Kalendář akcí

«

září 2019

»
 
Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po
2
3
5
6
7
11
13
14
15
21
22
28
29

Překladatelská soutěž z ukrajinštiny do češtiny

Umíte ukrajinsky a baví vás překládat? Přihlaste se do 3. ročníku překladatelské soutěže, kterou společně vyhlašují Česká asociace ukrajinistů, Obec překladatelů, Ústav východoevropských studií FF UK a Velvyslanectví Ukrajiny v České republice. Termín pro odevzdání překladů je 30. září 2019. Více informací o soutěži naleznete zde.

Noc vědců na Univerzitě Karlově

Věda je zábava! Čtrnáctý ročník Noci vědců se blíží, tentokrát s podtitulem Šetrně k planetě. Během jedné noci vás přivítají vědci, studenti a popularizátoři vědy napříč univerzitami, vědeckými pracovišti i dalšími neotřelými místy. Těšit se můžete na filmové projekce, diskuze, přednášky, workshopy, výstavy a experimenty. Pojďme se společně zamyslet nejen nad stavem přírody a ekologickými tématy, ale […]

Mezinárodní konference: The Frustrated Peace? The Versailles Treaty and its Political, Social and Economic Impact on Europe.

Under the auspices of the Minister of Foreign Affairs of the Czech Republic and the President of the Czech Academy of Science. When the last shots of the just finished war fell silent in November 1918, it began to be clear that despite the shock of immeasurable economic and human suffering, it would be possible […]

Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská 2019

Celodenní festival s tématem jazyků a jazykového vzdělávání, zaměřený na základní a střední školy a širokou veřejnost, pořádaný v rámci Evropského dne jazyků vyhlášeného každoročně na 26. září. V objektu Kampusu Hybernská bude možné absolvovat desítky úvodních minikurzů z různých jazyků světa, zlepšit si výslovnost v nejčastěji vyučovaných jazycích, získat užitečné tipy pro úspěšnou výuku jazyků, dozvědět se o stavu vymírání […]

Kolokvium Latinská Amerika na švu velkých epoch

Workshop „Latinská Amerika na švu velkých epoch“ se uskuteční v rámci projektu Kreativita a adaptabilita jako předpoklad úspěchu Evropy v propojeném světě. Věnuje se zkoumání forem sebeuvědomění a sebeutváření (autopoiesis), přičemž se mimo jiné dovolává i Hegelovy filosofie, jíž je v roce 2019 věnováno na FF UK několik akcí. Studium literatury a kultury Latinské Ameriky přináší pohled nejen […]

Communist Europe and the Caribbean during the Cold War: Diplomacy, Espionage, Migrations and Other Forms of Mutual Engagement.

10.00 Opening of the Workshop 10.10 Darina Zavadilová (Academy of Arts, Architecture and Design in Prague, UMPRUM): Czechoslovak-Cuban cultural relations in the 1960s 10.40 Mónika Szente-Varga (National University of Public Service, Budapest): Sport Relations between Hungary and Cuba in the Cold War 11.10 Karolina Baraniak (University of Wrocław): The bilateral relations between the Polish People’s […]

Přednáška švédského antropologa Ulfa Hannerze „World Watching: Experiences from Four Field Studies, over Four Decades“

Ústav etnologie FF UK srdečně zve všechny zájemce na přednášku Prof. Ulfa Hannerze (Department of Social Anthropology, University of Stockholm) s názvem Pozorovat svět: Zkušenosti ze čtyř terénních výzkumů v průběhu čtyř desetiletí Prof. Hannerz se zaměří na teoretické a metodologické aspekty vlastních terénních výzkumů. První z nich byl realizován v afroamerické městské čtvrti ve Washingtonu v 60. letech 20. století, další […]

Journalism and Democracy in the age of Polarization

A debate with Mark Thompson, CEO of The New York Times Both journalism and democracy are in the process of transition – and many would say in crisis. Faced with the increasing dominance of digital platforms, majority of professional news media are fighting for economic survival as well as for regaining audience’s trust, while many […]

L2 Translation: Getting Out of the Grey Zone

Despite being a common practice in most parts of the world, L2 translation (also referred to as non-native translation or inverse translation) remains a relatively under-explored area. Existing research suggests that L2 translation, and directionality in general, is a complex issue, with key factors including the text type, the client’s expectations and, perhaps most importantly, […]

60e Rencontres du Centre européen d’études bourguignonnes

Evropské centrum burgundských studií (CEEB) je vědecká organizace, která funguje více než 50 let a zaměřuje se na výzkum a studium dějin 14.–16. století v oblasti tzv. burgundských zemí (východní Francie, Nizozemí, Porýní, částečně Itálie a další) pod nadvládou vévodů z rodu Valois a Habsburků. Každý rok pořádá v jednom z evropských měst setkání svých členů, většinou špičkových evropských vědců […]

Narrativity and Self-Creating Forms: Autopoiesis in Perspective

Mezinárodní konference věnovaná autopoietické, tedy sebeutvářející podobě zkušenosti. Zvoleným zřetelem je zde narativita, tedy příběhovost, nikoli jen v užším smyslu určitého rétorického diskurzu, ale jako forma zkušenosti. Konference se specificky zaměří na zkušenost uměleckou a náboženskou, dále otázky autopoietických základů práva, státu a institucí, stejně jako analýzu základních pojmů, jako jsou sebereflexe, autopoiesis, narativita, vzdělání a […]

Den otevřených dveří v Jazykovém centru

Jazykové centrum FF UK srdečně zve stávající i budoucí studenty na Den otevřených dveří. Chcete se dozvědět, jak probíhá v JC výuka jazyků? Poradit se, jak se připravit na jazykovou zkoušku, která vás čeká? Pak přijďte v úterý 17. 9. do Jazykového centra, Celetná 20, 1. patro, učebna č.144. Začátky prezentací jsou v 9:00, 10:00 a 11:00. Po celé dopoledne budou […]

Série seminářů „Lék: výzkum – farmaceutický průmysl – terapie – úhrada“

Zajímá vás, jak vzniká nový lék? Chcete vědět jakou roli při tom hrají farmaceutické společnosti a regulační úřady? Máte zájem otevřeně prodiskutovat etické aspekty vztahu lékař – výrobce léčivých přípravků? V zimním semestru připravila 1. lékařská fakulta UK sérii seminářů, které budou komplexně mapovat otázku vzniku a vývoje léčivých přípravků, a to od fáze jejich výzkumu […]

Vladimír Dzuro: Válečné zločiny a občanská válka na Balkáně

Přednáška Vladimíra Dzuro, autora knihy Vyšetřovatel (bit.ly/Vyšetřovatel). Ukázky z knihy přečte Honza Hájek (herec Divadla Na zábradlí a Činoherního klubu). Vstup volný do naplnění kapacity sálu. Vladimír Dzuro byl první a po dlouhou dobu jediný Čech, který v úřadu hlavního žalobce Mezinárodního tribunálu v Haagu vyšetřoval válečné zločiny na Balkáně. Odkrýval masové hroby, vyslýchal a zatýkal strůjce utrpení […]

Filosofická kavárna: Karel Kosík, Dialektika, kultura a politika

Filosofická kavárna je programová součást Odpoledne s Filosofickým ústavem, v němž se na neformální bázi ve čtvrtek prvního celého týdne každého měsíce setkávají pracovníci Filosofického ústavu s dalšími kolegy z akademické sféry i se spřátelenou veřejností. U příležitosti čtvrtého svazku Sebraných spisů Karla Kosíka, Dialektika, kultura a politika. Eseje a články z let 1955–1969, budeme s Ivanem Landou a Janem Mervartem […]

Conference „Aesthetic Experience Today“

Prague (Post)Graduate Aesthetics Conference AESTHETIC EXPERIENCE TODAY Keynote speakers: Madalina Diaconu (Universität Wien), Joerg Fingerhut (Humboldt-Universität zu Berlin) The aim of the conference is to present and discuss challenges that the concept of aesthetic experience faces in the current times and explore contexts in which it plays a significant role. The conference speakers include graduate […]

Jóga s Aničkou v Kampusu Hybernská

Lekce začíná krátkou relaxací a pranájámou (dechovým cvičením). Poté se přes zahřátí celého těla dostaneme k praxi asán (jógových tělesných cvičení). Každou hodinu se na chvíli zastavíme u jedné asány, vysvětlíme si její správné provedení, ukážeme si modifikace a rozebereme její fyziologické účinky. Každá lekce je zakončena závěrečnou relaxací.

Izraelský týden na Univerzitě Karlově

Centrum pro studium holokaustu a židovské literatury FF UK srdečně zve všechny zájemce na 5. ročník „Izraelského týdne na Univerzitě Karlově“, který bude probíhat 9. až 13. září v budovách Filozofické fakulty UK. Kompletní program Izraelského týdne  

Slavnostní zahájení 8. výroční konference Evropské asociace izraelských studií

Srdečně zveme na slavnostní zahájení 8. výroční konference Evropské asociace izraelských studií (EAIS) a úvodní přednášku Prof. Yfaat Weiss. Slavnostní zahájení začíná v neděli 8. září v 16 hodin na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Zahájení i konference proběhnou v angličtině. Registrujte se prosím na: Israel.Studies.Prague@gmail.com do 1. září. A detailed timeline of the ceremonial opening Programme

Annual Meeting of Carmen (The Worldwide Medieval Network)

Pravidelné setkání mezinárodní medievistické platformy Carmen, které se poprvé koná v České republice. Součástí jsou přednášky, workshopy, vzájemné představení projektů, případně exkurze – viz program.

Festival vědy

Festival vědy proběhne ve středu 4. září od 8:30 do 19:00 na mnoha venkovních stanovištích na travnaté ploše u Vítězného náměstí. Festival je společným projektem vysokých škol, akademických a volnočasových institucí. Na stánku Filozofické fakulty UK (č. 79, naproti hlavní bráně vpravo) se návštěvníci budou moci vyfotit jako slavní absolventi FF UK, vyzkoušet si, že slova […]

John Michael Coggeshall jako hostující profesor na Ústavu etnologie FF UK

John Michael Coggeshall je americký kulturní antropolog působící na Clemson University (Jižní Karolína, USA). V Praze bude hostovat v zimním semestru 2019/2020 v rámci projektu OPVVV (CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362). Na půdě Filozofické fakulty UK bude vyučovat dva kurzy v anglickém jazyce. První z nich bude věnován teorii a dějinám kulturní antropologie (Anthropological Theories), druhý metodologii terénního výzkumu (Ethnographic Fieldwork). Dr. Coggeshall se […]

Probíhající akce


Výstava Mezi Prahou a Káhirou. 100 let české egyptologie

V letošním roce uplyne 100 let od prvních egyptologických přednášek, které na Univerzitě Karlově v letním semestru roku 1919 vypsal soukromý docent František Lexa. Česká egyptologie od té doby urazila obrovský kus cesty, který si Český egyptologický ústav FF UK, jediné pracoviště tohoto druhu v naší zemi, při příležitosti stého výročí připomene výstavou uspořádanou ve spolupráci s Univerzitou […]

Spolu „alejí Evropy“. Sto let nizozemsko-česko-slovenských vztahů

Po Rotterdamu a Bratislavě se v Praze zastavuje putovní výstava fotografií © Ivo Mosterta zachycující 26 míst české, slovenské a československé paměti v Nizozemsku. Série vznikla jako doprovodný projekt ke knize Spolu „alejí Evropy“. 100 let nizozemsko-česko-slovenských vztahů autorů Pietera J. Goedharta, Jana C. Hennemana, Kryštofa Krijta, Rebeccy Krijtové a Ivo Mosterta, na jejímž překladu studenti a […]

Soutěž o Cenu Wernera von Siemense 2019 za nejlepší diplomové, disertační a vědecké práce

Cena je udělována nejlepším studentům, vedoucím prací a školitelům, mladým vědcům a nejlepšímu pedagogovi. Finanční odměnu získává nejen autor, ale i vedoucí práce a ten, kdo doporučí vítěze. Přihlášky je možné podávat na www.cenasiemens.cz do 30. listopadu 2019. Proč se zapojit do soutěže? Navýšili jsme odměny v kategoriích Nejlepší diplomová práce a Nejlepší disertační práce o 140 000 Kč. Doporučte nám vítěze a získejte 10 tisíc korun. Nemůže […]

REACH, nový projekt H2020, zahajuje činnost

S potěšením oznamujeme, že projekt REACH, který jsme spolu s partnery vytvořili, získal podporu Evropské komise v programu v rámci výzvy CULT-COOP-60-2017. Jeho cílem je mj. vytvořit mezinárodní sociální platformu expertů a amatérů v oblasti reprezentace a užívání kulturního dědictví.

TEMA+ European Territories: Heritage and Development

Erasmus Mundus TEMA bude na Filozofické fakultě UK pokračovat! S radostí oznamujeme, že nový magisterský studijní program konsorcia univerzit, jehož se FF UK účastní, byl vybrán pro Erasmus+: Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) pro období 2018–2020. Evropská komise tímto způsobem ocenila excelenci magisterského programu TEMA a jeho konsorcia, které nyní mezi sebou […]