GA UK 2024

Kontaktní osoba na GO:

Mgr. Jiří Tříska (částečný úvazek)
jiri.triska@ff.cuni.cz, č. m. 424/450
GA UK, stipendia z projektů
T: + 420 221 619 397

Mgr. Monika Sechovcová
E: monika.sechovcova@ff.cuni.cz
GA UK, SVV, START, Ministerstvo kultury, Magistrát hl. m. Prahy
T: + 420 221 619 397

GAUK 2024

Vyhlášení soutěže GA UK pro rok 2024

Bylo vyhlášeno 21. kolo Grantové agentury UK pro rok 2024. Soutěž GA UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na UK.

Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.
Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 2. 10. 2023.

Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně.

Uzávěrka podání nového projektu prostřednictvím aplikace je 24. 10. 2023. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty UK.

Podrobnější informace k soutěži naleznete na webu UK.

Jako obvykle bude k soutěži uspořádán informační seminář, a to dne 2. 10. 2023 od 17:30 do 19:30 v místnosti P200, kde bude prezentována příručka pro žadatele pro rok 2024 – příručku si budete moci stáhnout po semináři v menu napravo pod kontaktními údaji.

Kontaktními osobami za Grantové oddělení jsou Monika Sechovcová (linka 397) a Jiří Tříska (linka 321). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se, prosím, obracejte na ně.