Mezinárodní Visegrádský fond

Výzvy se uzavírají každoročně v termínech:

1. únor / 1. červen / 1. říjen

 

Více informací na stránkách:

Mezinárodního Visegrádského fondu

Vzor projektové žádosti

Projektová žádost se podává v online portálu.

(portál se k registraci otevírá 30 dní před uzávěrkou každé výzvy)

Kontakt na GO:

Mgr. Lothar Filip Rudorfer

lotharfilip.rudorfer@ff.cuni.cz ,

tel. 221 619 441

č. m. 424

Mezinárodní Visegrádský fond je mezinárodní organizace se sídlem v Bratislavě. Byla založena společně zeměmi Visegradské skupiny (V4) – České republiky, Maďarska, Polska a Slovenska.

Účelem Mezinárodního Visegradského fondu je usnadnit a podpořit rozvoj užší spolupráce mezi občany a institucemi v regionu V4, jakož i mezi regionem V4 a dalšími zeměmi, zejména v regionech západního Balkánu a Východního partnerství. Fond provozuje několik grantových programů a také uděluje individuální stipendia. Grantová podpora je věnována jedinečným projektům, a to zejména v oblasti kultury, vědy a výzkumu, výměn mládeže, přeshraniční spolupráci a propagaci cestovního ruchu.

Způsobilými žadateli a partnery konsorcia pro podání projektové žádosti jsou nevládní organizace a organizace občanské společnosti, kulturní, výzkumné a vědecké instituce, obce a místní samosprávy. Fyzické osoby (jednotliví občané, soukromí podnikatelé) nebo instituce pod státní správou (ministerstva, vládní agentury, velvyslanectví, atd.) nemohou být součástí konsorcia.

Programy fondu:
Visegrad granty:
 • Podporují realizaci projektů spolupráce mezi subjekty ze zemí V4 (v oblasti kultury, vědy a výzkumu, vzdělávání, výměn mládeže, přeshraniční spolupráce a turistického ruchu). Podporují především projekty prosazující inovace a udržitelnost ve střední a východní Evropě.
 • Maximální doba trvání projektu je 18 měsíců.
Visegrad+ granty:
 • Granty Visegrad+ podporují především projekty přispívající k demokratizačním a transformačním procesům ve vybraných zemích a regionech, a to zejména v zemích mimo Evropskou Unii (západní Balkán, země Východního partnerství).
 • Maximální doba trvání projektu je 18 měsíců.
Visegrádské strategické granty:
 • Podporuje významné, dlouhodobé strategické projekty, na nichž se podílejí instituce ze všech čtyř zemí Visegrádské skupiny.
  Projekty musí být zaměřeny na priority stanovené pro příslušný rok.
 • Granty se poskytují na období 12-36 měsíců (na jeden projekt se obvykle přiděluje cca 40 000 EUR).

Důležité informace:

 • Organizace s probíhajícími projekty se nemohou ucházet o nový grant ve stejném grantovém programu až do uzavření předchozího projektu (např. žadatelé realizující projekt v programu Visegrad granty mohou požádat o Visegrad + granty nebo o Visegrádské strategické granty).
 • Organizace může mít maximálně dva současně běžící projekty v různých grantových programech.
 • Je možné být partnerem v jakémkoli počtu projektů ve všech programech Visegrádského fondu.