Horizont Evropa

Užitečné odkazy/Useful links

Kontakt na GO:

Mgr. Lothar Filip Rudorfer

lotharfilip.rudorfer@ff.cuni.cz,

tel. 221 619 441, č.m. 424

Horizon Europe (aktuální program Evropské komise pro období 2021-2027)

pro žadatele pro podporu z programů Horizon Europe byl vyčleněn speciální modul metodické podpory na FF UK

PILÍŘ I – Excelentní věda:
 1. Evropská rada pro výzkum (tvz. ERC = European Research Council)
 1. Akce Marie Sklodowska-Curie (tvz. MSCA)
 1. Výzkumné infrastruktury
PILÍŘ II  – Globální výzvy a konkurenceschopnost evropského průmyslu 

(typy akcí: Research and Innovation Actions = RIA; Coordination and Support Actions = CSA)

 1. Klastr 1 – zdraví
 2. Klastr 2 – kultura, kreativita a inkluzivní společnost
  HORIZON-CL2-2023-HERITAGE

   
  V rámci Klastru 2: Kulura, Kreativita a Inkluzivní společnost je nyní možné podávat návrhy projektů v rámci programu Horizon Europe. Cílem tohoto klastru je posílit evropské demokratické hodnoty, včetně principů právního státu a základních lidských práv, ochrana kulturního dědictví a podporovat sociálně-ekonomické transformace, které přispívají k začlenění a dlouhodobému společenskovědnímu růstu. Hlavními oblastmi podpory jsou výzkumy v oblastech: demokracie, kulturní dědictví, sociální a ekonomické transformace. Termín pro podání projektů v systému EC Europa: 14.3.2023

– Výzkum demokracie a vládnutí / DEMOCRACY

– Výzkum evropského kulturního dědictví a kulturních a kreativních průmyslů / HERITAGE

– Výzkum společenské a ekonomické transformace / TRANSFORMATIONS

 1. Klastr 3 – civilní bezpečnost pro společnost
 2. Klastr 4 – digitalizace, průmysl a vesmír
 3. Klastr 5 – klima, energetika a doprava
 4. Klastr 6 – potraviny, bioekonomika, přírodní zdroje, zemědělství a životní prostředí
 5. Nejaderné přímé akce Společného výzkumného střediska
PILÍŘ III – Inovativní Evropa
 • pro FF spíš není relevantní, tituly jsou laděny pro technické a průmyslové obory
OSTATNÍ VÝZVY
 • Europe’s cultural heritage and arts – promoting our values at home and abroad (deadline 7.2.2024)
  Projects should contribute to all of the following expected outcomes:

  • Further increase the visibility of and access to European arts and culture internationally.
  • Develop and test pilot solutions based on a model that will allow cooperation between local, national and European level and establish strategic alliances between art and cultural sectors and with other sectors.
  • Assess the effectiveness of good practices, programmes and policies that promote the EU priorities, culture and fundamental values abroad.
  • Strengthen the CCIs presence worldwide by promoting the European arts internationally.

  Scope:The European Union should endeavour to use its cultural and creative assets to better assert its influence around the world. The arts can play an important role on building the contemporary image of the EU by increasing the visibility of the European identity, cultural heritage and the promotion of its values. In addition to the cultural benefits, the increased visibility of European arts and culture abroad can foster a sustainable and inclusive local, regional and national development and growth, including the growth of the cultural and creative industries (CCIs), while influence countries outside the EU on important societal issues, such as the protection of the environment, peace and security, migration, gender equality, justice, or freedom of expression.

  However, when it comes to the presentation of the European traditional arts and culture abroad there is still lack of cooperation between national and European level. Even though there is a lot of funded research on the benefits of the European arts and culture and the ways to increase their visibility, the EU does not yet have an aligned vision and approach on how to promote the European values and identities through arts and meet common goals on behalf of the EU.

  Výhodou této výzvy je finanování „lump sum“, tedy pouze celková alokace nákladů pro jednotlivé partnery konsorcia, bez nutnosti specifikovat dílčí části rozpočtu viz anotovaná grantová dohoda a rovněž bez nutnosti auditu. Maxima a minima nebývají obvykle nastavena pro konsorciární projekty, nicméne ze zkušeností se obvykle (v závislosti na počtu partnerů a jejich specifik) pohybují cca 80 000 – 350 000 EUR. Příkaldy naleznete v modulu metodické podpory.

 • ERA Chairs (deadline 7.3.2024)
  Vedení předsedy ERA a vytvoření stálé a excelentní výzkumné skupiny ve zvoleném vědeckém oboru zajistí excelenci, viditelnost a lepší integraci v Evropském výzkumném prostoru a také posílí konkurenceschopnost ve financování výzkumu a podpoří institucionální reformy v souladu s priority ERA. Očekává se, že projekty přispějí k některým z následujících výsledků: Na systémové úrovni: Zvýšení počtu talentů v oblasti výzkumu a inovací, kteří se stěhují do hostitelských organizací v rozšiřujících se zemích; Zvýšení mezinárodní, mezioborové a meziodvětvové mobility výzkumných pracovníků a inovátorů; podpora institucionálních reforem ve výzkumných institucích a v národním systému výzkumu a inovací v rozšiřujících se zemích; Posílení základny lidského kapitálu v rozšiřujících se zemích v oblasti výzkumu a inovací pomocí podnikavějších a lépe vyškolených výzkumných pracovníků a inovátorů; lepší komunikace výsledků VaI se společností; Lepší kvalita a kapacita výzkumu a inovací přispívající ke konkurenceschopnosti a růstu Evropy; Zlepšení schopnosti a zdrojů excelence v rozšiřujících se zemích a odstranění stále zjevné mezery ve výzkumu a inovacích v rámci Evropy. Na úrovni organizace: Excelentní výzkum instituce ve specifických oblastech pokrytých předsedou ERA; Zvýšení atraktivity instituce pro mezinárodně vynikající a mobilní výzkumné pracovníky; Vytvoření stálé a excelentní výzkumné skupiny ve zvoleném vědeckém oboru s přesahem na instituci; Lepší schopnost uspět v konkurenčním financování výzkumu v EU a celosvětově, alespoň v oblastech výběru; Větší příspěvek k ekonomice a společnosti založené na znalostech.

 • Past, present and future of democracies (HORIZON-CL2-2024-DEMOCRACY-01) (deadline 7.3.2024)
  Projects should contribute to all of the following expected outcomes:

  • Practical understanding of the role and evolution of all forms of opposition (protest, cultural opposition, non-compliance, subversion, activism), their different platforms (physical and online), and their impact on democracy, including in resisting the rise of authoritarian tendencies and in taking down authoritarian regimes.
  • Policy recommendations based on a deep analysis of the potential shift from traditional party structures to social mobilisation and activism as means for democratic participation, including drivers and factors that might play a role in fostering such forms of politics.
  • Innovative forms of non-conflictual constructive engagement, which can channel social and community mobilisation and protest resulting from lack of/limited channels for democratic civic engagement and collective political action.
  • Rebuilding citizens’ trust in the impact and validity of electoral processes at various levels.

  Scope:Citizens increasingly disengage from traditional party politics and voting as a way to express political views, values and beliefs. On the other hand, recent years have seen diverse forms of political protest, social and artistic movements and activism, flourish both offline and online. In fact, the Eurobarometer Youth Survey 2021 showed that a majority of young people in Ireland, Spain and Belgium, amongst others, consider participating in forms of street politics equal to, or more effective, than voting.

  Research proposals under this topic should analyse further the shift towards politics of collective action, and their impact on European democracies, including their role in resisting the rise of authoritarian tendencies and in taking down authoritarian regimes. This could refer to both online and offline forms of collective political action, including artistic forms of protest (audiovisual art, literature, music, etc.). Proposals should consider drivers and factors that play a role in fostering such forms of politics (emotional, gender, socioeconomic, cultural, historical, generational, geopolitical, geographical etc.), including the role of social media platforms. This should be contextualised in a historical study of the role of protest movements and their impact on democracy. Proposals may analyse local, regional, national as well as transnational movements, mobilisation, and democracy within the European Union.