Nadace a jiné zdroje

Kontakt na GO:

Mgr. Lenka Žitková
referentka Grantového oddělení
E: lenka.zitkova@ff.cuni.cz

T: + 420 221 619 321

č. m.: 424

Česko-německý fond budoucnosti

Nadace Sophia

Nadace český hudební fond

Vzdělávací nadace Jana Husa

Nadační fond obětem holocaustu (NFOH)