Erasmus+

Kontakty na GO:

Mgr. Lothar Filip Rudorfer (Horizon)
lotharfilip.rudorfer@ff.cuni.cz, tel. 221 619 441, č. m. 424

Mgr. Kornélia Smiešková (částečný úvazek, v kanceláři po-čt) (EHP, ERASMUS+)
kornelia.smieskova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 398, č. m. 450

Mgr. Lenka Žitková (roz. Prasličáková)
lenka.zitkova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 321, č. m. 424

Přehled výzev pro všechny klíčové akce (KA1-3), Jean Monnet, Sport: European Commission > EACEA> Erasmus+ > Funding

Dům zahraniční spolupráce (DZS): akce a termíny

Projekty spolupráce: vysokoškolské vzdělávání

Jestli uvažujete o podání žádosti o projekt v rámci Erasmu+, informujte grantové oddělení o svém záměru co nejdříve.

Konečnou verzi žádosti je potřeba předložit na grantové oddělení nejpozději 3 týdny před termínem uzávěrky, případně se předem domluvit na individuálním postupu.


Důležité: Dokumenty spojené s předkládáním žádostí o financování z programu Erasmus+ podepisuje výhradně statutární zástupce Univerzity Karlovy, tedy jeho magnificence pan rektor. Žádost o podpis na dokumentu připravuje grantové oddělení a je potřeba ji předložit na rektorát s předstihem, proto kontaktujte grantové oddělení FF UK minimálně 2 týdny před kýženým datem podpisu, aby bylo možné podpis zařídit.

Kontakt na GO: Mgr. Lenka Prasličáková, lenka.praslicakova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 321, č. m. 424