děkana č. 11/2023 Termíny pro předkládání dokladů zúčtování záloh veřejné zakázky a smlouvy v závěru roku 2023

Opatření děkana č. 11/2023 Termíny pro předkládání dokladů zúčtování záloh veřejné zakázky a smlouvy v závěru roku 2023

Opatření děkana č. 10/2023 Stanovení výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy začínající akademickým rokem 2024/2025

Opatření děkana č. 10/2023 Stanovení výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ke studiu studijních programů uskutečňovaných v cizím jazyce na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy začínající akademickým rokem 2024/2025

Výběrové řízení ze dne 8. 9. 2023 – Ústav řeckých a latinských studií / Job offer from 8 September 2023 – Institute of Greek and Latin Studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav řeckých a latinských studií. Obor a zaměření: novořecký jazyk a literatura. Přihlášky je nutno podat do 29. 10. 2023. / Field and specialization: Modern Greek language and literature. Applications by 29. 10. 2023.

Výběrové řízení ze dne 8. 9. 2023 – Ústav hudební vědy / Job offer from 8 September 2023 – Department of Musicology

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav hudební vědy. Obor a zaměření: Hudební věda – dějiny hudby po roce 1800. Přihlášky je nutno podat do 10. 10. 2023. / Field and specialization: Historical musicology – music after 1800. Applications by 10. 10. 2023.

Výběrové řízení ze dne 6. 9. 2023 – Katedra sociologie / Job offer from 6 September 2023 – Department of Sociology

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociologie. Obor a zaměření: sociologický výzkum a analýza kvantitativních dat. Přihlášky je nutno podat do 8. 10. 2023. / Field and specialization: sociological research and quantitative data analysis. Applications by 8. 10. 2023.

Výběrové řízení ze dne 6. 9. 2023 – Katedra sociologie / Job offer from 6 September 2023 – Department of Sociology

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sociologie. Obor a zaměření: sociologická teorie, obecná sociologie. Přihlášky je nutno podat do 8. 10. 2023. / Field and specialization: sociological theory and general sociology. Applications by 8. 10. 2023.

Výběrové řízení na pozici Technik / technička oddělení investic a správy budov FF UK

Co bude vaším úkolem? výkon činnosti investora v procesu přípravy a realizace investic a oprav koordinace a přebírání stavebních prací vč. dodávek nábytku zajištění podkladů pro projektové práce příprava technické specifikace k výběru dodavatelů investičních akcí, oprav a rozsáhlé údržby budov podílí se na přípravě smluv a objednávek s dodavateli služeb pro oblast investičních akcí, opravy a rozsáhlé údržby budov podílí se na přípravě podkladů […]

Výběrové řízení ze dne 30. 8. 2023 – Katedra sinologie / Job offer from 30 August 2023 – Department of Sinology

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru sinologie. Obor a zaměření: sinologie – dějiny a ideologie Číny 20. století. Přihlášky je nutno podat do 29. 10. 2023. / Field and specialization: Sinology – History and ideology of 20th century China. Applications by 29. 10. 2023.

Výběrové řízení ze dne 30. 8. 2023 – Ústav pro archeologii / Job offer from 30 August 2023 – Department of Archaeology

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav pro archeologii. Obor a zaměření: archeologie pravěku, období neolitu střední Evropy. Přihlášky je nutno podat do 29. 10. 2023. / Field and specialization: prehistoric archaeology, the Neolithic Period in Central Europe. Applications by 29. 10. 2023.