Vnitřní soutěž FF UK v Praze

Kontakt na GO:

Mgr. Jana Bryksíová

jana.bryksiova@ff.cuni.cz,

tel. 221 619 436

č.m.: 424

ROK 2019 – 2020

Výsledky

Na základě proběhlého hodnocení vyhlašuji výsledky Vnitřní soutěže FF o rozvojové prostředky na léta 2019 – 2020. Výsledky jsou uvedeny v níže odkazované tabulce. Výše přidělené částky bude sdělena jednotlivým žadatelům individuálním emailem.

výsledky soutěže

Vyhlášení soutěže

Děkan FF UK vyhlašuje v souladu s instrukcemi prorektora pro rozvoj UK ze dne 21. 6. 2018 č.j. UKRUK/72393/2018 vnitřní soutěž o rozvojové prostředky na roky 2019 – 2020, která nahrazuje projekty zrušeného Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ). V roce 2018 se bude soutěžit o prostředky na následující 2 roky a proto nebude v dalším roce soutěž vyhlášena.

Soutěž je vyhlášena ve dvou okruzích:

TO 1 – Podpora pedagogické práce akademických pracovníků: profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů
TO 2 – Tvůrčí práce studentů směřujících k inovaci vzdělávací činnosti

Žádosti o podporu projektu se ve formě vyplněného formuláře podávají elektronicky e-mailem na adresu grantove-L@ff.cuni.cz  nejpozději do 7. 9. 2018 do 23:59 hod.

Vyhlášení soutěže a formuláře ke stažení naleznete zde:

Vyhlášení vnitřní soutěže 2019-2020

formulář žádosti 2019-2020

souhlas vedoucího ZS – vzor

ROK 2016 – 2018

Výsledky

Na základě proběhlého hodnocení vyhlašuji výsledky Vnitřní soutěže FF o rozvojové prostředky na léta 2016 – 2018. Výsledky jsou uvedeny v níže odkazované tabulce. Výše přidělené částky bude sdělena jednotlivým žadatelům individuálním emailem.

Výsledky soutěže

Vyhlášení soutěže

Děkanka FF UK vyhlašuje v souladu s instrukcemi¨prorektora pro rozvoj UK ze dne 29. 6. 2015 č.j. UKRUK/6783/2015 vnitřní soutěž o rozvojové prostředky na roky 2016 – 2018, která nahrazuje projekty zrušeného Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ). V roce 2015 se bude soutěžit o prostředky na následující tři následující roky a proto nebude v dalších dvou letech soutěž vyhlášena.

Soutěž je vyhlášena ve dvou okruzích:

TO 1 – Podpora pedagogické práce akademických pracovníků: profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů
TO 2 – Tvůrčí práce studentů směřujících k inovaci vzdělávací činnosti

Žádosti o podporu projektu se podávají elektronicky prostřednictvím univerzitní webové aplikace Granty a projekty na adrese: http://verso.is.cuni.cz do 10. 9. 2015 do 23:59 hod.

Podrobné informace včetně postupu práce s aplikací pro podání projektové žádosti naleznete zde.

vnitřní soutěž 2016 -18_ZD

souhlas_vedouciho_ZS

manuál pro práci s aplikací

Často kladené otázky k soutěži 2016 -18:

1. Lze z prostředků přidělených ve VS hradit náklady na reprezentaci a občerstvení?

Nelze.

2. Musí být v soutěži TO1 hlavní řešitel akademický pracovník FF UK?

Ano, musí. Členové týmu ale mohou být externisté, případně studenti.

3. Jakým způsobem se budou hradit náklady na hostování zahraničních akademiků, kteří se budou účastnit blokové výuky (krátkodobý pobyt)?

Nejlepším způsobem je využití opatření děkana k cestovním náhradám nezaměstnanců, na základě kterého budou hostům náklady proplaceny formou per diem.  Více viz: 2015-02 Cestovní výdaje nezaměstnanců.pdf

4. Co mohu zahrnout do rozpočtu?

Základní přehled způsobilých i nezpůsobilých výdajů naleznete zde . Také aplikace GaP vám nabídne při založení projektu základní typy povolených výdajů.

ROK 2015

Děkanka FF UK vyhlašuje v souladu s instrukcemi prorektora pro rozvoj UK ze dne 19. 6. 2014 č.j. 5584/2014-VI vnitřní soutěž o rozvojové prostředky. Vnitřní soutěž nahrazuje projekty zrušeného Fondu rozvoje vysokých škol (FRVŠ), je na ni určena částka 3.000.000 Kč a je vyhlášena ve dvou tematických okruzích:

Žádosti o podporu projektu se podávají pouze elektronicky prostřednictvím univerzitní webové aplikace „Granty a projekty“ na adrese: http://verso.is.cuni.cz, a to nejpozději do 10. 9. 2014 do 23:59 hod.

Podrobné informace včetně postupu práce s aplikací pro podání projektové žádosti naleznete zde.

Vyhlášení soutěže

Příloha 1 – Pokyny pro žadatele – GaP

Příloha 2 – Souhlas vedoucího základní součásti

Výsledky hodnocení projektových návrhů vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015

Dne 30.9.2014 byly v souladu se zadávací dokumentycí zveřejněny výsledky vnitřní soutěže FF UK o rozvojové prostředky na rok 2015.

Seznam podpořených (v tabulce zeleně vyznačeny) a nepodpořených projektů naleznete v následujících souborech:

TO1 akademiciTO2 studenti.

Projekty byly v daném tematickém okruhu seřazeny dle počtu získaných bodů dle jednotlivých kritérií a podpořeny podle výše dostupných prostředků. Každý projekt posuzovali dva hodnotitelé. Hodnotitelé jsou anonymní.

Řešitelé úspěšných projektů budeme informovat o dalším postupu.