VEŘEJNÉ ZAKÁZKY - PROFIL ZADAVATELE

Údaje zveřejněné podle čl. 4 Spisového řádu Univerzity Karlovy
Univerzita Karlova
Filozofická fakulta
nám. Jana Palacha 2
116 38 Praha 1
IČO: 00216208
DIČ: CZ00216208
E-mail: podatelna@ff.cuni.cz
Identifikátor dat. schránky: piyj9b4

Otevírací doba podatelny
Po: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Út: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
St: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Čt: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 15:00
Pá: 9:00 – 11:00 a 13:00 – 14:00

Výběrová řízení

Výběrové řízení na pozici Referent/Referentka studijního oddělení

Výběrové řízení na pozici Referent/Referentka studijního oddělení. Přihláška se podává elektronicky na e-mailovou adresu jan.broz@ff.cuni.cz, nejpozději do 24. 10. 2021. Vybraní uchazeči budou pozváni k pohovoru.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Střediska ibero-amerických studií

Děkan FF UK vypisuje ke dni 11. října 2021 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Střediska ibero-amerických studií. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 10. listopadu 2021.

Výběrové řízení ze dne 4. 10. 2021 – Katedra psychologie / Job offer from 4 October 2021 – Department of psychology

Děkan FF UK vypisuje výběrové řízení na Katedru psychologie. Obor a zaměření: statistika a psychometrie. Přihlášky je nutno podat do 12. 11. 2021. / Field and specialization: : Statistics and Psychometrics. Applications by 12. 11. 2021.

Výběrové řízení na pozici Obsahový správce webu a sociálních sítí

Referát vnějších vztahů vypisuje výběrové řízení na pozici Obsahový správce webu a sociálních sítí. Přihlášky prosím zasílejte co nejdříve, nejpozději však do 24. 10. 2021.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu translatologie

Děkan Filozofické fakulty Univerzity Karlovy vypisuje ke dni 1. října 2021 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu translatologie. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 1. listopadu 2021.

Interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu srovnávací jazykovědy

Děkan FF UK vypisuje ke dni 1. října 2021 interní výběrové řízení na pozici ředitele/ ředitelky Ústavu srovnávací jazykovědy. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 1. listopadu 2021.

Interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry středoevropských studií

Děkan FF UK vypisuje ke dni 1. října 2021 interní výběrové řízení na pozici vedoucí/vedoucího Katedry středoevropských studií. Podávání přihlášek děkanovi FF UK je možné do 1. listopadu 2021.

Výběrové řízení na pozici Ekonom/technik

Náplň práce administrativního pracovníka zařazeného jako technik/ekonom/hospodář. Hledáme uchazečku či uchazeče, jehož náplň práce bude: Zajištění provozu a chodu oddělení stavebně-investičních projektů Správa spisové služby oddělení Evidence dokladů – faktur, objednávek, výběrových řízení Komunikace s ekonomickým oddělením, zpracování návrhu rozpočtu a dalších podkladů Vedení a vyřizování ekonomické agendy oddělení, zejména „Schvalování před vznikem závazku“ a faktur Spolupráce na zpracování plánů investičních […]