Věda a výzkum

Česko-německý fond budoucnosti

  • Česko-německý fond budoucnosti – 30. září

 Fond podporuje projekty umožňující spolupráci a partnerství mezi oběma zeměmi, náhled do společné kultury a dějin. Přednost mají kreativní (ale zároveň realistické) projekty se zajímavým obsahem, mimo vědeckého se může jednat i o vzdělávací, kulturní, sociální nebo komunitní zaměření. Projekt není podáván zároveň na německé straně, nejedná se o bilaterální projekty.

POZOR!! Fond hradí max. 50% projektových nákladů – zbytek je nutné dofinancovat z vlastních nebo dalších zdrojů.

 Více informací naleznete zde http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/

konkrétnější „technické“ informace k podání projektu pak v sekci pro žadatele zde http://www.fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/podani-zadosti/

Interní uzávěrka pro zaslání návrhu projektu ke kontrole GO bude 20.9.2016.

Kontaktní osobou na GO je Martina Potančok, martina.potancok@ff.cuni.cz, tel: 221619321