Česko-německý fond budoucnosti 2023

Interní uzávěrka pro zaslání návrhu projektu ke kontrole GO: 12. 9. 2023.

 

Konkrétní informace k podání projektu pak v sekci pro žadatele zde.

 

Více informací naleznete zde.

Kontakt na GO:

Lenka Žitková

lenka.praslicakova@ff.cuni.cz

tel: 221619321

———————

Mgr. Jiří Tříska

triskaji@ff.cuni.cz

č. m. : 424

Česko-německý fond budoucnosti – lhůty pro podání žádostí: 31. březen, 30. červen, 30. září, 31. prosinec

Fond podporuje projekty umožňující spolupráci a partnerství mezi oběma zeměmi, náhled do společné kultury a dějin. Přednost mají kreativní (ale zároveň realistické) projekty se zajímavým obsahem, mimo vědeckého se může jednat i o vzdělávací, kulturní, sociální nebo komunitní zaměření. Projekt není podáván zároveň na německé straně, nejedná se o bilaterální projekty.

POZOR!! Fond hradí max. 50% projektových nákladů – zbytek je nutné dofinancovat z vlastních nebo dalších zdrojů.