Studium

Stipendia

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

 • Pravidelně vyhlašované stipendijní programy, které nenabízí přímo UK nebo FF UK najdete také na naší stránce jiná stipendia.
 • Aktuální nabídky zveřejňované Rektorátem UK.

Vyhlášení výzvy Minigranty na podporu studentských projektů v programu 4EU+, v jejímž rámci Univerzita Karlova podpoří až 10 studentských projektů prostřednictvím tzv. studentských minigrantů, počátečního financování týmů z univerzit Aliance 4EU+ (Heidelberg Universität, Sorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di MilanoKøbenhavns Universitet).

Cílem této výzvy je podpora studentského výzkumu a s ním spojených aktivit v rámci Aliance 4EU+ ve všech oblastech výzkumu bez omezení.

Projekty se mohou zaměřit na:

 • zahájení mezinárodní výzkumné spolupráce, pořádání společných vzdělávacích aktivit (workshopy, kurzy měkkých dovedností atd.)
 • rozvoj sociokulturní spolupráce a posílení třetí role univerzity (aktivní zapojení do společenského diskurzu a hledání řešení globálních
 • ekonomických, sociálních a environmentálních problémů).
 • obor či téma projektu mohou být skutečně libovolné – nemusí být nutně vázány na kontextový rámec doby (covid, válka na Ukrajině)
 • projekt podává jako vedoucí student, skupina studentů – může v něm být zapojen i akademik v roli poradce, ale nemusí.
 • projektu mají být ideálně zapojeny týmy 3 university Aliance 4EU+, popř. ho mohou podat týmy ze 2 universit a jako cíl si stanovit získání třetího partnera.

Více informací na webu: https://cuni.cz/UK-11775.html

Přihlášky podávejte prostřednictvím webového formuláře na výše uvedených webových stránkách, rychlý odkaz zde: Application form

Uzávěrka přihlášek: 1. června 2022 (termín prodloužen!)

V případě administrativních dotazů se prosím obracejte na koordinátorku projektů 4EU+ na e-mail:  Michaela.Lemeskinova@ff.cuni.cz

v otázkách spojených s výzkumnou náplní projektu se můžete obracet na proděkana pro zahraničí pana dr. Žoncu, e-mail: Milan.Zonca@ff.cuni.cz

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Otevření nového cyklu stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2023/24.

 • Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR
 • Fulbrightovo stipendium pro profesní odborníky z ČR je určeno pro dlouhodobé pobyty profesních odborníků určených k výzkumu, studiu a získávání dalších profesních zkušeností
 • Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě
 • Science Communication stipendium je určeno zástupcům vědecké obce, kteří se věnují dlouhodobě a trvale zpřístupňování vědeckých poznatků veřejnosti
 • Fulbright-Schumanovo stipendium je evropsko-americký program pro občany EU (PhD studenty, držitele PhD a vzdělávací experty včetně univerzitních administrátorů) pro výzkum témat EU a transatlantických vztahů USA-EU
 • krátkodobé (dny až týdny) a dlouhodobé (1-2 semestry) možnosti hostování amerických odborníků na českých univerzitách

V průběhu dubna proběhne série webinářů ke všem programům:

 • 20. dubna 2022 Program pro studenty
 • 21. dubna 2022 Program pro vědce a přednášející
 • 26. dubna 2022 Fulbright-Masaryk program
 • 28. dubna 2022 Webinář pro administrátory ze zahraničních oddělení a oddělení vědy a výzkumu, zaměřený na hostování amerických stipendistů

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Meziuniverzitní výměna – výběrové řízení na stipendijní pobyt – Heinrich Heine Universität Düsseldorf – zimní semestr 2022/23.
Inter-university agreement – call for applications – scholarship exchange stay – Heinrich Heine Universität Düsseldorf – winter semester 2022/23.

Termín / Deadline: 6. 4. 2022

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA) nabízí studentům, vyučujícím a vědeckým pracovníkům v ČR stipendia na kurzy němčiny a odborné letní školy, které se konají v Bavorsku. Žádosti přijímá BTHA do 31. března 2022 poštou nebo emailem. Podrobné informace naleznete na stránkách BTHA v rubrice „Stipendia“.