Aktuální nabídka pro zaměstnance

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

  • Aktuální nabídky pro studenty v doktorském studiu také zde


Nabídka stipendií AKTION ČR – Rakousko:

  • O výzkumná stipendia se mohou ucházet VŠ pedagogové pro pobyty v délce 1 až 3 měsíce v zimním semestru 2023/2024. Měsíční výše stipendia činí 1.250 €.
  • O habilitační stipendia se mohou ucházet postdoktorandi, u kterých neuplynulo v době podání žádosti 10 let od obdržení titulu Ph.D. Délka pobytu je 1 až 5 měsíců. Měsíční výše stipendia činí 1.250 €. Toto stipendium se vyhlašuje jen jednou ročně a pobyty lze realizovat v akademickém roce 2023/2024.

Termín: 15. 3. 2023

Termín: 15. 4. 2023

Žádost o stipendium se u všech kategorií vyplňuje elektronicky přes portál scholarships.at.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

The Summer Institute in Computational Social Science – Ludwig Maximilian University of Munich. The Summer Institute will bring together graduate students, postdoctoral researchers, and faculty interested in computational social science. The Summer Institute is for both social scientists (broadly conceived) and data scientists (broadly conceived). Participation in the summer school is free of charge.

Deadline: 3 March 2023

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Webinář k fungování uskupení CENTRAL. Termín: 1. 3. 2023, 15:00 – 16:00.

Na webináři se také dozvíte všechny informace o nové výzvě CENTRAL Workshops 2023 a o své zkušenosti se s námi podělí garanti již realizovaných projektů.

———-

CENTRAL Workshops 2023 v rámci strategického uskupení CENTRAL (Univerzita Karlova, Humboldtova Univerzita v Berlíně, Univerzita Vídeň, Univerzita Varšava a ELTE Univerzita v Budapešti). V rámci projektu lze v termínu 01/09/2023 – 31/03/2024 uskutečnit jeden nebo dva 2-3denní workshopy mladých vědeckých skupin pod vedením zkušenějšího akademického pracovníka s minimální účastí tří členských univerzit, cílem je podpořit stávající spolupráci a iniciovat nové společné projekty. Výzva je otevřena všem vědeckým disciplínám.

Vyplněné žádosti zasílejte do 17. března 2023 (23:59 CET) na e-mail: central-network@univie.ac.at, v kopii na barbora.bednarikova@ruk.cuni.cz a rovněž na michaela.lemeskinova@ff.cuni.cz

CENTRAL Workshops 2023 within the CENTRAL strategic group (Charles University, Humboldt University in Berlin, Vienna University, University Warsaw and ELTE University in Budapest). One or two 2-3 day workshops of young research groups under the guidance of a senior academic with a minimum of three member universities may be held within the project from 01/09/2023 to 31/03/2024, with the aim of fostering existing collaborations and initiating new joint projects. The call is open to all scientific disciplines.

Applications completed should be sent not later than 17 March 2023 (23:59 CET) to the following email address: central-network@univie.ac.at, in cc to barbora.bednarikova@ruk.cuni.cz and also to michaela.lemeskinova@ff.cuni.cz

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Massive open online courses– for CU students and employees.

  • European Citizenship – Development, Scope, and Challenges
  • Data Literacy – What is it and Why Does it Matter?

Deadline: continuously

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Free Online 4EU+ Course: Data Literacy – What is it and Why Does it Matter?