Horizont Evropa

Kontakt na GO:

Mgr. Kristína Lehutová

kristina.lehutova@ff.cuni.cz,

tel. 221 619 441, č.m. 424

Horizon Europe (aktuální program Evropské komise pro období 2021-2027)

pro žadatele pro podporu z programů Horizon Europe byl vyčleněn speciální modul metodické podpory na FF UK

PILÍŘ I – Excelentní věda:
 1. Evropská rada pro výzkum (tvz. ERC = European Research Council)
 1. Akce Marie Sklodowska-Curie (tvz. MSCA)
 • MSCA sítě pro doktorandy (blížící se výzva: 15/11/2022) 
 • MSCA individuální granty pro postdoktorandy (blížící se výzva: 14/09/2022) 
 • MSCA výměnné pobyty – MSCA Staff Exchange
 • Spolufinancování regionálních, národních a mezinárodních programů – MSCA COFUND
 • MSCA a občané – Evropská noc vědců
 1. Výzkumné infrastruktury
PILÍŘ II  – Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu 

(typy akcí: Research and Innovation Actions = RIA; Coordination and Support Actions = CSA)

 1. Klastr 1 – zdraví
 2. Klastr 2 – kultura, kreativita a inkluzivní společnost

– Výzkum demokracie a vládnutí / DEMOCRACY

– Výzkum evropského kulturního dědictví a kulturních a kreativních průmyslů / HERITAGE

– Výzkum společenské a ekonomické transformace / TRANSFORMATIONS

 1. Klastr 3 – civilní bezpečnost pro společnost
 2. Klastr 4 – digitalizace, průmysl a vesmír
 3. Klastr 5 – klima, energetika a doprava
 4. Klastr 6 – potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí
 5. Nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska
PILÍŘ III – Inovativní Evropa
 • pro FF spíš není relevantní, tituly jsou laděny pro technické a průmyslové obory