Cena rektora pro nejlepší absolventy UK

KONTAKT

ODDĚLENÍ VĚDY


Adresa:

Cena rektora pro nejlepší absolventy UK (někdy též nazývaná Mimořádná cena rektora) se uděluje vynikajícím studentům bakalářského nebo magisterského studijního programu v závěru jejich studia, kteří dosáhli mimořádných výsledků ve vědecké, výzkumné, sportovní nebo kulturní činnosti. Cena je udělována celkem v pěti oborech, přičemž studenti FF UK se mohou zúčastnit v kategorii společenskovědních oborů, která je pojmenována jako Cena prof. JUDr. Karla Engliše, nebo v kategorii učitelského studia, pojmenované jako Cena prof. PhDr. Václava Příhody. 

Návrh na udělení ceny zasílá fakulta na RUK (Odbor pro studium a záležitosti studentů).

Podrobnosti přihlášky a další detaily naleznete na stránkách RUK v Opatření rektora č. 10/2001 ve znění změny provedené v Opatření rektora č. 12/2013.

Administrativu spojenou s cenou zajišťuje za FF UK Oddělení vědy (Mgr. Tereza Sluková a za UK příslušný pracovník, RUK.