VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Út: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 12:00 a 13:00 – 14:00

Přijímací řízení

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Č. j.: UKFF/345412/2020-11 V Praze dne 19. 10. 2020 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy oznamuje, že se účastníkům přijímacího řízení uvedeným v příloze na jimi nahlášenou adresu pro doručování nepodařilo doručit níže uvedené písemnosti. V souladu s ustanovením § 69a odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění […]

Oznámení o možnosti převzít písemnost

Č. j.: UKFF/345412/2020-10 V Praze dne 12. 10. 2020 Filozofická fakulta Univerzity Karlovy oznamuje, že se účastníkům přijímacího řízení uvedeným v příloze na jimi nahlášenou adresu pro doručování nepodařilo doručit níže uvedené písemnosti. V souladu s ustanovením § 69a odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění […]

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021: Výsledky přijímacího řízení na bakalářské studijní programy a obory Výsledky přijímacího řízení na navazující magisterské studijní programy a obory Výsledky přijímacího řízení na doktorské studijní programy a obory

Výsledky dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

Výsledky dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 jsou zveřejněny zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/prubeh-prijimaciho-rizeni/archiv-prijimaciho-rizeni/.

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 jsou zveřejněny zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/prubeh-prijimaciho-rizeni/archiv-prijimaciho-rizeni/.

Výsledky dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

Výsledky dodatečného přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 jsou zveřejněny zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/prubeh-prijimaciho-rizeni/archiv-prijimaciho-rizeni/.

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019

Výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019 jsou zveřejněny zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/prubeh-prijimaciho-rizeni/archiv-prijimaciho-rizeni/.

Souhrnné výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018

Souhrnné výsledky přijímacího řízení pro akademický rok 2017/2018 jsou zveřejněny zde: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/prubeh-prijimaciho-rizeni/archiv-prijimaciho-rizeni/.