Program START

Další informace k programu START naleznete na webových stránkách zde.

Podmínky soutěže jsou stanovené Opatřením rektora č. 19/2020

Pro ENG verzi pokračujte zde.

materiály v MOODLE

tým v MS Teams

Definice druhů výsledků

POZVÁNKA na seminář pro uchazeče

Kontakt na GO:

Mgr. Kornélia Smiešková

kornelia.smieskova@ff.cuni.cz

tel.č.: 221 619 398

 

Mgr. Monika Sechovcová

monika.sechovcova@ff.cuni.cz

tel.č.: 221 619 397

č.m.:424

Program START je grantovou soutěží pro studenty doktorského studia, jejíž cílem je podpořit zejména internacionalizaci, mobility, interdisciplinaritu výzkumu a rozvoj odborných jazykových kompetencí řešitelů a dovedností v oblastech praktického uplatnění soft skills.

Základní pravidla programu

  • Návrh projektu mohou podávat studenti doktorského studia na UK ve standardní době studia.
  • Dalšími členy řešitelského týmu mohou být také pouze doktorandi.
  • Maximální počet členů řešitelského týmu je 5 doktorských studentů (včetně hlavního řešitele).
  • Prioritně budou podporované dvou a vícečlenné řešitelské týmy.
  • Každý projekt musí mít kromě řešitelského týmu obsazenou také pozici mentor – odborníka z řad zaměstnanců UK, který odborně podporuje tým i jeho výzkum, ale sám není jeho součástí.
  • Hlavní řešitel musí během realizace projektu absolvovat vzdělávací nebo výzkumné aktivity v zahraničí (např. stáž, letní škola, výzkumný nebo vzdělávací pobyt – dále jen „zahraniční stáž“) v minimální souhrnné délce 3 měsíce.
  • Doba řešení projektů: 24 měsíců (od 1. 4. 2021 do 31. 3. 2023).
  • Téma projektu nesmí být identické s tématem dizertační práce kteréhokoliv člena týmu, výstupy projektu však lze pro disertační práci použít.
  • návrh projektu se podává pouze v anglickém jazyce

Aplikace IS Věda pro podávání projektů bude zpřístupněna v termínu od 15. 09. 2020 do 30. 10. 2020.

Pro vstup do aplikace IS Věda pokračujte zde.

Fakultní termín příjmu založených (nikoli podaných!) projektových návrhů: do 18. 10. 2020 – fakultní referent provede kontrolu a schválí podání projektu.

Souhlas vedoucího ZS s podáním projektové žádosti odevzdejte do 30. 10. 2020 na GO buď přes podatelnu nebo elektronicky (vedoucí zašle sken souhlasu na adresu kornelia.smieskova@ff.cuni.cz a monika.sechovcova@ff.cuni.cz).

Termíny seminářů a konzultací Grantového oddělení k programu START

Typ akce Datum a čas Místo Poznámka
Seminář pro uchazeče úterý 14. 7. 2020, 10:00 – 16:00 hlavní budova FF UK, místnost č. 300 (3. patro)

Pozvánka a program semináře zde.

Pro zobrazení prezentace ze semináře a dalších důležitých materiálů pokračujte prosím zde.

Hromadné konzultace 16. 9. 2020, 13:30 – 16:30 On-line přes Microsoft Teams, link pro připojení naleznete na Moodle zde. Pro instalaci MS Teams pokračujte zde.
Individuální konzultace 1. 8. 2020 – 30. 10. 2020 (po domluvě mailem, telefonikcy nebo přes MS Teams) mailem, telefonicky nebo přes MS Teams – přidejte se do týmu „e-learning – program START – FF UK“ Pro instalaci a přihlášení do MS Teams pokračujte zde.

Program je koordinován rektorátem UK v rámci projektu OP VVV s názvem „Zvyšování kvality interních grantových schémat na UK.“