Horizont 2020

Kontakt na GO:

Mgr. Kristína Lehutová

kristina.lehutova@ff.cuni.cz,

tel. 221 619 441, č.m. 424

Rámcový program pro výzkum a inovace Horizont 2020

 Vynikající věda

1.       ERC (Evropská výzkumná rada)

V rámci ERC (European Research Council, tj. Evropská výzkumná rada) se udělují granty z rozpočtu Evropské unie, které mají za cíl podporovat excelentní vědu ve všech oborech. ERC nepodporuje sítě nebo mezinárodní konsorcia, ale individuální řešitele (Principal Investigator, PI) a jejich výzkumné týmy. Více viz zde.

 • ERC Starting Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi vytváření vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů. – leaflet
 • ERC Consolidator Grants se zaměřují na podporu nezávislé kariéry vynikajících mladých vědců ve fázi konsolidace vlastních nezávislých výzkumných týmů nebo programů.
 •  ERC Advanced Grants se zaměřují na podporu mezinárodně uznávaných odborníků, kteří se již etablovali v oboru a prokazatelně ho ovlivnili.
 • Proof-of-Concept je zacílen na podporu úspěšných řešitelů grantů ERC v nejranější fázi komercializace výstupů jejich výzkumných aktivit.
 • ERC Synergy Grants mají za cíl podpořit skupinu 2-4 hlavních řešitelů (PI) a jejich týmů při společném řešení projektů hraničního výzkumu (často interdisciplinární povahy).  Nejedná se o klasická konsorcia či sítě, všichni PI odpovídají za projekt po vědecké stránce stejnou měrou.

Další příležitosti v rámci ERC: Jobs in ERC Teams – více informací zde.

DOKUMENTY:

Rychlý průvodce granty ERC

 

Aktualizovaná brožura k podávání projektů ERC.

 

Opatření k podávání projektů ERC:

2.       FET (budoucí a vznikající technologie)

 • FET OPEN – podpora počátečního riskantního výzkumu
 • FET PROACTIVE – rozvíjení slibných témat, podpora rozmanitých projektů a rozvoj jejich spolupráce
 • FET FLAGSHIP  – rozsáhlý mezioborový výzkum, provázání národního a evropského výzkumu

3.       Marie Skłodowska-Curie akce (MSCA)

 • Inovativní školící sítě (Innovative Training Networks – ITN) – posilování odborného růstu začínajících výzkumných pracovníků. V tomto schématu jsou podporovány společné doktorské studijní programy vč. průmyslových doktorátů.
 • Individuální vědecko-výzkumné pobyty pro zkušené výzkumné pracovníky (Individual Fellowships – IF) –  další vzdělávání a profesní růst zkušených výzkumných pracovníků formou mezinárodní a mezisektorové mobility
 • Výměnné pobyty (Research and Innovation Staff Exchange, RISE) – mezinárodní a mezisektorové výměnné pobyty pracovníků (od začínajících až po zkušené výzkumné pracovníky, případně řídících, administrativních a technických pracovníků) v rámci společného výzkumného projektu.
 • Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů (COFUND) – financování individuálních vědecko-výzkumných pobytů zkušených výzkumných pracovníků i doktorských studijních programů, v rámci nichž lze podpořit pouze začínající výzkumné pracovníky.

Aktuální výzvy a informace k MSCA přímo na stránkách Evropské Komise: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/

4.       Evropské výzkumné infrastruktury (včetně e-infrastruktur)

Vedoucí postavení evropského průmyslu

 1. Průlomové a průmyslové technologie
 2. Přístup k rizikovému financování
 3. Inovace v malých a středních podnicích (MSP) – podpora zahrnuje všechny druhy inovací a všechny stupně jejich zavádění. Projekt na libovolné téma může být řešen jedním nebo více řešiteli.

 Společenské výzvy

 1. Zdraví, demografické změny a kvalitní život (wellbeing)
 2. Výzvy v oblasti evropská bioekonomie: bezpečnost potravin, udržitelné zemědělství a lesy, výzkum v oblastech mořské, námořní a vnitrozemské vody
 3. Bezpečná, čistá a účinná energie
 4. „Smart“, zelená a integrovaná doprava
 5. Klimatická změna, účinnost zdrojů a surovin
 6. Evropa v měnícím se světě – inkluzívní, inovativní a reflexivní společnosti – zaměřena především na společenské vědy
 7. Bezpečné společnosti – ochrana svobody a bezpečnost Evropy a jejích občanů