Stipendia, projekty

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

 • Pravidelně vyhlašované stipendijní programy, které nenabízí přímo UK nebo FF UK najdete také na naší stránce jiná stipendia.
 • Aktuální nabídky zveřejňované Rektorátem UK.

Nabídka stipendií AKTION ČR – Rakousko:

Termín: 15. 4. 2023

Žádost o stipendium se u všech kategorií vyplňuje elektronicky přes portál scholarships.at.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Výběrové řízení 2023/24 – stipendijní program SYLFF nadace Tokyo Foundation for Policy Research  – stipendia pro doktorandy v nejvýše 3. ročníku v prezenční formě studia na výzkum a dokončení disertační práce. Část výzkumu musí být realizována v zahraničí.

Call for applications 2023/24 – SYLFF fellowship program of the Tokyo Foundation for Policy Research – fellowships for doctoral students in no more than their 3rd year of full-time study to research and complete their dissertation. Part of the research must be carried out abroad.

Uzávěrka/Deadline: 28. 4. 2023 – prodlouženo / extended to 29. 4. 2023

 • Informační schůzka ke stipendijnímu programu SYLFF dne 6. 4. 2023 v 16:00 – schůzka přes TEAMS
  – podrobné informace o programu, včetně jeho cílů, pravidel a postupů pro přihlášení, sdílení zkušeností s bývalými stipendisty (v angličtině)
  .
  ..Information meeting on the SYLFF fellowship program on 6 April 2023 at 4:00 p.m. – meeting via TEAMS
  ..– detailed information about the program, including its goals, rules and application procedure, sharing experience with former scholarship recipients (in English)

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Otevření nového cyklu stipendií Fulbrightovy komise na akademický rok 2023/24.

 • Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR
 • Fulbrightovo stipendium pro profesní odborníky z ČR je určeno pro dlouhodobé pobyty profesních odborníků určených k výzkumu, studiu a získávání dalších profesních zkušeností
 • Fulbright-Masarykovo stipendium pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě
 • Science Communication stipendium je určeno zástupcům vědecké obce, kteří se věnují dlouhodobě a trvale zpřístupňování vědeckých poznatků veřejnosti
 • Fulbright-Schumanovo stipendium je evropsko-americký program pro občany EU (PhD studenty, držitele PhD a vzdělávací experty včetně univerzitních administrátorů) pro výzkum témat EU a transatlantických vztahů USA-EU
 • krátkodobé (dny až týdny) a dlouhodobé (1-2 semestry) možnosti hostování amerických odborníků na českých univerzitách

V průběhu dubna proběhne série webinářů ke všem programům:

 • 20. dubna 2022 Program pro studenty
 • 21. dubna 2022 Program pro vědce a přednášející
 • 26. dubna 2022 Fulbright-Masaryk program
 • 28. dubna 2022 Webinář pro administrátory ze zahraničních oddělení a oddělení vědy a výzkumu, zaměřený na hostování amerických stipendistů