VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrová řízení

Výběrové řízení ze dne 2. 12. 2022 – Ústav germánských studií / Job offer from 2 December 2022 – Department of Germanic studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav germánských studií. Obor a zaměření: Nizozemský jazyk. Přihlášky je nutno podat do 2. 1. 2023. / Field and specialization: Dutch language. Applications by 2. 1. 2023.

Výběrové řízení ze dne 30. 11. 2022 – Katedra psychologie / Job offer from 30 November 2022 – Department of Psychology

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření:statistika a psychometrie. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2022. / Field and specialization: Statistics and Psychometrics. Applications by 31. 12. 2022.

Výběrové řízení ze dne 30. 11. 2022 – Katedra psychologie / Job offer from 30 November 2022 – Department of Psychology

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření: pedagogická a školní psychologie, výuka učitelství. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2022. / Field and specialization: Pedagogical and school psychology. Applications by 31. 12. 2022.

Výběrové řízení ze dne 30. 11. 2022 – Katedra psychologie / Job offer from 30 November 2022 – Department of Psychology

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření:Fyziologická psychologie, neuropsychologie, neurovědy. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2022. / Field and specialization: Physiological Psychology, Neuropsychology, Neuroscience. Applications by 31. 12. 2022.

Výběrové řízení ze dne 30. 11. 2022 – Katedra andragogiky a personálního řízení / Job offer from 30 November 2022 – Department of Adult Education and Personnel Management

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru andragogiky a personálního řízení. Obor a zaměření: sociologie (případně příbuzný obor); možné oblasti zaměření: občanská společnost, neziskový sektor, sociologie vzdělávání, metodologie sociálních výzkumů. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2022. / Field and specialization:sociology (or a related discipline); potential areas of specialization: civil society, nonprofit (civil) sector, sociology of education, methodology of social research. Applications by 31. 12. 2022.

Výběrové řízení ze dne 29. 11. 2022 – Ústav anglického jazyka a didaktiky / Job offer from 29 November 2022 – Department of English Language and Elt Methology

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Ústav anglického jazyka a didaktiky. Obor a zaměření:Anglická synchronní lingvistika. Přihlášky je nutno podat do 31. 12. 2022. / Field and specialization: English synchronic linguistics. Applications by 31. 12. 2022.

Výběrové řízení na pozici Administrátor/-ka veřejných zakázek

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) je se svými téměř 8 000 studenty a 800 zaměstnanci největší fakultou zaměřenou na studium humanitních věd v ČR. Právní oddělení děkanátu fakulty zajišťuje právní servis pro fakultu zejména v oblasti soukromoprávních smluv, veřejných zakázek týkajících se provozu fakulty jako takové a zároveň veřejných zakázek souvisejících s grantovou, vědeckou a další činností fakulty, pracovněprávních vztahů, správního […]

Výběrové řízení na pozici Právník/-ička

Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (FF UK) je se svými téměř 8 000 studenty a 800 zaměstnanci největší fakultou zaměřenou na studium humanitních věd v ČR. Právní oddělení děkanátu fakulty zajišťuje právní servis pro fakultu zejména v oblasti soukromoprávních smluv, veřejných zakázek týkajících se provozu fakulty jako takové a zároveň veřejných zakázek souvisejících s grantovou, vědeckou a další činností fakulty, pracovněprávních vztahů, správního […]

Výběrové řízení ze dne 16. 11. 2022 – Středisko ibero-amerických studií / Job offer from 16 November 2022 – Center of Ibero-American Studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení naStředisko ibero-amerických studií. Obor a zaměření: Latinskoamerická politika, metodologie společenských věd. Přihlášky je nutno podat do 18. 12. 2022. / Field and specialization: Latina American Politics, Social Science Methodology. Applications by 18. 12. 2022.

Výběrové řízení ze dne 15. 11. 2022 – Katedra divadelní vědy / Job offer from 15 November 2022 – Department of Theatre Studies

Děkanka FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru divadelní vědy. Obor a zaměření: dějiny novověkého a moderního světového divadla a dramatu, teorie divadla a dramatu. Přihlášky je nutno podat do 3. 1. 2022. / Field and specialization: history of early modern world theatre and drama, theatre and dram theory. Applications by 3. 1. 2022.