VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy v Praze
Univerzita Karlova v Praze
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Úřední deska

Open Competition from November 3, 2017 – Institute of Near Eastern and African Studies

The Dean of the Faculty of Arts, Charles University announces an open competition for Assistant Professorat. Field and specialization: Middle Eastern Studies with the focus on modern and contemporary Iran, specifically Iranian politics, government and society. Application deadline: January 10, 2018

web_pultik v_2_en

Interní výběrové řízení ze dne 27. 10. 2017 na místo ředitele/ky Jazykového centra

FF UK vypisuje interní výběrové řízení na místo ředitele/ky Jazykového centra. Přihlášky je nutno podat do 27. 11. 2017.

tribune speeches room microphone

Opatření děkana č. 17/2017 Provedení periodické inventarizace majetku a závazků Filozofické fakulty za rok 2017

Opatření děkana č. 17/2017 Provedení periodické inventarizace majetku a závazků Filozofické fakulty za rok 2017

Státní rigorózní zkoušky v listopadu 2017

Státní rigorózní zkoušky v listopadu 2017

Opatření děkana č. 16/2017 Postup při vyměření poplatku za studium v cizím jazyce a jeho využití na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 16/2017 Postup při vyměření poplatku za studium v cizím jazyce a jeho využití na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 15/2017 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2017/2018

Opatření děkana č. 15/2017 Výše doktorandských stipendií pro akademický rok 2017/2018

Výběrové řízení na pozici Referent/ka grantového oddělení

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici Referent/ka grantového oddělení. Přihlášky je nutno podat do 16. 10. 2017.

referentka grantového oddělení

Výběrové řízení ze dne 14. 9. 2017 – Ústav pro dějiny umění

FF UK vypisuje výběrové řízení na pozici akademický pracovník – odborný asistent. Obor a zaměření: Umění od roku 1945 do současnosti. Přihlášky je nutno podat do 31. 10. 2017.

Opatření děkana č. 14/2017 Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích ZS

Opatření děkana č. 14/2017 Podrobnosti o výběru, jmenování a funkčních obdobích vedoucích ZS

Opatření děkana č. 13/2017 Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademiků

Opatření děkana č. 13/2017 Podrobnosti o provádění výběrových řízení k obsazení pracovních míst akademiků