GA UK 2022

Kontaktní osoba na GO:

Mgr. Lenka Prasličáková

E: lenka.praslicakova@ff.cuni.cz

T: + 420 221 619 321

 

Mgr. Monika Sechovcová

E: monika.sechovcova@ff.cuni.cz

T: + 420 221 619 397

GAUK 2022

Vyhlášení soutěže GA UK pro rok 2022

Bylo vyhlášeno 19. kolo Grantové agentury UK pro rok 2022. Soutěž GA UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na UK.

Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.
Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 1. 10. 2021.

Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně.

Uzávěrka podání nového projektu prostřednictvím aplikace je 20. 10. 2021. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty UK.

Podrobnější informace k soutěži naleznete na webu UK.

Jako obvykle bude k soutěži uspořádán informační seminář, a to dne 6. 10. 2021 od 17:30 do 19:30, kde bude prezentována příručka pro žadatele pro rok 2022 – příručku si budete moci stáhnout po semináři v menu napravo pod kontaktními údaji. Prosím, neváhejte kontaktovat referentky, pokud Vám není cokoliv jasné. Seminář se bude konat online prostřednictvím aplikace Teams, pro připojení ke schůzce prosím využijte tento link.

Kontaktními osobami za Grantové oddělení jsou Lenka Prasličáková (linka 321) a Monika Sechovcová (linka 397). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se, prosím, obracejte na ně.