Studium

Přímá výměna (meziuniverzitní a mezifakultní smlouvy)

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Podmínky meziuniverzitních a mezifakultních smluv: Pokud není ve vyhlášení uvedeno jinak, student nehradí
na partnerské instituci školné, veškeré další náležitosti si hradí sám. Možnosti dofinancování zahraničního pobytu viz zde.

Co se týče počtu předmětů/kreditů,které studenti v zahraničí plní, ze strany ZO nejsou žádné minimální požadavky, je to čistě na rozhodnutí studenta, případně na požadavku partnerské univerzity či domovské katedry/ústavu. Uznávání předmětů řeší každý individuálně přímo se svou katedrou/ústavem a to nejlépe ještě před odjezdem.

Výběrové řízení na jarní semestr 2017/18 – mezifakultní výměna – George Washington University, USA.

Termín: 29. 8. 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrová řízení na letní semestr 2017/18 – evropské a asijské univerzity:

Termín: 24. 8. 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Heinrich Heine Universität Düsseldorf – výměnné stipendium – LS 2017/18. Termín: 24. 8. 2017