Přehled držitelů Bolzanovy ceny za FF UK

ROK JMÉNO OCENĚNÉHO NÁZEV SOUTĚŽNÍ PRÁCE ODKAZY
2020/2021 Martin Odler The Social Context of Copper in Ancient Egypt down to the end of Middle Kingdom https://www.ff.cuni.cz/2021/04/laureatky-laureati-cen-univerzity-karlovy/
2019/2020 Petr Prášek Le devenir-autre de l’existence, Essai sur la phénoménologie contemporaine https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16815.html
2015/2016 Veronika Dulíková The Reign of King Nyuserre and Its Impact on the Development of the Egyptian State. A Multiplier Effect Period during the Old Kingdom http://www.cuni.cz/UK-381.html
2014/2015 Vít Zdrálek Mapping the Individual Musical Experience in Post-Apartheid South Africa: A Bio-Ethnography of Township Dweller Lesiba Samuel Kadiaka http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15859.html
2013/2014 Kateřina Rysová O slovosledu z komunikačního pohledu http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14950.html
2012/2013 Jindřiška Bláhová A Tough Job for Donald Duck: Hollywood, Czechoslovakia, and Selling Films behind the Iron Curtain, 1944–1951 http://social.ukmedia.cz/studentka-fsv-ziskala-prestizni-bolzanovu-cenu
2010/2011 David Svoboda Metafyzické myšlení Tomáše Akvinského – Od pojmu jsoucna a jednoty k pojmu celku a části http://www.ukacko.cz/pet-studentu-ziskalo-za-objevne-prace-bolzanovu-cenu
2009/2010 Tomáš Klír Osídlení zemědělských marginálních půd v mladším středověku a raném novověku http://iforum.cuni.cz/IFORUM-8631.html
2008/2009 Eva Janebová Internationalization of Higher Education http://iforum.cuni.cz/IFORUM-6861.html
2007/2008 Jan Hanzl Překlad právních předpisů Evropských společenství v České republice a dalších nových členských státech EU (Project management a sociologie jednotlivých subjektů vstupujících do procesu překladu)
2007/2008 Petra Kolářová (Auto)portrét v kroužcích dýmu“: Stylizace moderního umělce jako kuřáka v českém výtvarném umění na přelomu 19. a 20. století
2007/2008 L’ubomíra Kuzmanová …dette er ikke vitenskap, det er kunst”. Realismen i Hanne Orstaviks forfatterskap. En fenomenologisk vinkling
2007/2008 Daniela Sedláčková Možnosti rozvoje zdravého sebevědomí žáka
2007/2008 Markéta Rubešová Prezentace osmanského státu a společnosti v rabínské literatuře 16. – 18. století
2006/2007 Mgr. Vojtěch Malínek Zdeněk Kalista jako literární kritik
2006/2007  Nina Vozková Hnewo Teyy – posvátná kniha Nuosuů
2006/2007 Veronika Balíčková Kurikulární reforma ve Velké Británii a její hodnocení
2005/2006 Ondřej Macura Naši Josefa Holečka (Jihočeská selská epopej a její literárněhistorické souvislosti)
2005/2006 Stanislav Vejvar Kněz a politik Bohumil Stašek
2005/2006 Tomáš Chvátal Tomáš z Litoměřic – Pozdně gotický zvonař a konvář
2004/2005 Radek Soběhart Olomoucká punktace 1850. Pokus o řešení německé otázky v 19. století
2003/2004  Milan Arner Georgie Unescu: Sonáta pro housle a klavír č. 3, op. 25 – příspěvek ke kompoziční problematice
2003/2004 Barbora Hedvábná Diferenciace kvality vokálů v projevu českých mluvčích
2003/2004 Kateřina Kováčová Varianty španělštiny v překladu neliterárních textů
2003/2004 Štěpánka Litecká Přirovnání v kamaldulském slovníku
2002/2003 Pavel Hynčica Komparace formování a vývoje sociální demokracie v ČR a SR po roce 1989
2002/2003 Kateřina Jacques-Pajerová Srovnání Palackého výkladů vybraných témat v českém a německém vydání jeho „Českých dějin“
2002/2003 Marta Polakovičová Staronová synagoga v Praze. Studie k historickému pozadí pražského ritu (minhag Praq) v 16. – 20. století
2002/2003 Stanislav Rubáš Devatero klíčů od jednoho srdce (České překlady Shakespearových sonetů)
2002/2003 Vojtěch Kolman Logika Gottloba Frega
2001/2002  Andrej Novák Chorvati a chorvatština v slovenském podunají (obce Čunovo a Javorce)
2001/2002 Martin Stluka Jazykový rozbor staročeských Životů Krista Pána obor
2001/2002 Jan Bureš Jednání delegací opozice a státní moci o vytvoření vlády národního porozumění jako proces politické změny v Československu roku 1989
2000/2001 Kateřina Svobodová Mein Kampf. Problémy překladu
1999/2000 David Blažek Korutanští Slovinci v Rakousku
1999/2000 Ladislav Nagy Francouzova milenka – román jako palimpsest
1999/2000 Filip Outrata Přehled humanistické jazykovědné tvorby v české a moravské oblasti
1998/1999 Lucie Římalová Proměny adresáta a pisatele (dopisy B. Němcové ženám)
1996/1997 Petra Nádvorníková Polopřímá řeč jako problém překladatelský
1996/1997 Jaroslava Lapáčková Recepce díla Maurice Maeterlincka v ruském a českém prostředí na předělu 19. a 20.století