Laureátky a laureáti cen Univerzity Karlovy

U příležitosti oslav Dne vzdělanosti, který každoročně připadá na 7. dubna, ocenil rektor Univerzity Karlovy řadu vědců a vědkyň, kteří na univerzitě působí. Cena rektora UK, Bolzanova cena a Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin míří na Filozofickou fakultu UK.

Cenu rektora UK, konkrétně Cenu prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů, obdržela absolventka navazujícího magisterského studia Český jazyk a literatura – Tlumočnictví: čeština – francouzština Marie Anna Hamanová. Bolzanovou cenou ve společenskovědní kategorii byl oceněn dr. Martin Odler z Českého egyptologického ústavu FF UK, a to za práci „The Social Context of Copper in Ancient Egypt down to the end of Middle Kingdom“.

Za editorství a hlavní autorství monografie Bohumil Kubišta a Evropa byla udělena Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin doc. Marii Rakušanové z Ústavu pro dějiny umění FF UK. Cenu rovněž obdržel vědecký tým vedený prof. Miroslavem Bártou z Českého egyptologického ústavu FF UK za monografii Sluneční králové.

Laureátům budou jednotlivá ocenění a podpora slavnostně předány v průběhu letošního roku, jakmile to epidemiologická situace dovolí.

přehled udělených cen

Cena rektora UK

Cena prof. MUDr. Karla Weignera pro nejlepší absolventy lékařských oborů

MUDr. Marek Doležal, 1. lékařská fakulta UK

Bc. Lucie Škardová, 3. lékařská fakulta UK

Cena prof. JUDr. Karla Engliše pro nejlepší absolventy společenskovědních oborů

Mgr. Marie – Anna Hamanová, Filozofická fakulta UK

Bc. Tomáš Boukal, Fakulta sociálních věd UK

Cena prof. RNDr. Jaroslava Heyrovského pro nejlepší absolventy přírodovědných oborů

Mgr. Lukáš Janošík, Přírodovědecká fakulta UK

Bc. Marian Poljak, Matematicko-fyzikální fakulta UK

Cena Josefa Dobrovského pro nejlepší absolventy teologických oborů

Mgr. Pavel Eder, Evangelická teologická fakulta UK

Cena prof. PhDr. Václava Příhody pro nejlepší absolventy učitelského studia

Mgr. Daniela Roreitnerová, Přírodovědecká fakulta UK

Bc. Lydia Ceháková, Matematicko-fyzikální fakulta UK

Mimořádná cena rektora UK

Bc. Barbora Deutschová, Evangelická teologická fakulta UK

Dávid Kulišiak, 1. lékařská fakulta UK

Ondřej Blecha, 2. lékařská fakulta UK

MUDr. Metoděj Renza a Tomáš Sychra, 3. lékařská fakulta UK

Bolzanova cena

Kategorie přírodovědná

RNDr. Johana Rotterová, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK): „Anaerobic ciliates as a model group for studying the biodiversity and symbioses in anoxic environments“

Kategorie biomedicínská

Mgr. et Mgr. Anna Přistoupilová, Ph.D. (1. lékařská fakulta UK): „Využití nových metod analýzy genomu ve studiu molekulární podstaty vzácných geneticky podmíněných onemocnění“

Kategorie společenskovědní včetně teologických oborů

Mgr. et Mgr. Martin Odler, Ph.D. (Filozofická fakulta UK): „The Social Context of Copper in Ancient Egypt down to the end of Middle Kingdom“
Cena Miloslava Petruska za prezentaci UK

autorský tým projektu Nezapomeneme

členové týmu Charles University Innovations Prague, s.r.o. (Mgr. O. Sláma, Mgr. M. Machů, JUDr. D. Králíková)

Cena Bedřicha Hrozného za tvůrčí počin

Tým klinických vědců vedených doc. MUDr. Pavlem Osmančíkem, Ph. D., FESC z 3. lékařské fakulty UK za Národní multicentrickou prospektivní randomizovanou studii prevence cévní mozkové příhody pomocí implantace okludem ouška levé síně (studie „PRAGUE-17“)

doc. PhDr. Marie Rakušanová z Filozofické fakulty UK za editorství a hlavní autorství monografie Bohumil Kubišta a Evropa
vědecký tým vedený prof. Miroslavem Bártou z Filozofické fakulty UK za monografii Sluneční králové

Mgr. Adéla Čmoková a kol. z Přírodovědecké fakulty UK: Resolving the taxonomy of emerging zoonotic pathogens in the Trichophynton benhamiae complex


Související články