Věda a výzkum

Specifický vysokoškolský výzkum

Specifický vysokoškolský výzkum 2019 – Vyhlášení soutěže

Děkan FF UK informuje o možnosti podávání projektových žádostí do soutěže specifického vysokoškolského výzkumu 2019 na Univerzitě Karlově. Projekty je možno zaslat do 16. ledna 2019 emailem na grantové oddělení – kontakty http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/grantove-oddeleni/. Další podrobnosti naleznete na adrese http://www.cuni.cz/UK-3362.html. S dotazy se obracejte na adresu: michaela.horakova@ff.cuni.cz nebo lenka.praslicakova@ff.cuni.cz.

Od 30. dubna 2019 je možné se hlásit do studentské soutěže – Podpora z projektů SVV 2019, a to prostřednictvím tohoto formuláře. Text výzvy včetně podmínek naleznete zde. Kontaktní osobou na grantovém oddělení je Michaela Horáková (e-mail výše), termín pro podání žádosti včetně souhlasu vedoucího je 15. května 2019.

Podpora je určena pouze Mgr. nebo PhD. studentům, jejichž školitelé nespadají pod Q-projekty – Progresy.

Specifický vysokoškolský výzkum 2018 – Vyhlášení soutěže

Děkanka FF UK informuje o možnosti podávání projektových žádostí do soutěže specifického vysokoškolského výzkumu 2018 na Univerzitě Karlově. Projekty je možno zaslat do 16. ledna 2018 emailem na grantové oddělení – kontakty http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/grantove-oddeleni/. Další podrobnosti naleznete na adrese http://www.cuni.cz/UK-3362.html. S dotazy se obracejte na adresu: kornelia.smieskova@ff.cuni.cz nebo adriana.harnuskova@ff.cuni.cz.

Specifický vysokoškolský výzkum 2017 – Vyhlášení soutěže

Děkanka UK FF informuje o možnosti podávání projektových žádostí do soutěže specifického vysokoškolského výzkumu 2017 na Univerzitě Karlově. Projekty je možno zaslat do 16. ledna 2017 emailem na grantový referát – kontakty http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/grantove-oddeleni/. Další podrobnosti naleznete na adrese http://www.cuni.cz/UK-3362.html. S dotazy se obracejte na vedoucí Grantového oddělení jana.bryksiova@ff.cuni.cz.

Specifický vysokoškolský výzkum 2016 – Vyhlášení soutěže

Děkanka UK FF informuje o možnosti podávání projektových žádostí do soutěže specifického vysokoškolského výzkumu 2016 na Univerzitě Karlově v Praze. Projekty je možno zaslat do 15. ledna 2016 emailem na grantový referát – kontakty http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/grantove-oddeleni/. Další podrobnosti na http://www.cuni.cz/UK-3362.html. S dotazy se obracejte na adresu: jana.bryksiova@ff.cuni.cz

Specifický vysokoškolský výzkum 2015 – Vyhlášení soutěže

Děkan UK FF informuje o možnosti podávání projektových žádostí do soutěže specifického vysokoškolského výzkumu 2015 na Univerzitě Karlově v Praze. Projekty je možno zaslat do 16. ledna 2015 emailem na grantový referát – kontakty http://www.ff.cuni.cz/fakulta/oddeleni-dekanatu/grantove-oddeleni/. Další podrobnosti na http://www.cuni.cz/UK-3362.html. S dotazy se obracejte na adresu: petr.hajek@ff.cuni.cz

Specifický vysokoškolský výzkum 2014 – Podpořené projekty

Mgr.   Eva Lehečková, Ph.D. Teorie   komumunikace
Mgr. Jan   Bičovský Ph.D. Zaniklé civilizace a   kulturní vývoj současných národních společenství
doc. PhDr.   Vojtěch Kolman Ph.D. Člověk a společnost   III.
doc. PhDr.   Eva Voldřichová – Beránková, Ph.D. Podpora výzkumných   projektů zaměřených na lingvistické obory a studium literatury
Ing. Martin   Souček, Ph.D. Informační věda a   politologie – mezioborový dialog
doc. Mirjam   Friedová, Ph.D Podpora vědeckého   výzkumu v oblasti fonetiky, obecné lingvistika a srovnávací jazykovědy
prof. PhDr.   Ivan Šedivý, CSc. Dějinný vývoj regionů   III.