VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Přijímací řízení

OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST

Č. j.: UKFF/375772/2021-6 V Praze dne 06. 10. 2021 OZNÁMENÍ O MOŽNOSTI PŘEVZÍT PÍSEMNOST Filozofická fakulta Univerzity Karlovy oznamuje, že se na nahlášenou adresu pro doručování nepodařilo doručit písemnosti uvedené v seznamu níže. V souladu s ustanovením § 69a odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), […]

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022: Výsledky přijímacího řízení na bakalářské studijní programy Výsledky dodatečného přijímacího řízení na bakalářské studijní programy Výsledky přijímacího řízení na navazující magisterské studijní programy Výsledky dodatečného přijímacího řízení na navazující magisterské studijní programy Výsledky přijímacího řízení na doktorské studijní programy Výsledky dodatečného přijímacího řízení na doktorské studijní programy