Kalendář akcí

«

červen 2022

»
 
St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt So Ne Po Út St Čt
4
5
6
7
8
10
12
13
14
16
17
18

18.6.2022

19
24
25
26

Věda pro zemi 2022

Národní zemědělské muzeum vyhlašuje již sedmý ročník této vědecké soutěže o nejlepší bakalářskou, diplomovou či doktorskou práci na téma související se zemědělstvím. Kromě již tradičních témat je letošní ročník věnován také tématům Tradiční rybolov a akvakultura a Běžné i netradiční obiloviny. První téma koresponduje s Mezinárodním rokem tradičního rybolovu a akvakultury, který byl pro rok 2022 vyhlášen Organizací spojených národů (OSN). Druhé […]

S Lucií Němečkovou o dramatičkách subsaharské Afriky

Srdečně vás zveme na poutavou přednášku dramaturgyně a ředitelky festivalu Tvůrčí Afrika Lucie Němečkové. Společně poodhalíme divadelní svět frankofonní subsaharské Afriky a v centru dění budou stát ženy – dramatičky. Akce je vhodná pro všechny, zejména pak studenty francouzského jazyka a divadelní vědy. Přednášku pro vás organizuje studentský spolek SaFra ! z Ústavu translatologie FF UK.

Kirill Rogov – Война общественного мнения: что мы знаем об отношении россиян к войне в Украине

Zveme vás na veřejnou přednášku a následující diskuzi s významným ruským politologem, filologem a novinářem Kirillem Rogovem na téma ruské společnosti a války v Ukrajině (Война общественного мнения: что мы знаем об отношении россиян к войне в Украине)

Debata: (post)socialistické metropole a voda | udržitelnost mokrých infrastruktur

Vztah města a vody je v posledních letech žhavým tématem, zejména v souvislosti s adaptací na klimatickou změnu. Ovšem jen vzácně se v diskusích objevuje historický pohled, a přitom (post)socialistická realita zásadně ovlivnila a nadále ovlivňuje nejen utváření diskursu (a konsensu?) o vodě ve městě a její správě, ale také stav mokrých infrastruktur jako takových. Tázání jak dále s vodou v našich městech v sobě musí obsahovat nejen […]

Studentská konference GerCoLiNet (4EU+)

Studentská konference věnovaná problematice využití korpusů ve studiu a výzkumu němčiny a dalších jazyků (češtiny, francouzštiny, italštiny, dánštiny a polštiny) se uskuteční 27. června. Konference uzavírá jednoletý projekt GerCoLiNet (German Contrastive Linguistics Network), který se uskutečňuje pod záštitou a za finanční podpory aliance významných evropských univerzit 4EU+.

K de Kafka. Presencia del escritor praguense en Hispanoamérica

Cílem mezinárodního sympozia je prozkoumat různé podoby přítomnosti Franze Kafky, jeho osobnosti a díla v latinskoamerických literaturách. Od tématu absurdity a odcizení moderního člověka, přes vztah jedince a moci až po motiv dvojníka a fungování fantastična. V Praze se setkají přední odborníci z evropských a amerických univerzit. Program sympozia

Pedagogizace v utváření osobní/kolektivní identity a v procesech profesionalizace

Mezinárodní konference s podtitulem „role vzdělávání, pedagogiky, osvěty a sociálně pedagogické péče“ se koná 23.–24. 6. v Národním pedagogickém muzeu a knihovně  J. A. Komenského a na Katedře pedagogiky FF UK. Mezi hlavní témata konference patří význam pedagogických institucí a organizací, profesní pedagogické identity a utváření osobní identity v pedagogických procesech. Konference probíhá u příležitosti oslav tří kulatých výročí: 430. výročí narození J. A. Komenského, 140. výročí rozdělení […]

Koncert: Baroko v Hybernské

Studentská Hybernská vás srdečně zve na koncert Baroko v Hybernské, který proběhne ve středu 22. června 2022 od 20:00 na druhém dvoře Kampusu Hybernská, tedy před hlavním sálem (v případě nepřízně počasí bude mokrou variantou hlavní sál). Ensemble Ad Beatitudinem je soubor mladých muzikantů soustředících se na barokní hudbu. Pro červnový večer jsme si připravili raně barokní italské skladby […]

HYB4 Čítárna: Lidé nelétají. Arabská pomezí

Večer časopisu Plav a revue Prostor k situaci hebrejsky píšících palestinských autorů*ek a arabské vězeňské literatuře. Hudba, liminalita, fíky. Na akci se podílí několik lidí, kteří aktuálně působí nebo studovali na FF UK.

První český překlad Pindarových Pýthijských zpěvů – slavnostní uvedení knihy

První český překlad Pindarových Pýthijských zpěvů je dílem pedagogů Roberta Roreitnera (Ústav filosofie a religionistiky FF UK) a Sylvy Fischerové (Ústav řeckých a latinských studií FF UK). Slavnostní uvedení knihy proběhne 22. června od 17.30 hodin v Literární kavárně Academia (Václavské nám. 34, Praha). Knihu uvede Matyáš Havrda z Filosofického ústavu AV ČR a oba překladatelé. Všechny zájemce srdečně zveme!

3. světový kongres skotských literatur

Ve dnech 22.–26. června přivítá Ústav anglofonních literatur a kultur FF UK přibližně 150 delegátek a delegátů z celého světa na kongresu, jehož hlavní program bude probíhat v prostorách hlavní budovy FF UK. Kongres spolupořádá Mezinárodní asociace pro studium skotských literatur. První světový kongres skotských literatur proběhl v Glasgow v roce 2014 a druhý ve Vancouveru v roce 2017. Že byl teprve třetí světový kongres […]

Workshop publicistického psaní pro akademiky: glosa a komentář

Oddělení vnějších vztahů FF UK srdečně zve k účasti na tvůrčím setkání, jehož cílem je usnadnit akademikům spolupráci s médii prostřednictvím dvou oblíbených publicistických žánrů: glosy a komentáře. Workshop proběhne ve středu 22. června od 9.00 do 11.30 v Library of Languages v Kampusu Hybernská. Jedná se o formáty, které lze snadno a průběžně nabízet seriózním on-line médiím, důstojné uplatnění však mohou najít […]

Welcome Back: Neformální setkání s navrátilci ze zahraničního pobytu

Vrátili jste se ze zahraničního výjezdu? Přijďte si o něm a o svých zkušenostech a zážitcích popovídat s ostatními navrátilci. Chystáte se do zahraničí a chtěli byste slyšet zážitky, rady a tipy? Budeme moc rádi, když dorazíte také! Pro každého zúčastněného drink a občerstvení zdarma od 16:30 v Kavárně Hlína, Kampus Hybernská.

Roma avrea MMXXII – Colloqvivm Ciceronianvm

Kolokvium k politické i literární činnosti a odkazu Marca Tullia Cicerona. Jako čestný host se zúčastní doc. Václav Marek, CSc., který v tomto akademickém roce v době covidových uzávěr oslavil osmdesátiny. Kompletní program kolokvia

Debate: White, but not quite

Does racism against Eastern Europeans exist in the West? How does it interact with racism by Central and Eastern Europeans against minorities and migrants from the global South? Has the Russia-Ukraine conflict made a difference? You may find our on 20 June 2022, 5 pm, nám. Jana Palacha 1, room 200. Ivan Kalmar (University of Toronto) […]

Knihex 12

Knižní jarmark pod širým nebem s cílem podpory menších nakladatelů a jejich produkce. Knihex umožňuje kvalitním nakladatelům sejít se a představit se společně veřejnosti. Je záměrně pořádán v pražském veřejném prostoru, aby se knihy dostaly na čerstvý vzduch a mezi lidi. Knihex se snaží být nejenom knižním trhem, ale také místem, kde se dá příjemně strávit den – dospělí i děti […]

Volodymyr Volkovskyj: Idea „ruského světa“ od Puškina po Putina: filosofická a politická perspektiva (přednáška)

Veřejná přednáška ukrajinského filosofa dr. Volodymyra Volkovského z Národní akademie věd Ukrajiny v Kyjevě, který se svou rodinou nalezl útočiště v Česku a nyní dočasně pracuje v rámci Collegia Europaea FF UK & FLÚ AV ČR. Tématem jeho přednášky je tzv. ruský svět a filosofické i politické kořeny jeho aktuální agresivity nejen vůči Ukrajině.

Webináře SciFlow

Dovolujeme si vás pozvat na čtyři webináře, na nichž se přednášející z Helmholtzova institutu, Institutu Maxe Plancka pro dějiny umění, Státní a univerzitní knihovny v Göttingenu a Technologického institutu v Karlsruhe podělí o své zkušenosti a osvědčené postupy při psaní a vydávání vědeckých publikací s pomocí SciFlow: 15. 6. Creating and Formatting Monographs and Theses Joanna Sikorski from KIT (Karlsruher Institute of Technology) Scientific Publishing 16. 6. […]

Do Borovan s tím! Středověký klášter a jeho knihy – slavnostní otevření výstavy

Slavnostní otevření stálé výstavy, kterou připravili studenti FF UK pod vedením Lucie Doležalové (ÚŘLS) ve spolupráci s Národní knihovnou a dalšími institucemi v rámci projektu LINDAT-CLARIAH.

Inovační snídaně UK: Proč jít do soutěže Falling Walls Lab CZ?

Dovolujeme si vás pozvat na Inovační snídani, která proběhne v úterý 9. 6. 2022 od 9.30 v Kampusu Hybernská (Budova A, 3. patro). Registrovat se můžete na zde. Soutěž Faling Walls Lab je určená všem mladým vědcům, inovátorům a vizionářům napříč obory a Univerzita Karlova je jejím partnerem. Více o celé soutěži se dočtete i na webu CPPT UK ZDE. Pozvání na snídani […]

Svět knihy Praha 2022

Vydavatelství FF UK opět představí fakultní knižní produkci na samostatném stánku na mezinárodním knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy Praha. V roce 2022 Svět knihy Praha představí jako čestného hosta rodnou zemi Umberta Eca – Itálii. Přiblíží návštěvníkům literární bohatství této země se silnou literární tradicí. Veletrh připomene i další důležitá výročí italských literárních osobností, jejichž […]

Promítání filmu „The Gate of Heavenly Peace“

U příležitosti 33. výročí protestního hnutí, které vyvrcholilo 4. června 1989 zásahem armády na náměstí Tchien-an-men pořádá spolek studentů dálněvýchodních studií FFénix promítání dokumentárního filmu 天安門 (The Gate of Heavenly Peace) spojený s besedou. Vystoupí prof. Olga Lomová. Promítání proběhne 3.6.2022 v 17.00 v Kampusu Hybernská.

XIV. Studentská muzikologická konference

Po dvou ročnících online se letos již čtrnáctá Muzikologická studentská konference odehraje opět fyzicky, a to ve čtvrtek 2. června 2022 na hlavní budově FF UK (nám. Jana Palacha 1/2, Praha 1) v místnosti 429. Jedná se o tradiční akci Ústavu hudební vědy FF UK, na které představují své bakalářské a magisterské práce studenti nejen od nás, ale také z Katedry muzikologie FF UPOL a Ústavu hudební vědy FF […]

Kurz CŽV: Angličtina. Psaní akademického eseje ke zkoušce B2

Psaní akademického eseje je součástí písemné zkoušky B2 a na celkovém hodnocení se podílí 20 %. Tento žánr má svá pevná pravidla, která se výrazně liší od tradičně vnímané volné úvahy, jak ji studenti znají ze střední školy. Cílem kurzu je seznámit studenty s procesem psaní akademického eseje, poradit, jak se vyvarovat stylistických chyb a dosáhnout výsledku, který odpovídá […]

Probíhající akce


První kolo vnitřní soutěže SVV: „Středověká studia ve studentské perspektivě“

Bylo vyhlášeno 1. kolo vnitřní soutěže na rok 2022 v rámci projektu Specifického vysokoškolského výzkumu (SVV): „Středověká studia ve studentské perspektivě“. Tato vnitřní soutěž je koncipována jako finanční podpora studentských badatelských aktivit na FF UK, které se tematicky týkají středověku. O finanční podporu v 1. letošním kole soutěže se pro svůj medievisticky zaměřený projekt mohou ucházet studenti doktorských a magisterských programů […]