Nadační fond obětem holocaustu 2022

Nadační fond obětem holocaustu vyhlašuje v rámci výběrového řízení v programu Připomínka projekty sloužící k důstojné připomínce židovských a romských obětí holocaustu.

Fond preferuje vzdělávání mládeže, studentů základních a středních škol a zejména odborně vedené projekty, do kterých jsou zapojeni pamětníci šoa.

Podporovány jsou například přednášky, semináře, workshopy, výstavy, vzpomínkové akce, publikace, dokumentace a výzkumné práce.

Uzávěrka pro podání žádosti je u fondu nastavena na 14. 9. 2021, 22:00. Fakultní uzávěrka je 7. 9. 2021.

Minimální částka, o kterou je možné žádat, je 10.000 Kč.

Projekt je nutné spolufinancovat v nejméně 50 % výši finančních prostředků určených na celý projekt.

Projektová žádost se podává pomocí systému Grantys: https://nfoh-granty.cz/login. Kvůli potřebě přístupu k účtu je nutné kontaktovat referentku Grantového oddělení.

Více informací k programu Připomínka a dalším vyhlášeným programům (Péče, Obnova, Budoucnost, Naše budoucnost) naleznete zde.

V případě Vašeho zájmu podat si projektovou žádost, kontaktujte referentku Grantového oddělení, Lenku Prasličákovou (lenka.praslicakova@ff.cuni.cz).