Nezařazené

Výběrové řízení na pozici Právník/-ička

Aktuálně se pro posílení Právního oddělení děkanátu FF UK hledá právník/-ička s následující základní agendou: metodické a administrativní vedení veřejných zakázek, zpracování a kontrola soukromoprávních smluv. Popis pozice a její pracovní náplň komplexní příprava a vedení zadávacích řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle vnitřních předpisů UK a v souladu s pravidly příslušných dotačních programů metodická podpora […]

Sun – oznámení o možnosti převzít písemnost

2022-06-21_SUN_uredni_deska

Oznámení o možnosti převzít písemnost – Grznár

UKFF/137108/2021 Grznár Miroslav 20.4.2021

Večery na FF UK

Dostupné záznamy přednášek Rozhovory s přednášejícími pořadatel: Mgr. Jaroslav Jirák Večery na FF UK jsou externí akcí projektu Neurazitelny.cz.   Dostupné záznamy přednášek Michal Miovský – Závislosti dnešní doby:   Robert Záruba – Trnité cesty za zlatem:   Jan Vojtko – Vztahy jsou… fuška:   Vladimír Beneš – Co umí mozek (a co umíme my):   Jaroslav Petr […]

Opatření děkana č. 4/2019 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2019 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 4/2019 Plán a podrobnosti k provedení periodické inventarizace za rok 2019 na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Opatření děkana č. 9/2018 Dočasné organizační změny děkanátu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

OD 9-2018 Dočasné organizační změny děkanátu FF UK

Chráněno: test

Stručný obsah příspěvku zde není uveden, protože je tento příspěvek chráněn heslem.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů

Informační povinnost správce osobních údajů a souhlas se zpracováním osobních údajů – newsletter   Souhlas se zpracováním osobních údajů a informace o zpracování osobních údajů   Tímto krokem udělujete souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů dále uvedenému správci osobních údajů za níže uvedených podmínek.   Správce osobních údajů Správcem osobních údajů je Univerzita Karlova, Ovocný trh 560/5, 116 36 […]

Výstava Dvacet let Mezinárodního sinologického centra byla slavnostně zahájena

Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace při Univerzitě Karlově působí na FF UK od roku 1997. Výstava zároveň připomíná tvorbu taiwanského režiséra Hou Hsiao-hsiena.

Opatření děkana č. 5/2017 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2017/2018 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2018/2019

Opatření děkana č. 5/2017 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2017/2018 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2018/2019