Věda a výzkum

Česko-německý fond budoucnosti 2019

  • Česko-německý fond budoucnosti – lhůty pro podání žádostí: 31. březen, 30. červen, 30. září, 31. prosinec

 Fond podporuje projekty umožňující spolupráci a partnerství mezi oběma zeměmi, náhled do společné kultury a dějin. Přednost mají kreativní (ale zároveň realistické) projekty se zajímavým obsahem, mimo vědeckého se může jednat i o vzdělávací, kulturní, sociální nebo komunitní zaměření. Projekt není podáván zároveň na německé straně, nejedná se o bilaterální projekty.

POZOR!! Fond hradí max. 50% projektových nákladů – zbytek je nutné dofinancovat z vlastních nebo dalších zdrojů.

 Více informací naleznete zde http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/

konkrétní informace k podání projektu pak v sekci pro žadatele zde http://www.fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/podani-zadosti/

Interní uzávěrka pro zaslání návrhu projektu ke kontrole GO bude 18. 9. 2019.

Kontaktní osobou na GO je Lenka Prasličáková, lenka.praslicakova@ff.cuni.cz tel: 221619321