Kalendář akcí

«

prosinec 2017

»
 
So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne
2

2.12.2017

Mezinárodní festival #LutherLenin připomene výročí revolucí

Tři scény, tři rozhlasové stanice, 36 hodin programu. Tak bude vypadat mezinárodní festival #LutherLenin, který se 2. prosince představí v pražském Studiu Hrdinů. Performativní a autorská čtení, disku...

3
6

6.12.2017

Pham Xuan Thach: Franz Kafka ve Vietnamu

Začátek 20. století byl počátkem moderní vietnamské literatury, psané vietnamštinou za použití latinky. Hned u svého zrodu byla vietnamská moderní literární tvorba silně ovlivněna světovými, především...

8

8.12.2017

Peter Kosta (Universität Postdam): Diskurzivní a syntaktické vlastnosti české interjekcionální fráze (InterjP) jé v rámci dialogů o fiktivních literárních paralelních textů i v běžném každodenním rozhovoru

Struktura přednášky 1. Význam / funkce / definice a problémy 1.1. Výskyt v diskurzu 1.2. Definování částic a interferencí: současný stav 1.3. Argumenty ve prospěch syntaxe interferencí ...

9
10
14

14.12.2017

Vánoční jazykový jarmark

Na Vánočním jazykovém jarmarku se představí téměř dvacet prodejců a vydavatelů jazykové literatury (cizojazyčná beletrie, učebnice, odborná překladatelská literatura). Nabídka bude velmi pestrá – od k...

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kosmopolitismus. Problematická dědictví, nadějné vize

Srdečně zveme na konferenci Kosmopolitismus. Problematická dědictví, nadějné vize. Cieľom konferencie je na jednej strane pokúsiť za zmapovať premeny kozmopolitizmu ako filozofického konceptu v jeho historicko-politickom kontexte od osvietenstva až po súčasnosť, a na strane druhej si položiť otázku, aké je jeho dnešné postavenie. Kozmopolitizmus nie je jednotným konceptom, putujúcim naprieč dejinami, ktorý raz naráža […]

The rise and development of the solar cult and architecture in Ancient Egypt

We would like to cordially invite you to the workshop entitled The rise and development of the solar cult and architecture in Ancient Egypt. This one-day workshop is organized as a final event of the first year of the GAČR project “The rise and development of the solar cult and architecture in Third Millennium BC […]

index

Vánoční jazykový jarmark

Na Vánočním jazykovém jarmarku se představí téměř dvacet prodejců a vydavatelů jazykové literatury (cizojazyčná beletrie, učebnice, odborná překladatelská literatura). Nabídka bude velmi pestrá – od knih přes flashcards a výukové pomůcky až po hry. Studenti mají možnost přinést a nabídnout k prodeji knihy z druhé ruky (také učebnice nebo cizojazyčnou beletrii). Doprovodný program bude představovat […]

vanocni-jazykovy-jarmark

International Workshop. Reconsidering the Cold War: New Approaches, Methodologies and Theories

Advance registration required on https://goo.gl/forms/432aIcE8Vl3Tar8A3 Frank Gerits (Utrecht University), The Unexpected Turn in International History: Multi-centrism and the Ambivalent Place of the Postcolonial Archive in Rethinking the International History of the 20th century Since 2000, transnational and international history have defined the cutting edge of historical research. Particularly innovative was the introduction of the multi-centric […]

Diskuse se studenty o možnostech práce v institucích EU

Pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR a Úřadu vlády ČR proběhne tzv. Debata studentů se studenty. Cílem bude studentům prostřednictvím tzv. EU Career Ambassadorů prezentovat možnosti uplatnění v institucích EU (stálé zaměstnání nebo stáž). Vedle prezentací bude možné se také ptát a debatovat. registrační formulář událost na Facebooku

Filmový klub: Aminin profil (2015)

Poslední letošní promítání spolku studentů ÚBVA Madžlis na podporu mosulské univerzitní knihovny. Amina, atraktivní dívka syrsko-amerického původu, začala na počátku arabského jara psát blog, který reflektoval aktuální dění v Sýrii. Už jeho samotný název „Lesba v Damašku“ upoutal pozornost a odkaz na jeden z Amininých prvních příspěvků v amerických novinách zajistil blogu slušnou čtenářskou základnu. […]

Zahájení výstavy The Blacks: Vizuální rituál boje s úzkostí

Ústav etnologie FF UK a Galerie Nativ si vás dovolují pozvat na zahájení výstavy The Blacks: Vizuální rituál boje s úzkostí v úterý 12. prosince 2017 od 19.00 v Galerii Nativ. Zahájení výstavy proběhne za účasti americké multimediální umělkyně Vanessy German.

Radek Šimík: Určitost v jazycích bez členu a její závislost na pozici ve větě: Korpusová a experimentální perspektiva

V přednášce představím několik empirických studií – korpusových a experimentálních – ověřujících tradiční tvrzení (pro češtinu Krámský 1972, Hlavsa 1975 atd.), že nedeterminované (holé) jmenné fráze (NP) v iniciální, resp. preverbální pozici jsou interpretovány jako určité, kdežto holé NP v pozici finální (resp. postverbální) jsou interpretovány buď jako neurčité, popř. zůstávají z hlediska určitosti dvojznačné […]

Advent na Univerzitě Karlově

Srdečně vás zveme na slavnostně nazdobený dvůr Karolina. Přijďte se pobavit se svými spolužáky, kolegy a přáteli. Univerzita Karlova zve své studenty, zaměstnance a členy Klubu Alumni UK na teplé nápoje a cukroví zdarma. Stačí se prokázat průkazkou zaměstnance či studenta UK nebo člena Klubu Alumni UK. hlavní program: 15:00 zahájení 15:30 vánoční koledy 16:00 uvítání od prorektorky […]

Kolokvium Nezávislá kultura a život v Československu 1948–1989

Česká sekce mezinárodního projektu COURAGE srdečně zve na závěrečné kolokvium badatelské soutěže „Nezávislá kultura a život v Československu 1948–1989“. Kolokvium se uskuteční ve Šporkově paláci, v učebně č. 303 (3. patro). Program setkání: 11:00–11:30 Úvodní slovo: Miroslav Michela 11:30–12:45 BLOK I: Veronika Jungmannová: Bytové divadlo jako fenomén přelomu 70. a 80. let 20. století Jakub […]

Perspectives on Classical Archaeology PeClA 2017

PeClA 2017 is a two‐day conference in Classical Archaeology and Classics aimed at postgraduate / doctoral students traditionally offering a space for presenting research results, discussion, and an exchange of ideas, in a friendly and supportive environment. This year’s theme of the conference is RESOURCES: POWER AND CONNECTIVITY IN THE ANCIENT MEDITERRANEAN.

Plakát

Peter Kosta (Universität Postdam): Diskurzivní a syntaktické vlastnosti české interjekcionální fráze (InterjP) jé v rámci dialogů o fiktivních literárních paralelních textů i v běžném každodenním rozhovoru

Struktura přednášky 1. Význam / funkce / definice a problémy 1.1. Výskyt v diskurzu 1.2. Definování částic a interferencí: současný stav 1.3. Argumenty ve prospěch syntaxe interferencí 1.4. Odvození významu významu interjekcí a částic z částečných významů jejich výskytu v diskurzu 2. Přístup tří úrovní k teorii významu 2.1. Intenzionální propoziční význam, ilokuce a procedurální […]

Founding Conference of the Institute for the Study of Strategic Regions

The aim of this founding conference is to gather and confront different approaches to research on broadly understood concept of a “region” and demonstrate its potential for our understanding of contemporary world in its historical, cultural and geopolitical terms. An important part of the discussion will also comprise different approaches to terminology and methodology outside […]

FLÚ AV ČR: Filosofická kavárna | O čem se nedá mluvit, o tom se musí zpívat

V rámci prosincového neformálního setkání pracovníků Filosofického ústavu AV ČR a spřátelené veřejnosti představí doc. Vojtěch Kolman svou knižní novinku O ČEM SE NEDÁ MLUVIT, O TOM SE MUSÍ ZPÍVAT. Prezentaci doplní hudební ukázky a následná diskuse. Na tomto setkání představí nakladatelství FILOSOFIA stěžejní novinky letošního roku, které bude na místě možné zakoupit s výjimečnou […]

dr. Iivi Zájedová: Estonian Folklore Festivals

Department of Ethnology, Faculty of Arts, Charles University cordially invites you to cycle of public lectures and screenings by dr. Iivi Zájedová. The central objective of the course is to give a comprehensive overview of Estonian folklore festivals process and role of festivals since the 19th century until today. Estonian language and folklore is at […]

Program

Peter Kosta (Universität Postdam): Animacy, Gender and Agreement in Typologically and Genetically Cognate and Non-Cognate Languages – Explorations into the Syntax-Semantic Interfaces of Human Language Faculty

The following project goes back to our research on grammatical categories with special reference to syntax and semantics of Slavic languages compared to a small set of typologically and genetically non-cognate languages usually referred to as indigenous languages. This kind of comparison aims at discovering overt and hidden properties of human mind encoded as grammatical […]

Přednášky medievisty Bruno Dumézila

V rámci Česko-francouzského semináře ÚČD FF UK vystoupí francouzský medievista Bruno Dumézil (Université Paris-Nanterre) s přednáškami “Les grandes invasions (1): histoire et archéologie” a “Les grandes invasions (2): historiographie et mythe littéraire”.

Pham Xuan Thach: Franz Kafka ve Vietnamu

Začátek 20. století byl počátkem moderní vietnamské literatury, psané vietnamštinou za použití latinky. Hned u svého zrodu byla vietnamská moderní literární tvorba silně ovlivněna světovými, především francouzskými autory skrze překlady jejich děl. Složité politické dějiny Vietnamu kladly nicméně různé překážky uvádění překladů děl cizích autorů a obrat k lepšímu postupně nastává až po roce 1986, […]

Program

Jak se čte v Bělehradě?

Jak se čte v Bělehradě? Beseda s Tihanou Hamović, překladatelkou české současné literatury do srbštiny.

Hilde Hasselgård (Univerzita Oslo): Corpus-based contrastive analysis: some methodological issues and a talking case study

Ústav anglického jazyka a didaktiky FF UK zve na přednášku profesorky Hilde Hasselgård (Univerzita Oslo) o využití překladových a srovnatelných korpusů v kontrastivní lingvistice.

Abstrakta

Kateřina Chládková: Osvojování si hlásek a porozumění řeči: za vším hledej distribuce

Znalost zvukové stránky jazyka člověk získává v průběhu celého života. V dětském věku zjistí, jaké rozdíly mezi hláskami jsou v jeho jazyce kontrastní, a pro tyto hlásky si vytvoří abstraktní mentální reprezentace, kategorie. Osvojením si kategorií hlásek ovšem proces učení nekončí. I v dospělosti se člověk neustále učí, tedy adaptuje již osvojené reprezentace hlásek tak, […]

Benjamin C. Fortna (University of Arizona): Researching the History of Marginality in the Ottoman Context: An Introduction to ‘Outcasts and the State in the Late Ottoman Empire’

Please note that this talk is part of the Conference “Outcasts and the State in the Late Ottoman Empire”.

Fortna

Mezinárodní festival #LutherLenin připomene výročí revolucí

Tři scény, tři rozhlasové stanice, 36 hodin programu. Tak bude vypadat mezinárodní festival #LutherLenin, který se 2. prosince představí v pražském Studiu Hrdinů. Performativní a autorská čtení, diskuze i přednášky mají jedno společné téma: Revoluci, její proměny v čase, a to i s ohledem na vliv médií. „V roce 2017 si svět připomíná dvě velké […]

Dějiny německých zemí v 18. století: Lutherovo jubileum, krize protestantismu a August Silný

veřejná přednáška v rámci přednášek Dějiny německých zemí v 18. století

La rhétorique de la vie affective : Susciter, comprendre et nommer les émotions

První mezinárodní konference organizovaná Kreativní laboratoří VOICE a pořádaná Ústavem románských studií a Ústavem filosofie a religionistiky FF UK u příležitosti vstupu Univerzity Karlovy do Agence universitaire de la Francophonie a zaštítěná Jeho Excelencí Rolandem Galharaguem, velvyslancem Francie v České republice. 21 odborníků z oblasti filozofie, teorie a dějin literatury, dějin umění a dalších oborů […]

…a slovo se stalo hudbou: poslední měsíc virtuální výstavy hudebních rukopisů

Multimediální výstava hudebních rukopisů 12.–16. století z fondu Národní knihovny bude v plné verzi přístupná pouze do 31. prosince 2017. Nezmeškejte jedinečnou příležitost prohlédnout si originální notové záznamy v konfrontaci s moderní transkripcí a poslechnout si hudbu z nahrávek velkoryse zapůjčených firmami Supraphon a Hyperion.

Program

Probíhající akce


Nový kurz angličtiny pro studenty a studentky s nižší úrovní jazykové kompetence (CJ6)

Překlenovací kurz angličtiny – CJ 6 Termín: 15. 11. 2017 – 3. 1. 2018 Rozsah: 7 týdnů, 3 hodiny týdně, v lednu 2 hodiny, tj. celkem 20 hodin Čas: středa 16:00–18:30 Vstupní úroveň: A1+ / A2- Výstupní úroveň: A2+ Anotace: Kurz je určen pro studenty s nižší úrovní jazykové kompetence (A1+/A2-), kteří si potřebují doplnit […]

City City v GAMU

Vernisáž 7. listopadu zahájí společnou výstavu kateder animované a zvukové tvorby FAMU o současném městě a jeho/našich emocích. Doprovodný program 15. 11. > panelová diskuse Budoucnost (a) distribuce animovaného filmu > večer inspirace 23. 11. > AniPromítačka v City City

Program

REACH, nový projekt H2020, zahajuje činnost

S potěšením oznamujeme, že projekt REACH, který jsme spolu s partnery vytvořili, získal podporu Evropské komise v programu v rámci výzvy CULT-COOP-60-2017. Jeho cílem je mj. vytvořit mezinárodní sociální platformu expertů a amatérů v oblasti reprezentace a užívání kulturního dědictví.

Program

CfP: Urban Language Research 2018

Urban Language Research 2018 Variation – Contact – Perception An International Conference at the University of Graz 31 October – 03 November Plenary speakers: David Britain, Barbara Johnstone, Paul Kerswill, Sali A. Tagliamonte, Evelyn Ziegler In modern variationist and sociolinguistic studies, analyses of the repertoires of speakers in urban areas and the linguistic varieties and […]

Kurz ruštiny pro začátečníky

Pořádá Jazykové centrum v rámci CŽV. Kurz je určen studentům a zaměstnancům všech fakult UK, kteří by se rádi seznámili s ruštinou, naučili se číst, psát, osvojili si základní komunikační dovednosti a dozvěděli se řadu zajímavostí ze života v Rusku. Zároveň slouží jako kompenzační kurz pro studenty, kteří si potřebují doplnit své znalosti před vstupem […]

Obrazy napříč obory | cyklus přednášek

Ústav pro dějiny umění FF UK zve na třetí sérii interdisciplinárního cyklu přednášek Obrazy napříč obory. 12. 10. | Tomáš Kočnar | Vidět oči. O sémantických orgánech a biologické interpretaci obrazů 26. 10. | Jakub Holík, Joanna Nowak | Historicky „věrná“ počítačová hra 9. 11. | Pavla Pauknerová | Utéci z plochy. Datová vizualizace a otevřené možnosti […]

Angličtina: Překlenovací kurz pro mírně pokročilé (CJ6) – nově v roce 2017/18

Kurz je určen pro studenty FF i jiných fakult UK, kteří jsou na úrovni jazykových dovedností v anglickém jazyce A2 a chtějí si doplnit jazykové znalosti před vstupem do kurzů v Jazykovém centru FF UK. rozsah: 1 semestr, 2 hodiny týdně (odpoledne), tj. celkem 24 hodin cena: 2.500 Kč kontaktní osoba: PhDr. Ivana Rusňaková

TEMA+ European Territories: Heritage and Development

Erasmus Mundus TEMA bude na Filozofické fakultě UK pokračovat! S radostí oznamujeme, že nový magisterský studijní program konsorcia univerzit, jehož se FF UK účastní, byl vybrán pro Erasmus+: Key Action 1 – Erasmus Mundus Joint Master Degrees (EMJMD) pro období 2018–2020. Evropská komise tímto způsobem ocenila excelenci magisterského programu TEMA a jeho konsorcia, které nyní mezi […]

Program