Věda a výzkum

GA UK 2020

Lenka Prasličáková

Grantové oddělení děkanátu

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

nám. Jana Palacha 1/2, 116 38 Praha 1

E: lenka.praslicakova@ff.cuni.cz

T: + 420 221 619 321

 

GAUK 2020

Vyhlášení soutěže GA UK pro rok 2020

Bylo vyhlášeno 17. kolo Grantové agentury UK pro rok 2020. Soutěž GA UK je jedním z primárních zdrojů prostředků určených pro grantovou podporu studentské vědy na UK.

Soutěž je určena pro studenty magisterských a doktorských studijních programů.

Projekty se podávají prostřednictvím aplikace GA UK, která bude zpřístupněna od 7. 10. 2019.

Žadatel může k danému termínu podat nejvýše jednu přihlášku v roli hlavního řešitele, celkem se může student podílet na řešení nejvýše tří projektů současně.

Uzávěrka podání nového projektu prostřednictvím aplikace je 4. 11. 2019. Termín uzávěrky je závazný pro všechny žadatele z Filozofické fakulty UK.

Podrobnější informace k soutěži naleznete na webu UK.

Jako obvykle bude k soutěži uspořádán informační seminář, a to ve dne 10. 10. 2019 od 17:30 do 19:30 (hlavní budova FF UK, P300), kde bude prezentována příručka pro žadatele pro rok 2020 – příručku si budete moci stáhnout po semináři v menu napravo pod kontaktními údaji. Prosím, neváhejte nás kontaktovat, pokud Vám není cokoliv jasné.

Školení nově pro navrhovatele také organizuje přímo GA UK, a to 4. 10. 2019 od 10 hodin v Modré posluchárně. Doporučuje se ale dorazit i na seminář realizovaný FF UK.

Kontaktní osobou za Grantové oddělení je Lenka Prasličáková (linka 321). V případě jakýchkoliv dotazů ohledně přípravy a podání grantových projektů se, prosím, obracejte na ni.