VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Č. j.: UKFF/345412/2020-8 V Praze dne 24. 9. 2020 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy oznamuje, že se účastníkům přijímacího řízení uvedeným v příloze na jimi nahlášenou adresu pro doručování nepodařilo doručit níže uvedené písemnosti. V souladu s ustanovením § 69a odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění […]

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Č. j.: UKFF/345412/2020-7 V Praze dne 21. 9. 2020 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy oznamuje, že se účastníkům přijímacího řízení uvedeným v příloze na jimi nahlášenou adresu pro doručování nepodařilo doručit níže uvedené písemnosti. V souladu s ustanovením § 69a odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění […]

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Č. j.: UKFF/345412/2020-6 V Praze dne 14. 9. 2020 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy oznamuje, že se účastníkům přijímacího řízení uvedeným v příloze na jimi nahlášenou adresu pro doručování nepodařilo doručit níže uvedené písemnosti. V souladu s ustanovením § 69a odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění […]

Opatření děkana č. 14/2020 Zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2

Opatření děkana č. 14/2020 Zvláštní pravidla pro pracovní cesty do zahraničí na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v souvislosti s epidemií koronaviru SARS-CoV-2

Opatření děkana č. 13/2020 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků, pro zúčtování záloh, zadávání veřejných zakázek a pro uzavírání smluv v závěru roku 2020 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 13/2020 Termíny pro čerpání finančních prostředků, pro předkládání podkladů pro čerpání finančních prostředků, pro zúčtování záloh, zadávání veřejných zakázek a pro uzavírání smluv v závěru roku 2020 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ředitelky Ústavu českého jazyka a teorie komunikace

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje interní výběrové řízení na pozici ředitel/ředitelka Ústavu českého jazyka a teorie komunikace. Podávání přihlášek je možné do 2. října 2020.

Výběrové řízení ze dne 7.8.2020 – Ústav translatologie / Job offer from 7 August 2020 – Institute of Translation Studies

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – asistent. Obor a zaměření:studijní program překladatelství a tlumočnictví se zaměřením na španělský a německý jazyk. Přihlášky je nutno podat do 11. 9. 2020. / Field and specialization: Interpreting Czech – Spanish – Czech, Czech – German – Czech. Applications by 11. 9. 2020.

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021: Výsledky přijímacího řízení na bakalářské studijní programy a obory Výsledky přijímacího řízení na navazující magisterské studijní programy a obory Výsledky přijímacího řízení na doktorské studijní programy a obory

Výběrové řízení ze dne 20.7.2020 – Ústav jazyků a komunikace neslyšících / Job offer from 20 July 2020 – Institute of Deaf Studies

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: lingvistika s přesahem do lingvistiky znakových jazyků. Přihlášky je nutno podat do 21. 8. 2020. / Field and specialization: Linguistics with the overlap into sign language linguistics. Applications by 21. 8. 2020.