Nezařazené

Postup rekonstrukce budov 47–49 v Opletalově ulici

V roce 2010 zakoupila Univerzita Karlova pro Filozofickou fakultu UK dva objekty, které budou kompletně rekonstruovány. V roce 2016 se uskutečnila architektonická soutěž, jejímž cílem bylo nalézt nejlepší řešení celkové rekonstrukce. Do roku 2019 bude probíhat projektování a získání potřebných povolení.

opletalova2

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím se zpracováním a uchováním mých výše uvedených osobních údajů ze strany Univerzity Karlovy, Filozofické fakulty, IČ: 00216208, coby správce osobních údajů, a jí smluvně zmocněných subjektů, coby zpracovatelů, jímž je v současné době společnost Firma 2.0 s.r.o., IČ: 29210372, která poskytuje technické řešení zpracování osobních údajů. Souhlasím se zpracováním a uchováním mých výše uvedených […]

Provoz sekretariátu ÚISK – červenec a srpen 2017

PROVOZ SEKRETARIÁTU červenec-srpen_2017

Cenu Jana Palacha za rok 2016 získala práce o Bedřichu Frídovi a Jaroslavu Vrchlickém

Oceněná diplomová práce byla vydána knižně ve Vydatelství FF UK v roce 2016.

1421_2

Výstava Dvacet let Mezinárodního sinologického centra byla slavnostně zahájena

Mezinárodní sinologické centrum Chiang Ching-kuovy nadace při Univerzitě Karlově působí na FF UK od roku 1997. Výstava zároveň připomíná tvorbu taiwanského režiséra Hou Hsiao-hsiena.

IMG_8428

Otevřený dopis Viktoru Orbánovi na podporu Středoevropské univerzity v Budapešti

Filozofická fakulta UK spolu s dalšími českými vědeckými a kulturními institucemi vyjadřuje svoji podporu Středoevropské univerzitě v Budapešti.

ceuval

FF UK otvírá kulturní kampus v opuštěném komplexu v centru Prahy

Dosud prázdné sedmidomí v Hybernské 4 zahájí svůj provoz festivalem Týden diverzity 10.–13. dubna 2017.

td_690×460

Opatření děkana č. 5/2017 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2017/2018 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2018/2019

Opatření děkana č. 5/2017 Harmonogram a podrobnosti přijímacího řízení ke studiu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pro studium začínající akademickým rokem 2017/2018 a příprav přijímacího řízení ke studiu začínajícímu akademickým rokem 2018/2019

Opatření děkana č. 27/2016 Změna opatření děkana č. 27/2006 – k poskytování příspěvku na stravování pro pracovníkyFilozofické fakulty, ve znění opatření děkana č. 10/2012, kterým se mění opatření děkana číslo 27/2006 k poskytování příspěvku na stravování pro pracovníky Filozofické fakulty ze dne 1. 11. 2006

Opatření děkana č. 27/2016 Změna opatření děkana č. 27/2006 – k poskytování příspěvku na stravování pro pracovníkyFilozofické fakulty, ve znění opatření děkana č. 10/2012, kterým se mění opatření děkana číslo 27/2006 k poskytování příspěvku na stravování pro pracovníky Filozofické fakulty ze dne 1. 11. 2006

Výzva k zápisu po přerušení