Přijímací řízení

Asijská studia: Mongolistika

Kontakt

Oddělení přijímacího řízení a vnějších vztahů

+420 221 619 330, 333

prijimacky@ff.cuni.cz

Obecné informace o studijním programu

 • tento program se neotevírá každoročně!
 • v akademickém roce 2020/21 se program neotevírá
 • forma a typ studia: prezenční bakalářské (To znamená, že budete chodit do školy každý den, a to nejméně 3 roky.)
 • kombinovatelnost: určuje se pro konkrétní akademický rok, ve kterém se studium otevírá
 • přijetí s upuštěním od přijímací zkoušky: nelze
 • vstupní znalost jazyka: znalost mongolštiny se nevyžaduje; uchazeč v rámci přijímací zkoušky prokáže znalost světového jazyka dle vlastního výběru (angličtiny/němčiny/francouzštiny/ruštiny)
 • další informace naleznete na webových stránkách nebo na sociálních sítích:
   

  Ústav asijských studií

   

 • Obecné podmínky a základní dokumenty o přijímacím řízení naleznete ZDE.
 • Termíny přijímacích zkoušek a podrobné informace k přijímacímu řízení na bakalářské studijní programy naleznete ZDE.

Proč studovat u nás

Ústav asijských studií FF UK je jediné pracoviště v Česku a na Slovensku nabízející komplexní studium mongolistiky.
Asie je okouzlující kontinent tisíců vůní a barev, mnoha náboženství a kultur, na kterém se nacházejí nejlidnatější země světa a nejrychleji se rozvíjející ekonomiky, proto je potřeba stále více odborníků na tuto oblast.

Co a jak se u nás studuje, si můžete prohlédnout ve Studijním plánu.

Počty přihlášených a přijatých ke studiu v minulých letech

ROK PPP* PŘIHLÁŠENÝCH PŘIJATÝCH
2020/21 X X X
2019/20 X X X
2018/19 20 9 4
2017/18 X X X
2016/17 15 13 5
2015/16 X X X

*/ PPP = předpokládaný počet přijímaných
V počtech přihlášených a přijatých nejsou zahrnuty počty přihlášených a přijatých uchazečů z Dodatečného přijímacího řízení v září.

Přijímací zkouška a jak se na ni připravit

 • přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
 • popis přijímací zkoušky:
  • motivace ke studiu oboru (max. 30 bodů)
  • mongolské reálie (kulturní, historické a geografické) (max. 30 bodů)
  • obecné vědomosti o jazyce a jazycích (včetně mateřštiny) (max. 30 bodů)
  • test ze světového jazyka – angličtiny/němčiny/francouzštiny/ruštiny (max. 10 bodů)

Další požadavky ke zkoušce: povinně seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u ústní zkoušky)
Seznam doporučené literatury: Seznam literatury je k dispozici na webu ÚAS.
Modelové přijímací testy: Modelové jazykové testy naleznete na webu Jazykového centra.
Kurz pro uchazeče: nekoná se.

Uplatnění absolventů v zaměstnání a návazném studiu

Absolvent má základní mongolistické vzdělání, schopnosti konverzace a četby textů v mongolštině, přehledné znalosti o mongolské literatuře, historii a kultuře. Dále získá kvalifikaci pro samostatnou práci s jazykem, již uplatní v profesích, kde je potřebné bakalářské vzdělání, zejména voblasti cestovního ruchu a obchodu, a dále v oblastech, které vyžadují přehled o mongolských dějinách a kultuře (oblast státní správy, v kulturních a humanitárních institucích apod.).

.