Studium

Výplata přidělených finančních prostředků

KONTAKT

ZAHRANIČNÍ ODDĚLENÍ 

náměstí Jana Palacha 2

116 38 Praha 1
Místnosti 103 a 128
Kontakty na pracovníky

VÝPLATA PŘIDĚLENÝCH FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ:

1. Přidělená finanční částka se vyplácí formou stipendia, přičemž Rozhodnutí o přidělení stipendia je studentovi doručeno přes SIS, případně v papírové podobě. Všechny údaje použité pro tvorbu Rozhodnutí jsou získány z online aplikace Fondu mobility a také ze SIS.

2. Stipendia se vyplácí těsně před odjezdem studenta (pro případ rušení pobytů), případně až v době, kdy má FF UK finanční prostředky k dispozici (týká se především výjezdů na začátku nového kalendářního roku). Pokud je stipendium rozděleno mezi 2 kalendářní roky, vyplácí se formou dvou Rozhodnutí o přidělení stipendia (přičemž to druhé je vystaveno až v odpovídajícím kalendářním roce).

3. Student je povinen mít v SIS vyplněno číslo účtu, na které  je stipendium převedeno.

4. Po doručení Rozhodnutí o přidělení stipendia běží třicetidenní odvolací lhůta, teprve poté lze stipendium vyplatit. Druhou možností je to, že si student přijde podepsat Potvrzení o převzetí Rozhodnutí a prohlášení k právu podat odvolání, pak lze stipendium vyplatit hned. K podpisu je student vyzván e-mailem.

5. Vzhledem k častým případům rušení zahraninčího pobytu na poslední chvíli jsou stipendia vyplácena tak, aby se kryla s avizovaným datem odjezdu či chvíli po něm.

6. Pro další informace o formalitách po Vašem návratu se podívejte na ponávratové dokumenty.

Upozornění: Studenti musí být studenty FF UK po celou dobu zahraničního pobytu podpořeného příspěvkem z Fondu mobility.

Veškeré dotazy ohledně vyplácení směřujte na Marii Hankovou.
_____________________________________________________________________________________________________________________________