Pro zaměstnance

Rychlé odkazyAktuality

Antický svět a Evropa očima 21. století nabídne přednášky, výstavu či koncert

25.5.2018
Akce proběhne ve dnech 11.–13. června 2018 v Kampusu Hybernská. Objevte archeologická tajemství Uzbekistánu na doprovodné výstavě Tajemství stepi a ve středu si přijďte zatančit na koncert kapel Typ Skršín a Skrytý půvab byrokracie, které jsou zcela nebo částečně tvořeny archeology.

Nakladatelství Academia vyhlašuje 7. ročník Studentské soutěže o vydání rukopisu magisterské práce

25.5.2018
Magisterská práce musí být obhájena v termínu 15. 10. 2017 – 15. 10. 2018 a oceněna známkou výborně. Práci včetně všech podkladů je třeba zaslat do 31. 10. 2018.

Ústav archeologické památkové péče středních Čech a Ústav pro archeologii FF UK zvou na výstavu ke stoletému výročí republiky

25.5.2018
Výstava Prvorepubliková archeologie se koná od 1. 6. 2018 do 31. 10. 2018 v Informačním centru Keltské kultury na zámku Nižbor.

Vyšla monografie Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář

23.5.2018
V květnu tohoto roku vyšla v nakladatelství Karolinum monografie Jan Zábrana: básník, překladatel, čtenář, edičně připravená Evou Kalivodovou a Petrem Eliášem. Mezi autorkami a autory kapitol jsou mnozí vyučující Ústavu translatologie FF UK i jeho studenti a studentky.

Výběrová řízení FF UK | květen 2018

23.5.2018
FF UK vypisuje výběrová řízení na pozice akademických pracovníků, ředitele Ústavu informačních studií a knihovnictví, obsahového správce webu a sociálních sítí a personalisty.