Technologická agentura ČR (TAČR)

Technologická agentura ČR

Technologická agentura ČR (TA ČR) je organizační složkou státu, která byla zřízena v roce 2009 zákonem č. 130/2002 Sb. o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ustavení TA ČR bylo jedním z důležitých implementačních kroků Reformy systému výzkumu, vývoje a inovací. Technologická agentura ČR centralizuje státní podporu aplikovaného výzkumu a vývoje, která byla do té doby roztříštěna mezi velký počet poskytovatelů.

Oficiální stránky TA ČR

TA ČR 2023

Výsledky 1. veřejné soutěže v  Programu SIGMA – dílčí cíl 3 SIGMA

FF UK výrazně uspěla se čtyřmi podpořenými projekty v pozici hlavní příjemce, jedním v pozici další účastník.

TQ01000479 Podpora exportu audiovizuální tvorby: nástroje pro měření, predikci a posilování přeshraniční cirkulace českých filmových a televizních děl, řešitel: Doc. Mgr. Petr Szczepanik, Ph.D.

TQ01000177 Víceslovné jednotky pro digitální vzdělávání, řešitel: PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D., další účastník: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

TQ01000205 Projednávání komunitní energetiky v bytových domech, řešitel: Mgr. Eva Richter, Ph.D., další účastník: Ústav empirických výzkumů, z.ú.

TQ01000072 Historie češtiny v korpusovém kontinuu, řešitel: Mgr. Martin Stluka, Ph.D., další účastníci: Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.; Národní knihovna České republiky

V rámci konsorcia jako další účastník

TQ01000160 Vzdělávání cizinců ve školách a jeho dopad na úspěšné začlenění do české společnosti, příjemce Sociologický ústav AV ČR, v. v. i., další účastníci: Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, z.s., řešitel za FF UK: Mgr. Yvona Kostelecká, Ph.D.

 

 

Výzva TAČR SIGMA

Druhá veřejná soutěž – Dílčí cíl 2: Začínající výzkumníci/výzkumnice

Termín vyhlášení výsledků 31. 10. 2023
Maximální výše podpory na projekt 5 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na projekt 85 %
Spolufinancování: 15 %

Uchazeči výzkumná organizace, podnik
Lhůta pro podání návrhů projektů 9. 2. 2023 – 5. 4. 2023

Předběžné parametry

Pro nové uchazeče jsme připravili videonávod, jak založit účet v informačním systému ISTA.

kontaktní osoba na GO FF UK:
Mgr. Jana Bryksíová, vedoucí odd.
jana.bryksiova@ff.cuni.cz, tel. 221 619 436, č.m. 424
GAČR, TAČR, NAKI, UNCE, Primus, Progres