Evropa pro občany

Blížící se výzva: 

Momentálně není vyhlášena žádná nová výzva.

 

Kontakt na GO:

Mgr. Kristína Lehutová

kristina.lehutova@ff.cuni.cz ,

tel. 221 619 441

č. m. 424

Program Evropa pro občany byl přijatý na období 2014-2020 s cílem propagovat společné evropské dějiny a hodnoty a zejména s cílem posílit odpovědnost občanů Evropské unie za její vývoj.

Konkrétní cíle programu:

 • přispět k tomu, aby občané porozuměli Unii, jejím dějinám a rozmanitosti,
 • pomáhat rozvíjet evropské občanství a zlepšovat podmínky pro občanskou společnost a demokratickou účast na úrovni Unie.

Rozdělení programu a tematické oblasti:

 1. Evropské historické povědomí:
 • vzpomínka na významné historické události v nedávné evropské historii,
 • občanská společnost a její role v totalitních režimech,
 • antisemitismus, projevy nesnášenlivosti vůči Romům, xenofobie, homofóbie a další formy nesnášenlivosti: poučení pro dnešní společnost,
 • přechod k demokracii a přistoupení k Evropské unii.
 1. Demokratická angažovanost a aktivní občanství (projekty Občanské společnosti):
 • diskuze o budoucnosti Evropy a boji proti euroskepticismu,
 • podpora solidarity v době krize,
 • podpora mezikulturního dialogu a vzájemného porozumění a boj proti stigmatizaci migrantů a menšinových skupin.

Více informací k tematickému zaměření: Priorities of the Programme for 2020

Každý z programů dále obsahuje specifická kritéria pro podání projektového návrhu. Bližší informace jsou vždy uvedeny ve výzvě!