AKTION česká republika – Rakousko 2023

Jedná se o bilaterální spolupráci. Podpořeni jsou studenti v řádném studiu, vědecký personál (Rakousko) a akademičtí pracovníci (ČR) oprávněných institucí v ČR a Rakousku. Program je zaměřen na aktivity bilaterálního nebo regionálního zájmu pro aktuální rozvoj, pro budoucí rozvoj Rakouska a České republiky nebo jejich historických kořenů.

Typy podporovaných projektů
  • Projekty, které slouží k dlouhodobé spolupráci
  • Společné vědecké akce pro studenty jako např. semináře nebo odborné exkurze
  • Společné bilaterální vědecké akce jako sympozia, odborná zasedání a workshopy
  • Přípravná fáze k programům pro udělování dvojích diplomů
  • Výzkumné pobyty k pořízení vědeckých podkladů
  • Finanční podpora publikování výstupů z již ukončených projektů
  • Letní kolegia, tj. letní jazykové kurzy českého a německého jazyka
  • Letní odborné školy z různých vědeckých disciplín
  • Akademická výměna za účelem uskutečňování vzdělávacích akcí v rámci magisterských a doktorských studijních programů hostitelské instituce

Návrh žádosti mohou zaslat jen zaměstnanci FF UK. Nutné je zaslat kompletní společný návrh s podpisy obou stran v jednom PDF souboru (pozor na časovou náročnost s pořízením podpisů).

Více informací naleznete zde, kde je možné stáhnout si pokyny pro projekty a formulář projektové žádosti.

Fakultní termín pro odevzdání finální verze projektové žádosti je stanoven na 31. 8. 2023, rektorátní termín na 5. 9. 2023.

Uzávěrka pro zaslání projektu na AKTION je 15. 9. 2023.

V případě zájmu podat si žádost, prosím, kontaktujte referentku Grantového oddělení: monika.sechovcova@ff.cuni.cz.