Studium

Přímá výměna (meziuniverzitní a mezifakultní smlouv)

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

Podmínky meziuniverzitních a mezifakultních smluv: Pokud není ve vyhlášení uvedeno jinak, student nehradí na partnerské instituci školné, veškeré další náležitosti si hradí sám. Možnosti dofinancování zahraničního pobytu viz zde.

Co se týče počtu předmětů/kreditů,které studenti v zahraničí plní, ze strany ZO nejsou žádné minimální požadavky, je to čistě na rozhodnutí studenta, případně na požadavku partnerské univerzity. Uznávání předmětů řeší každý individuálně přímo se svou katedrou/ústavem a to nejlépe ještě před odjezdem.

Výběrové řízení na výměnný pobyt v rámci meziuniverzitní spolupráce na univerzitách na Ukrajině na ZS 2017/18:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrové řízení na výměnný pobyt v rámci meziuniverzitní spolupráce na Vilnius University, Litva, na ZS 2017/18.

Termín: 18. 5. 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrové řízení na výměnný pobyt v rámci meziuniverzitní spolupráce na University of Latvia, Lotyšsko, na ZS 2017/18.

Termín: 5. 4. 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrové řízení na výměnný pobyt v rámci meziuniverzitní spolupráce na University of Eastern Finland na ZS 2017/18.

Termín: 29. 3. 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrové řízení na výměnný pobyt v rámci meziuniverzitní spolupráce na University of Ljubljana, Slovinsko, na ZS 2017/18.

Termín: 4. 4. 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výberové řízení na stipendijní pobyty na německých a švýcarských univerzitách v akademickém roce 2017/18 v rámci meziuniverzitních smluv:

 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrové řízení na výměnný pobyt v rámci mezifakultní spolupráce na George Washington University na podzimní semestr 2017/18.

Termín: 13. 1. 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrové řízení na výměnný pobyt v rámci mezifakultní spolupráce na Simon Fraser University, Kanada na podzimní semestr 2017/18.

Termín: 15. 2. 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce na Petrohradské státní univerzitě na ZS 2017/18.

Termín: 31. 3. 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 Výběrové řízení na výměnné pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce v Austrálii a na Novém Zélandu na ZS 2017/18.

Termín: 18. 1. 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrové řízení na výměnný pobyt v rámci meziuniverzitní spolupráce na Moskevské státní univerzitě M. V. Lomonosova na ZS 2017/18.

Termín: 18. 1. 2017

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Výběrová řízení na výměnné pobyty v akademickém roce 2017/18 – termín pro všechny: 1.11. 2016

Evropa

USA

Kanada

Latinská Amerika

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Jednoměsíční stipendia na pobyt na Univerzitě Vídeň pro doktorandy a post-doc pracovníky v roce 2017.

Termín: 30. 11. 2016

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stipendia na jednoměsíční výzkumný pobyt na Univerzitě Kolín nad Rýnem (Universität zu Köln) na rok 2017 pro doktorandy.

Termín: 4. 11. 2016

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Stipendia na jednoměsíční výzkumný pobyt na Univerzitě Hamburk na rok 2017 pro doktorandy.

Termín: 30. 11. 2016