Cenu F. L. Riegra za nejlepší kvalifikační práci věnovanou parlamentarismu obdržel student FF UK Jonáš Vicherek

Cenu F. L. Riegra, pojmenovanou po významném českém politikovi 19. století Františku Ladislavu Riegrovi, uděluje předsedkyně Poslanecké sněmovny za nejlepší kvalifikační práce, které se věnují parlamentarismu, a jejím cílem je přispívat k popularizaci výzkumu parlamentní tematiky na českých vysokých školách.

Odborná komise, ve které zasedají experti na právo, historii nebo politologii, hodnotila přínos předložených prací pro tyto obory, originalitu textu, náročnost výzkumu nebo rozsah prostudovaných pramenů a literatury. Účastníci soutěže své práce před komisí obhajovali při ústním pohovoru.

Moje bakalářská práce se věnovala 28. říjnu a způsobu, jakým se k tomuto dni odkazovalo v průběhu posledních let existence společného československého státu. Věnoval jsem se tomu, jakým způsobem se tomu jednotliví političtí aktéři věnovali, ale i veřejnost odkazovala na tento den, a jak jej používala pro svou aktuální politickou situaci,“ představuje oceněnou práci Jonáš Vicherek.

Podrobnější informace o 8. ročníku soutěže a dalších laureátech najdete na webu Poslanecké sněmovny.

Foto: KPS/Lukáš Janičina


Související články