Grantová agentura UK (GAUK)

Kontakt na GO:

Mgr. Monika Sechovcová

E: monika.sechovcova@ff.cuni.cz

T: + 420 221 619 397

č. m.: 424

 

Mgr. Jiří Tříska

E: jiri.triska@ff.cuni.cz

T: +420 221 619 321

č. m.: 424

GA UK – Grantová agentura UK

Interní grantová agentura Univerzity Karlovy poskytuje studentům doktorského a magisterského studia jedno- až tříleté vědecké granty. Každoroční uzávěrka žádostí bývá v půli listopadu. Více informací naleznete na Stránkách GA UK

GA UK 2024

 

Vyhlášení výsledků 21. kola soutěže GAUK

Výsledky 21. kola soutěže GAUK najdete zde: https://cuni.cz/UK-9839.html

Za FF UK bylo podpořených celkem 48 projektů. Všem úspěšným žadatelům srdečně gratulujeme!

Aktuální verzi příručky pro příjemce naleznete v menu napravo nad kontaktními údaji.

Úvodní seminář pro příjemce se uskuteční dne 24. 4. 2024 od 17:30 do 19:30 v místnosti P209. Bude na něm prezentována příručka pro příjemce pro rok 2024.

Pokud se nemůžete semináře zúčastnit fyzicky, je možné připojit se přes Teams.

 

Vyhlášení soutěže GA UK pro rok 2024

Bylo vyhlášeno 21. kolo Grantové agentury UK pro rok 2024. Soutěž GA UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na UK.

Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.

Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 2. 10. 2023.

Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně.

Uzávěrka podání nového projektu prostřednictvím aplikace je 24. 10. 2023. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty UK.

Podrobnější informace k soutěži naleznete na webu UK.

Jako obvykle bude k soutěži uspořádán informační seminář, a to dne 2. 10. 2023 od 17:30 do 19:30 v místnosti P200, kde bude prezentována příručka pro žadatele pro rok 2024 – příručku si můžete stáhnout v menu napravo pod kontaktními údaji. Prosím, neváhejte kontaktovat referenty/ky, pokud Vám není cokoliv jasné.

Kontaktními osobami za Grantové oddělení jsou Monika Sechovcová (linka 397) a Jiří Tříska (linka 321). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se, prosím, obracejte na ně.

 

GA UK 2023

Vyhlášení hodnocení závěrečných zpráv projektů GA UK v roce 2023

28. 06. 2023 bylo vyhlášeno hodnocení závěrečných zpráv projektů GA UK, všichni řešitelé byli o výsledcíh informováni e-mailem.

Za FF UK bylo podáno celkem 35 závěrečných zpráv, z nichž 13 obdrželo hodnocení „mimořádně dobrý/splněný“, 6 „splněný s výhradou“ či „nesplněný“ a 16 „hodnocení závěrečné zprávy odloženo“. Všem úspěšným řešitelům srdečně gratulujeme! Pokud byl váš projekt ohodnocen jako „nesplněný“ či „splněný s výhradou“, můžete do konce roku 2024 doložit relevantní publikační výstupy a zažádat Grantovou radu o změnu hodnocení.

Z hodnocení zpravodajů vyplynulo i několik doporučení:

  1. nezapomínat na afiliaci a dedikaci – ke sníženému hodnocení v některých případech došlo jen kvůli chybějící dedikaci nebo afiliaci, které jsou ukotvené i v podmínkách grantové smlouvy
  2. plánovat – studenti žádali o odložení hodnocení hlavně z důvodu zdlouhavého recenzního řízení, proto doporučujeme pokud možno už předem počítat u některých periodik i s několikaměsíční lhůtou a obecně při sepisování projektových žádostí věnovat dostatečnou péči sestavování realistického časového harmonogramu

Vyhlášení výsledků 20. kola soutěže GA UK

Výsledky 20. kola soutěže GA UK najdete zde.

Za FF UK bylo podpořených celkem 33 projektů. Všem úspěšným žadatelům srdečně gratulujeme!

Loňskou prezentaci pro příjemce naleznete zde. Aktuální verze příručky se připravuje, bude uveřejněna zde v menu napravo nad kontaktními údaji po úvodním semináři pro příjemce.

Úvodní seminář pro příjemce se uskuteční dne 24. 4. 2023 od 17:00 do 19:00 v místnosti P018. Bude na něm prezentována příručka pro příjemce pro rok 2023.

Vyhlášení soutěže GA UK pro rok 2023

Bylo vyhlášeno 20. kolo Grantové agentury UK pro rok 2023. Soutěž GA UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na UK.

Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.
Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 3. 10. 2022.

Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně.

Uzávěrka podání nového projektu prostřednictvím aplikace je 24. 10. 2022. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty UK.

Podrobnější informace k soutěži naleznete na webu UK.

Jako obvykle bude k soutěži uspořádán informační seminář, a to dne 5. 10. 2022 od 17:30 do 19:30 v místnosti P200 (hl. budova), kde bude prezentována příručka pro žadatele pro rok 2023 – příručku si budete moci stáhnout po semináři v menu napravo pod kontaktními údaji. Prosím, neváhejte kontaktovat referenty, pokud Vám není cokoliv jasné. Seminář se bude konat i online prostřednictvím aplikace Teams, pro připojení ke schůzce prosím využijte tento link.

Kontaktními osobami za Grantové oddělení jsou Monika Sechovcová (linka 397) a Jiří Tříska. V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se, prosím, obracejte na ně.

GA UK 2022

Vyhlášení výsledků 19. kola soutěže GA UK

Výsledky 19. kola soutěže GA UK najdete zde.

Za FF UK bylo podpořených celkem 46 projektů. Všem úspěšným žadatelům srdečně gratulujeme!

Loňskou prezentaci pro příjemce naleznete zde. Aktuální verze příručky se připravuje, bude uveřejněna zde v menu napravo nad kontaktními údaji po úvodním semináři pro příjemce.

Úvodní seminář pro příjemce se uskuteční dne 20. 4. 2022 od 17:00 do 19:00 v místnosti P301. Připojit se na něj můžete i přes MS Teams na následujícím odkazu. Bude na něm prezentována příručka pro příjemce pro rok 2022.

GA UK 2022

Vyhlášení soutěže GA UK pro rok 2022

Bylo vyhlášeno 19. kolo Grantové agentury UK pro rok 2022. Soutěž GA UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na UK.

Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.
Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 1. 10. 2021.

Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně.

Uzávěrka podání nového projektu prostřednictvím aplikace je 20. 10. 2021. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty UK.

Podrobnější informace k soutěži naleznete na webu UK.

Jako obvykle bude k soutěži uspořádán informační seminář, a to dne 6. 10. 2021 od 17:30 do 19:30, kde bude prezentována příručka pro žadatele pro rok 2022 – příručku si budete moci stáhnout po semináři v menu napravo pod kontaktními údaji. Prosím, neváhejte kontaktovat referentky, pokud Vám není cokoliv jasné. Seminář se bude konat online prostřednictvím aplikace Teams, pro připojení ke schůzce prosím využijte tento link.

Kontaktními osobami za Grantové oddělení jsou Lenka Prasličáková (linka 321) a Monika Sechovcová (linka 397). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se, prosím, obracejte na ně.

GA UK 2021

Vyhlášení výsledků 18. kola soutěže GA UK

Výsledky 18. kola soutěže GA UK najdete zde: https://cuni.cz/UK-9839.html

Za FF UK bylo podpořených celkem 45 projektů. Všem úspěšným žadatelům srdečně gratulujeme!

Loňskou prezentaci pro příjemce naleznete zde. Aktuální verze příručky se připravuje, bude uveřejněna zde v menu napravo nad kontaktními údaji po úvodním semináři pro příjemce.

Úvodní seminář pro příjemce se uskuteční prostřednictvím MS Teams dne 19. 4. 2021 od 17:00 do 19:00. Připojit se na něj můžete na následujícím odkazu. Bude na něm prezentována příručka pro příjemce pro rok 2021.

GA UK 2021

Vyhlášení 18. kola soutěže GA UK pro rok 2021     

Aktualizace k informačnímu semináři!

Vzhledem k omezením týkajících se Covid-19 se informační seminář uskuteční v online podobě prostřednictvím MS TEAMS.

Nástroj MS Teams je integrovaný v rámci předplatného Office 365, které mají studenti i zaměstnanci FF UK k dispozici zdarma. Podrobnosti zde: https://ukpoint.cuni.cz/IPSC-395.html.

Seminář se uskuteční v plánovaném termínu v pondělí 5. 10. od 17:30 do 19:30. Odkaz na připojení ke schůzce je zde: Připojit se ke schůzce přes Microsoft Teams.

Do aplikace se prosím přihlašujte před zahájením semináře, schůzka bude v MS Teams zpřístupněna od 17:15. Pro přihlášení je doporučeno stáhnout si desktopovou aplikaci, postupujte prosím dle návodu zde:

https://www.ff.cuni.cz/studium/pocitacova-sit/microsoft-teams-navod-pro-studenty/.

Dotazy pokládejte během semináře jen prostřednictvím chatu, případně je můžete zaslat předem na e-mail kontaktním osobám Grantového oddělení (viz níže). Dotazy budou přečteny a zodpovězeny v rámci semináře po plánované prezentaci.

Bylo vyhlášeno 18. kolo Grantové agentury UK pro rok 2021. Soutěž GA UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na UK.

Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.
Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 7. 10. 2020.

Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně.

Uzávěrka podání nového projektu prostřednictvím aplikace je 2. 11. 2020. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty UK.

Podrobnější informace k soutěži naleznete na webu UK.

Jako obvykle bude k soutěži uspořádán informační seminář, a to dne 5. 10. 2020 od 17:30 do 19:30 (hlavní budova FF UK, P200), kde bude prezentována příručka pro žadatele pro rok 2021 – příručku si budete moci stáhnout po semináři v menu napravo nad kontaktními údaji. Prosím, neváhejte nás kontaktovat, pokud Vám není cokoliv jasné. Vzhledem k měnícím se opatřením v rámci šíření Covid-19, prosím, sledujte případné změny semináře zde. Na semináři mějte prosím roušku a snažte se sedět s dostatečným rozestupem mezi sebou.

Kontaktními osobami za Grantové oddělení jsou Lenka Prasličáková (linka 321) a Monika Sechovcová (linka 397). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se, prosím, obracejte na ně.

GA UK 2020

Vyhlášení výsledků 17. kola soutěže GA UK

Výsledky 17. kola soutěže GA UK najdete zde: https://cuni.cz/UK-9291.html

Za FF UK bylo podpořených celkem 62 projektů. Všem úspěšným žadatelům srdečně gratulujeme!

Prezentaci pro příjemce naleznete zde.

GA UK 2020

Vyhlášení 17. kola soutěže GA UK pro rok 2020      

Bylo vyhlášeno 17. kolo Grantové agentury UK pro rok 2020. Soutěž GA UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na UK. Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.

Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 7. 10. 2019.

Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně. Uzávěrka podání nového projektu prostřednictvím aplikace je 4. 11. 2019. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty.

Podrobnější informace k soutěži naleznete na webu UK zde.

Jako obvykle bude k soutěži uspořádán informační seminář, a to ve dne 10. 10. 2019 od  17:30 do 19:30 (hlavní budova FF UK, P300), kde bude prezentována příručka pro žadatele pro rok 2020 – příručku si budete moci stáhnout po semináři v menu napravo pod kontaktními údaji. Prosím, neváhejte nás kontaktovat, pokud Vám není cokoliv jasné.

Příručku pro žadatele z loňského roku naleznete zde. V menu napravo pod kontaktními údaji naleznete příručku pro rok 2019 – dle informací z RUK došlo k menší změně ve struktuře žádosti (již se nevypracovává přínos fakultě a změna se týká pouze nových projektů – více v prezentaci).

Školení nově pro navrhovatele také organizuje přímo GA UK, a to 4. 10. 2019 od 10 hodin v Modré posluchárně. Doporučuje se ale dorazit i na seminář realizovaný FF UK.

Kontaktní osobou za Grantové oddělení je Lenka Prasličáková (linka 321). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se, prosím, obracejte na ni.

GA UK 2019

Vyhlášení výsledků 16. kola soutěže GA UK

Výsledky 16. kola soutěže GAUK najdete zde: https://cuni.cz/UK-9291.html

Za FF UK bylo podpořených celkem 55 projektů. Všem úspěšným žadatelům srdečně gratulujeme!

Prezentaci ze semináře pro příjemce naleznete zde.

GA UK 2019

Vyhlášení 16. kola soutěže GA UK pro rok 2019      

Bylo vyhlášeno 16. kolo Grantové agentury UK pro rok 2019. Soutěž GA UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na UK. Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.

Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 9. 10. 2018.

Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně. Uzávěrka podání nového projektu prostřednictvím aplikace je 6. 11. 2018. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty.

Podrobnější informace k soutěži naleznete na webu UK zde.

Jako obvykle byl k soutěži uspořádán informační seminář, a to 11. 10. 2018 od 17.30 h v učebně 200 na hlavní budově na nám. Jana Palacha 2, kde byla prezentována příručka pro žadatele pro rok 2019 – příručku si můžete stáhnout v menu napravo pod kontaktními údaji. Prosím, neváhejte nás kontaktovat, pokud Vám není cokoliv jasné.

Příručku pro žadatele z loňského roku naleznete zde. V menu napravo pod kontaktními údaji naleznete příručku pro rok 2019 – dle informací z RUK došlo k menší změně ve struktuře žádosti (již se nevypracovává přínos fakultě a změna se týká pouze nových projektů – více v prezentaci).

Kontaktními osobami za Grantové oddělení jsou Michaela Horáková (linka 397) a Lenka Prasličáková (linka 321). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se, prosím, obracejte na ně.

GA UK 2018

Vyhlášení výsledků 15. kola soutěže GA UK

Výsledky 15. kola soutěže GAUK najdete zde: https://www.cuni.cz/UK-4888.html

Za FF UK bylo podpořených celkem 35 projektů. Všem úspěšným žadatelům srdečně gratulujeme!

Prezentaci ze semináře pro příjemce naleznete zde.

GA UK 2017

Vyhlášení soutěže GA UK pro rok 2017

Bylo vyhlášeno 14. kolo Grantové agentury UK pro rok 2017 http://cuni.cz/UK-7549.html
Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.
Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK (https://is.cuni.cz/webapps/), která bude zpřístupněna od 6. 10. 2016.
Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele.
Rádi bychom zájemce upozornili, že podání totožného projektu do soutěže GAUK a Vnitřních grantů není možné.
Podrobnější informace k soutěži naleznete zde: http://cuni.cz/UK-2446.html
Uzávěrka podání projektu prostřednictvím aplikace je 9. 11. 2016.
Prezentaci ze semináře k podávání návrhů projektů naleznete zde.
Prezentaci ze semináře pro příjemce projektů naleznete zde.

GA UK 2016

Grantová soutěž na rok 2016 byla vyhlášena, bližší informace naleznete zde http://www.cuni.cz/UK-2446.html
Termín interní uzávěrky na FF UK je 6.11.2015.
Prezentaci ze semináře pro žadatele o granty (tj. studenty Mgr. a Ph.D.) naleznete zde Prezentace GA UK 2016-žádost
Upozornění: Rádi bychom upozornili všechny žadatele, že není možné podání stejného projektu (nebo projektu s podobnou problematikou a podobnými výstupy) u agentury GAUK a zároveň ve Vnitřních grantech FF UK.

GA UK 2015

Vyhlášení výsledků projektů na rok 2015

Výsledky soutěže byly vyhlášeny. Žadatelé dostali zprávu o schválení či neschválení grantu automaticky z aplikace GA UK.
Všichni řešitelé také dostali e-mailem pozvánku na povinný seminář k administraci grantu, který organizuje GO ve dvou termínech (není třeba se předem hlásit, obsah seminářů oba dny je totožný).
23.4. od 10:00 v místnosti č. 104 (1.patro hl.budova)  a POZOR ZMĚNA – 7. 5.  od 10:00 v místnosti č. 104 (tamtéž). Seminář je zhruba dvouhodinový.
Prezentaci ze semináře naleznete zde