Grantová agentura ČR (GAČR)

Manuál k administraci projektů GAČR naleznete zde

Kontakt na GO:

Mgr. Jana Bryksíová

jana.bryksiova@ff.cuni.cz,

tel. 221 619 436

č.m.: 424

GAČR  je samostatnou státní institucí podporující základní vědecký výzkum v  České republice prostřednictvím peněžitých grantů, u které mohou o podporu projektů žádat jak renomovaní badatelé, tak začínající výzkumníci. Soutěže jsou vyhlašovány v průběhu celého roku, největší frekvence výzev bývá v období únor – duben.

GA ČR 2024

Návrhy projektů bude letos možné do soutěží Grantové agentury České republiky (GA ČR) na podporu základního výzkumu zasílat již od 14. února. Přijímány budou až do 4. dubna. Fakticky tak bude o týden prodloužena doba pro podávání návrhů projektů oproti obvyklé soutěžní lhůtě. Vzhledem k tomu, že v zadávacích dokumentacích bude docházet jen k drobným změnám, mohou vědci a vědkyně své výzkumné projekty začít promýšlet již nyní. Podklady k zadávací dokumentace jsou k dispozici ke stažení na webu GAČR: Soutěže 2023/24

 • Podporuje projekty 1 – 3 leté
 • Vyhlašuje soutěže pro:
  1. standartní projekty (renomovaní badatelé)
  2. juniorské projekty (pro mladé badatele do 35 let, s titulem Ph.D., dobrý start pro ERC granty)
  3. mezinárodní projekty
  4. bilaterální projekty (zaměřené na spolupráci dvou zemí, nyní se zaměřením na Rakousko)
  5. projekty excelence (zaměřené na podporu spolupráce excelentních vědeckých pracovišť)

Kontakt na GO FF UK:
Mgr. Jana Bryksíová, vedoucí odd.
jana.bryksiova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 436, č.m. 424
GAČR, TAČR, NAKI, UNCE, Primus, Progres