Věda a výzkum

GA UK 2019

Lenka Prasličáková

Grantové oddělení děkanátu

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

E: lenka.praslicakova@ff.cuni.cz

T: + 420 221 619 321

 

Michaela Horáková

Grantové oddělení děkanátu

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

E: michaela.horakova@ff.cuni.cz

T: + 420 221 619 397

GAUK 2019

Vyhlášení soutěže GA UK pro rok 2019

Bylo vyhlášeno 16. kolo Grantové agentury UK pro rok 2019. Soutěž GA UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na UK.

Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.

Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 9. 10. 2018.

Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně.

Uzávěrka podání nového projektu prostřednictvím aplikace je 6. 11. 2018. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty UK.

Podrobnější informace k soutěži naleznete na webu UK.

Jako obvykle byl k soutěži uspořádán informační seminář, a to 11. 10. 2018 od 17.30 h v učebně 200 na hlavní budově na nám. Jana Palacha 2, kde byla prezentována příručka pro žadatele pro rok 2019 – příručku si můžete stáhnout v menu napravo pod kontaktními údaji. Prosím, neváhejte nás kontaktovat, pokud Vám není cokoliv jasné.

Kontaktními osobami za Grantové oddělení jsou Michaela Horáková (linka 397) a Lenka Prasličáková (linka 321). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se, prosím, obracejte na ně.